Hlavní obsah
Víra a náboženství

Čerstvě uniklé konverzace apokalyptické sekty Šinčchondži odhalují její manipulační techniky

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Freepik.com

Ilustrační obrázek

27. 7. 10:26

Interní komunikace a další materiály zveřejněné bývalými členy náboženského hnutí Šinčchondži svědčí o zneužívání osobních informací, sociálním násilí a náboženské patologii.

Článek

Jako duchovní pastoračně doprovázím lidi, kteří rozklíčovali nezdravé a manipulativní zacházení uvnitř Šinčchondži a dokázali se od hnutí distancovat. K těmto svědectvím nyní přibývají nové důkazy.

Náboženské hnutí Šinčchondži vzbudilo mezi českými médii pozornost svými kontroverzními nábory již v roce 2018. Do té doby však unikalo větší publicitě. Po deseti letech působení této náboženské skupiny v České republice nyní na povrch unikly tajné informace, které odhalují, jak lidé uvnitř této skupiny přemýšlejí.

Jihokorejská one-man show

Jihokorejské hnutí Šinčchondži není jen další obyčejnou křesťanskou církví. V roce 1984 jej založil dvaapadesátiletý Man Hee Lee. Inspirován sektami, jichž byl do té doby členem, o sobě začal tvrdit, že jako jediný na světě obdržel klíč pro výklad biblické knihy Zjevení Janovo. Prohlásil se tak za tzv. „nového Jana“, biblí předpovězeného vůdce nového apokalyptického hnutí, který je v naprosté jednotě s Ježíšem Kristem. Je to Man Hee Lee, skrze kterého podle učení Šinčchondži přichází spása. Je to Man Hee Lee, o kom bible svědčí jako o přicházejícím „Utěšiteli“. A znovu je to Man Hee Lee, kdo bude na konci dějin vládnout nad národy. Z pestrých biblických obrazů se tak stává nudná, narcistická one-man show. Právě narcismus je jednou z charakteristik, kterou odborné religionistické práce vůdcům sekt přisuzují.

Způsob, jakým Šinčchondži vykládá biblické texty, je samozřejmě teologicky nanejvýš pochybný. Jasně to vyvstane třeba při výkladu apokalyptických nepřátelských šelem, které jsou hnutím ztotožněny s konkrétními nepohodlnými Jihokorejci jménem Oh Pyeong-ho a Tak. Exkluzivistický důraz na charismatického vůdce hnutí, který jediný přináší správné biblické poznání, umožňuje všelijaké teologické kličky, které přemalovávají bibli k vlastnímu obrazu.

Přisuzování mimořádných kvalit vůdci pomáhá stoupencům získat pocit také jejich vlastní výjimečnosti a jedinečnosti poslání, k němuž se zavázali.
Zdeněk Vojtíšek, odborník na problematiku nových náboženských hnutí

Svatá trojice: lhaní, výmluvy a přetvářka

Kontroverzní je však toto hnutí především svým etickým přístupem. Předseda hnutí Man Hee Lee je často prošetřován soudy a před nedávnem byl pravomocně odsouzen za zpronevěru miliard wonů z kasy Šinčchondži. Ryba smrdí od hlavy, říká se. Zatímco se Šinčchondži hlásí k tradici křesťanství, křesťanská morálka je mu cizí.

Nejčastěji bývá jako problematický zmiňován způsob náboru nových členů. Jedná se totiž o tzv. proselytismus, tj. „přetahování“ členů jiných církví. Ti jsou často oslovováni před kostely členy Šinčchondži, kteří předstírají, že sbírají data např. pro účely připravovaného křesťanského filmu. Získané údaje následně použijí k navázání dalšího kontaktu. Jindy používají techniky zrcadlení a záměrně předstírají své členství v církvi, ve které se nachází jejich potenciální oběť. Zatajování pravé církevní příslušnosti jako strategii náboru hnutí v Česku používalo až do minulého roku, kdy se nakonec rozhodlo svou identitu při prvním kontaktu otevřeně přiznat. Úctyhodný krok, který však Šinčchodži nakonec z neznámých důvodů opustilo. Po necelém roce jsme opět svědky toho, že při prvním kontaktování členové hnutí svou náboženskou příslušnost zatajují a skrývají se za neznámé názvy skupin uměle organizovaných právě k získávání zájemců o studium bible pod skrytou hlavičkou Šinčchondži.

Foto: Freepik

Čtení Bible

Uniklé dokumenty

Že je Šinčchondži hnutí nábožensky silně patologické, prokázal nyní únik tajných interních dokumentů a konverzací, které mezi sebou vedli jednotliví členové české pobočky Šinčchondži. Odhalují plánování i uplatňování na míru šitých manipulačních strategií. V těchto konverzacích se členové na platformě Telegram domlouvají na formě praktikování love-bombingu, což je manipulační technika, kdy je oběť zahrnována silným zájem pragmaticky navozeným pro vytvoření falešného důvěrného vztahu.

Bylo to takové až moc sladké. V životě mě neviděli a najednou se chovají jako moji nejlepší kamarádi.
Markéta, bývalá studentka kurzů Šinčchondži
Foto: zdroj je záměrně ponechán v anonymitě

Konverzace členů náboženského hnutí Šinčchondži

Na jednoho náborovaného může být přitom nasazeno 3–40 členů. V uniklých konverzacích se členové mezi sebou domlouvají na konkrétním obsahu zpráv a na pořadí, ve kterém budou svou oběť kontaktovat. Konkrétně společně promýšlejí, jak přimět pana J. k tomu, aby konečně opustil práci, přestěhoval se do Prahy, a mohl se tak naplno věnovat akcím hnutí. V hromadném chatu si mezi sebou členové Šinčchondži předávají důvěrné informace lidí, se kterými vedou rozhovory v soukromí. Jejich sebemenší pochybnosti o víře sdílejí mezi dalšími členy a domlouvají se s nimi na postupu, který na svou oběť uplatní. Mezi uniklými dokumenty se dokonce objevila složka, kam členové Šinčchondži vyplňují osobní informace svých svěřenců. V osobní kartě se nacházejí informace o zdravotním stavu nebo o nejbližší rodině a církevní příslušnosti, které jsou označeny jako „hrozba“. Vyplněné jsou zde i osobnostní profily, ke kterým se mezi uniklými dokumenty vztahují konkrétní pokyny, jak lze s danými lidmi navazovat hlubší vztahy. Uniklé soukromé zprávy naznačují, že takto shromažďované osobní informace jsou zneužívány k vykonávání psychického nátlaku.

Manipulace strachem

Nová náboženská hnutí postavená na charismatickém, autoritativním vůdci zpravidla mívají jen málo kontrolních mechanismů, které by členy chránily před duchovním zneužíváním. Proto je hnutí Šinčchondži ve svých strukturách silně kontrolující. O každém svém členovi vede statistiky jeho účasti na akcích, darovaných finančních obnosů a počtu dalších přivedených zájemců o studium. Tyto údaje sdílí do Jižní Koreje.

Od svých členů hnutí vyžaduje naprostou loajalitu a angažovanost. Člen Šinčchondži zčásti tráví svůj čas pouliční nebo online evangelizací, zčásti pak v centru hnutí na pražské Palmovce. Tam plánuje se svým nadřízeným konkrétní strategie pro své svěřence nebo se dále vzdělává a svůj postup vykazuje příslušným lidem. Naprostá odevzdanost hnutí je zajištěna izolací od nejbližších lidí, kterým je člen nucen o svých aktivitách lhát. Veškerý svět, který se nachází mimo Šinčchondži, se totiž nachází na temné straně duchovního bojiště. Proto je vhodné se tohoto světa varovat. Každý, kdo oponuje Šinčchondži a popírá inspirovanost jeho vůdce, je v dokumentech pocházejících od samotného předsedy označen za antikrista. Záměrné sociální násilí spolu s fyzickou vyčerpaností dovoluje hnutí větší kontrolu nad jeho členy. Podle některých svědectví není neobvyklé, že členové trpí spánkovou deprivací.

Silnou manipulační technikou je také vyvolání strachu. Přesvědčení, že odpadnutí od Šinčchondži povede k věčným mukám v ohnivém jezeře, může být silnou motivací pro to v hnutí zůstat. Manipulace strachem vede ke zjednodušujícímu, černobílému vnímání skutečnosti. Strach jako emoce v lidech vyvolává instinktivní reakce. Manipulovaného tak připravuje o možnost racionálně přemýšlet a činí ho důvěřivějším vůči autoritám.

Veškeré negativní mediální informace o hnutí jsou proto prezentovány jako nástroj satana, který se snaží členy svést k odpadnutí. Člověk, který se ponoří do pochybných článků nebo zůstává v kontaktu s odpadlými členy, může být ihned vyloučen. Je zřejmé, že taková práce se strachem je jen formou duchovního vydírání, která vytváří široký prostor pro praktikování další manipulační techniky zvané jako gaslighting, kdy je záměrně zpochybňováno vnímání reality oběti a její příčetnost.

Šinčchondži i nadále svaluje vinu na své oběti

Lidé, kteří se dokázali od hnutí distancovat, shodně hovoří o duchovním vyhoření. Potýkají se s nechutí k jakýmkoliv duchovním aktivitám, cítí se zneužití a bojují s důvěrou v lidi. Někteří pociťují symptomy PTSD. Při konfrontaci však svou vinu Šinčchondži popírá. Očarováno iluzí paranoie není hnutí schopné reflektovat chybu na své straně. Po mnoha incidentech, kdy v uplynulých desetiletích došlo ke střetům mezi novými náboženskými hnutími a většinovou společností, spatřuje Šinčchondži v každé negativní zmínce na svou adresu náboženské pronásledování. Na veškerou kritiku zástupci hnutí proto opakovaně reagují svalováním viny na oběť.

Šinčchondži mělo příležitost své chyby napravit, nebo se alespoň omluvit těm, kterým bylo ublíženo. V samotném Česku to budou zřejmě stovky poškozených lidí. I přesto hnutí od patologické religiozity neupouští a ve svých psychicky i duchovně násilných praktikách pokračuje dál. A tak bez sebemenší reflexe a za neustálého nářku nad domnělým pronásledováním zatím stále jen sní o zákonné církevní registraci.

Anketa

Byli jste někdy v kontaktu s nezdravě fungujícím náboženským hnutím?
Ano
21,2 %
Ne
67,6 %
Týkalo se to někoho z mých blízkých
11,2 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 259 čtenářů.

Zdroje:

https://info.dingir.cz

https://www.shincheonjibezprikras.info

LEE, Man Hee. The Creation of Heaven and Earth. Shinchonji Press, 2009.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. L. Marek, 2009.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Charisma a zneužívání: Je možné porozumět obvinění duchovních vůdců?. in: Dingir 3/2012.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz