Hlavní obsah
Aktuální dění

Kastrace vlivné a démonizované řeholní organizace Opus Dei

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva

ilustrační foto

20. 8. 15:00

Papež byl k božímu dílu laskavý, termín kastrace démonizovaného a vlivného Opus Dei probíhá potichu v perfektním rytmu okurkové sezóny. Papežovo motu proprio bylo přijato s pokorou.

Článek

Papež František zasadil těžkou ránu démonizované řeholní organizaci Opus Dei, která je známá svou oddaností Božímu dílu, a učinil tak ohromující krok, který vyvolal šok v katolické komunitě. Pontifikovy nedávné změny kanonického statusu Opus Dei zanechaly v mnohých pochybnosti o motivech takového rozhodnutí. Změny zahrnují odmítnutí vysvěcení nového preláta Opus Dei na biskupa, přesunutí závislosti preláta z Kongregace pro biskupy na Dikasterium pro klérus a stanovení, že prelát nebude vysvěcen na biskupa.

Zdá se, že tyto kroky mají za cíl postavit Opus Dei na stejnou úroveň jako ostatní instituty, zbavit ho hierarchické autority a upřednostnit rovnostářštější přístup založený na charismatu. Papežovo uplatňování moci a rušení rozhodnutí předchozích papežů se stalo předmětem zkoumání, což vyvolává pochybnosti o jeho záměrech. Navzdory potenciální kontroverzi, která tyto změny provází, se objevilo překvapivě málo protestů. Možná to lze přičíst pověsti Opus Dei, která se vyznačuje poslušností, neboť je nepravděpodobné, že by se její členové postavili proti papežovu rozhodnutí. Navíc negativní vnímání Opus Dei veřejností mohlo přispět k tomu, že organizace tváří v tvář těmto změnám nedostala podporu.

Změny kanonického práva týkající se Opus Dei a případných budoucích osobních prelatur papeže Františka jeho vliv na organizaci ještě více upevnily. Opus Dei je v současné době jedinou osobní prelaturou v katolické církvi, a proto jsou tyto změny obzvláště významné. Opus Dei, kterou založil svatý Josemaría Escrivá v roce 1928, se skládá z laiků a kněží, kteří jsou odhodláni konat Boží dílo. Jejich stanovy však vždy ještě musí schválit Svatý stolec. Nedávné úpravy provedené Vatikánem navazují na dřívější nařízení papeže Františka, že vedoucím Opus Dei nemůže být biskup. Kromě toho byla pravomoc nad osobními prelaturami převedena na vatikánské Dikasterium pro klérus. Mluvčí Opus Dei Manuel Sanchez se vyjádřil, že organizace bude studovat důsledky těchto změn a spolupracovat s dikasteriem pro klérus na úpravě svých stanov v souladu s vizí Svatého otce.

V souvislosti s tímto vývojem prelát Opus Dei, Monsignor Fernando Ocáriz, přijal drobné úpravy Kodexu kanonického práva týkající se osobních prelátů, které provedl papež František. Tyto změny si vyžádala papežova konstituce o Římské kurii z roku 2022, která svěřila odpovědnost za vztahy s osobními prelaturami Dikasteriu pro klérus. Revidovaný kánon zdůrazňuje, že osobní prelatury mají podobné rysy jako veřejná kněžská sdružení a mají možnost inkardinovat kleriky. Navíc se řídí stanovami schválenými Apoštolským stolcem. Pozoruhodné je, že laičtí členové Opus Dei udržují zvláštní vztah k prelatuře a jejímu poslání, což zdůrazňuje jejich nedílnou roli v rámci organizace. Ve světle těchto změn vyzval Monsignor Ocáriz členy, aby se modlili za úpravu a aktualizaci stanov Opus Dei tak, aby zahrnovaly tyto změny nařízené papežem Františkem.

Zatímco se Opus Dei potýká s těmito transformačními změnami, které mu uložil papež František, uvidíme, jak se tato kdysi démonizovaná organizace bude v tomto novém prostředí orientovat. Bude schopna zachovat si svůj závazek k Božímu dílu a zároveň se přizpůsobit rovnostářštější struktuře? To ukáže až čas. Jedno je však jisté: Opus Dei bude navzdory těmto výzvám pokračovat ve svém poslání, poháněna neochvějnou oddaností své víře a svému poslání.

Zdroj: Opus Dei

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz