Hlavní obsah
Cestování

Jeruzalémské Davidovo město se vynořuje zpod nánosů věků

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pavel Cestovatel

Archeologické vykopávky kousek pod Chrámovou horou

17. 9. 15:18

Tady, na svažitém výběžku pod Chrámovou horou, založil biblický král David původní Jeruzalém. Dnes jeho město objevují archeologové. Neobejde se to bez kontroverzí. Navštívil jsem ho počátkem září.

Článek

Začínáme na jižní straně Chrámové hory. Na ní Davidův syn Šalamoun vybudoval první chrám. Dnes na jeho místě stojí mešita al-Aksa a během křižáckých válek byla sídlem Jeruzalémského krále a místem, kde vznikl templářský řád.

Foto: Pavel Cestovatel

Mešita al-Aksa a její jižní úbočí.

Pokračujeme dál kousek dolů na jih, mezi domky a budovu školy. Tady stojí návštěvnické centrum a začíná naše prohlídka. Vybíráme žlutou, suchou trasu. Brzy si vysvětlíme, co to znamená.

Foto: Pavel Cestovatel

Mapa turistické trasy

První velké vykopávky nacházíme hned za, resp. pod pokladnami. Velkorysé prostory postavené z velkých kvádrů naznačují, že mohlo jít o Davidův palác.

Foto: Pavel Cestovatel

„Davidův palác“

Skrz něj vidíme i arabskou vesnici Silván na protějším svahu Kidrónského údolí. Jdou v ní hrobky královských hodnostářů.

Foto: Pavel Cestovatel

Výhled z „Davidova paláce“

Pokračujeme po úbočí kolem dalších vykopávek s dvoupatrovým Ahielovým domem o čtyřech místnostech (jméno známe díky odhaleným střepům nádob a pečetí). Taková rozloha musela patřit tehdejší nobilitě. Zajímavostí je i dochovaný samostatný kamenný záchod u domu.

Foto: Pavel Cestovatel

Ahielův dům

Takhle nějak dům vypadal.

Foto: Pavel Cestovatel

Rekonstrukce Ahielova domu

Klesáme stále níž do útrob skály. Nachází se zde cesta k pramenu vody, který byl zřejmě důvodem, proč Davidovo město vzniklo právě zde. A protože byl tento tzv. Gichonský pramen na východním úbočí města, bylo jej nutno opevnit před případnými útočníky. Část byla vykutána ve skále, k samotnému prameni pak vedly hradby.

Foto: Pavel Cestovatel

Scházíme nejprve podzemní chodbou k tzv. Warrenově šachtě.

Kolem pěkně osvětlené šachty jdeme dál a přicházíme k tzv. Kannaánskému bazénu.

Foto: Pavel Cestovatel

Podle některých byl právě zde Šalamoun korunován králem.

Tady se nám naskýtá možnost půjčit si baterku, vyhrnout kraťasy a projít si Gichonský pramen „namokro“.

Foto: Pavel Cestovatel

Někde je tam ale prý vody skoro po pás a proud na začátku vypadá docela dravý. To vidíme u vstupu do tzv. Chizkijášova tunelu.

Volíme proto suchou variantu úzkými chodbami vodního tunelu staršího.

Foto: Pavel Cestovatel

Vysoká uzoučká chodba nás vede ven z útrob hory.

Venku vidíme staré hradby.

Foto: Pavel Cestovatel

A u hradeb maketu stavebního stroje.

Mezi domy scházíme až k tzv. Šiloašskému rybníku z byzantské éry, kde nyní odkrývají i starší vodní nádrž z doby Druhého chrámu.

Foto: Pavel Cestovatel

Pod Šiloašským rybníkem by měla být ještě starší nádrž.

Odtud stejně jako dávní poutníci stoupáme po schodech Davidovy ulice.

Foto: Pavel Cestovatel

Takhle nějak to tu vypadalo v byzantské době.

Foto: Pavel Cestovatel

Pár schodů se zachovalo.

Foto: Pavel Cestovatel

My však jdeme pod ně, do bývalého odvodňovacího kanálu.

Tady se údajně v roce 70 n.l. schovávali poslední židovští rebelové proti Římanům. Tunel má cca 300 metrů, ale zadýcháte se tu docela řádně. A pokud jste navíc drobní klaustrofobici, žene vás to stále nahoru poměrně svižným krokem.

Foto: Pavel Cestovatel

Do hlavy jsem se cestou praštil jen asi dvakrát. ;)

Foto: Pavel Cestovatel

Konečně jsme nahoře.

Tady, na bývalém parkovišti a nynějším velikém archeologickém nalezišti, prohlídka Davidova města končí. Doufám, že se vám líbila alespoň tady on-line jako mně tam. Více informací naleznete na Wikiwand nebo třeba na stránkách České společnosti přátel Izraele.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz