Hlavní obsah
Umění a zábava

Tvůrci seriálu Ulice spolupracují s neziskovkami. Přináší aktuální témata i ta, která jsou tabu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ulice
13. 1. 18:49

V jedné z aktuálních dějových linek navázala Ulice spolupráci s Fórem mobilních hospiců, organizací sdružující více než 40 hospiců z celé České republiky. Jakým způsobem taková spolupráce probíhá.

Článek

Ulice je nejpopulárnější a nejsledovanější seriál v Česku, na Nově běží již od roku 2005. Vybudoval si širokou diváckou základnu - denně oslovuje kolem milionu lidí z různých sociálních i věkových skupin. Unikátnost seriálu ovšem nespočívá jen v jeho dlouhotrvající popularitě. Od počátku tvůrci Ulice úzce spolupracují s neziskovými a dobročinnými organizacemi a upozorňují tak na témata, která rezonují v české společnosti.

Jak už se sloganu - možná je to i vaše Ulice, možná jste to i vy - vyplývá, děj seriálu pojednává především o situacích každodenního života. Tvůrci seriálu tak mají možnost poukázat na roli neziskových organizací v běžných životních situacích. „Chceme poukázat na to, že když se člověk rozhlédne kolem sebe, tak má určitě ve své ulici, práci nebo nejbližším okolí možnost, kam svoji dobročinnost obrátit,“ říká Kateřina Šavlíková, jedna z šéfautorek seriálu.

„Oproti množství seriálů, které vznikají a zanikají, má Ulice již jistou tradiční hodnotu, vyrostlo na ní několik generací. Tudíž má jako jeden z mála seriálů možnost takhle působit. Myslím si, že by byla základní chyba a škoda toho nevyužít,“ dodává Magdalena Frydrych Gregorová působící stejně jako Kateřina Šavlíková na pozici šéfautorky. Proto s neziskovými a dobročinnými organizacemi pravidelně spolupracují a poukazují na aktuální palčivá témata, která se v české společnosti objevují.

Jedno z prvních témat, na které v roce 2005 seriál Ulice poukázal, byla problematika dětí z dětských domovů. V roce 2008 to bylo téma HIV pozitivity, o rok později stalking neboli cílené sledování určité osoby. Seriál se věnoval také alkoholismu, prevenci rakoviny či tématu šikany, které podle kreativní producentky seriálu Silvie Klasové ve společnosti aktuálně velmi rezonuje.

V drtivé většině případů bývají tato témata zakomponována do děje seriálu ve spolupráci s organizacemi, které se danou problematikou zabývají. Tvůrci Ulice si totiž zakládají na tom, aby téma zkonzultovali s odborníky a mohli jej tak v seriálu zobrazit co nejautentičtěji.

Jako autoři si neradi něco vymýšlíme a raději vždy všechno konzultujeme s odborníky. Vždycky je dobré sejít se s lidmi, kteří tomu tématu rozumí do hloubky a od nich zjistit o daném oboru co nejvíce informací,“ shodují se šéfautorky seriálu. „Hlubší znalost tématu nás také inspiruje k vyprávění příběhu. Často se dozvíme nové informace, které nás navedou k situacím, které by nás ani nenapadly.
Magdalena Frydrych Gregorová, šéfautorka seriálu Ulice

Proto se tvůrci Ulice velmi často obrací na organizace, které jim dané téma přiblíží a pomohou zakomponovat problematiku do děje tak, aby co nejvíce odpovídala realitě. S některými organizacemi spolupracuje seriál i dlouhodobě. Například EDUin pomáhá v Ulici s tématy týkajících se školního prostředí. Intenzivní spolupráci navázal seriál také s Linkou bezpečí nebo organizací Život 90.

Podle Silvie Klasové spolupracoval seriál během svého působení s několika desítkami organizací. Mimo jiné například s těmito:

  • Bílý kruh bezpečí
  • Dům světla
  • Loono
  • Dobrý anděl
  • Celé Česko čte dětem
  • Program Ekoškola
  • Nevypusť duši
  • Movember
  • SOS dětské vesničky

Některé organizace osloví Ulici samy, jiné si tvůrci seriálu vyhledají v závislosti na tématu, které zpracovávají. Silvie Klasová ale podotýká, že je potřeba zohlednit, aby se v rámci jedné sezóny neobjevilo větší množství velkých témat a organizací, protože by se mohly vzájemně překrývat a nemusely by vzbudit takovou pozornost. Je také důležité, aby bylo téma aktuální také v dlouhodobějším horizontu. Od samotného zakomponování do scénáře se totiž může dostat na televizní obrazovky až za několik měsíců.

A jak spolupráce dobročinných organizací se seriálem probíhá? Nejprve proběhne úvodní schůzka, kde si obě strany sdělí svá očekávání. Samotní tvůrci už většinou mají představu, jakým způsobem by rádi problematiku pojali a jakých postav se bude týkat. Se zástupci z organizací proto konzultují odbornou stránku tématu. V období po schůzce probíhají většinou navazující telefonické konzultace.

V rámci dalšího kroku je konzultována PR strategie a plánování výstupů, které budou téma doprovázet. Ulice totiž pomáhá organizacím s propagací, ať už zmíněním v samotné dějové lince, vytvořením osvětových videí nebo příspěvků na sociálních sítích seriálu. Nakonec obě strany spolupráci vyhodnotí. Silvie Klasová dodává, že jsou v Ulici velmi často otevřené dveře k obnovení již proběhlých spoluprací.

Spolupráce Ulice a Fóra mobilních hospiců

V této sezóně navázal seriál Ulice spolupráci s Fórem mobilních hospiců, které upozorňuje na problematiku domácí paliativní péče a podporuje více než 40 mobilních hospiců z celé republiky. Zapojení tématu paliativní péče do dějové linky seriálu vzešlo podle šéfautorek Ulice Magdaleny Frydrych Gregorové a Kateřiny Šavlíkové organicky a primárně vyplynulo z příběhu jedné z postav. Určitou roli nicméně hrála také právě aktuálnost tématu péče o seniory a osobní zkušenost s tématem jedné z autorek. Fóru mobilních hospiců se i díky seriálu Ulice podařilo vybrat přes 139 tisíc.

„Když nás tvůrci Ulice oslovili, měli jsme radost. Seriál má velkou sledovanost a zakomponování určitého tématu do děje je účinná reklama,“ říká Karolina Fialová z Fóra mobilních hospiců. Přesto ale po první schůzce nasvědčovalo vše spíše tomu, že spolupráce nakonec nebude možná. Původní dějová linka se totiž ubírala jiným směrem, než kde služby mobilních hospiců působí. „Byli jsme smutní, že to nepůjde napasovat, že služby mobilních hospiců neodpovídají tomu, co by se v ději odehrávalo. Nicméně jsme autory vybavili veškerými informacemi především o domácí hospicové péči, protože té rozumíme nejvíc, a s tím jsme se rozloučili,“ vzpomíná Karolina.

Po několika měsících ovšem dostalo Fórum mobilních hospiců od tvůrců seriálu zprávu, že byla dějová linka pozměněna tak, aby se mohla organizace do děje seriálu přímo zapojit.

Bylo to obrovské překvapení, a ještě větší radost než předtím. Bylo to jedno z nejhezčích gest od partnera, protože bylo poznat, že nás na schůzce opravdu poslouchali a museli si poté vše promyslet a zapracovat.
Karolína Fialová, Fórum mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců mělo poté možnost nahlédnout do konkrétních dějových linek, ve kterých byla hospicová tématika zmíněna, a případné nesrovnalosti opravit. Zároveň se dozvěděli, že by tvůrci seriálu rádi uspořádali sbírku na podporu Fóra mobilních hospiců, která by probíhala simultánně se sbírkou, kterou organizuje jedna z postav, což se děje poprvé v historii seriálu. „Bylo to pro nás až neuvěřitelné. Zaskočila nás velká vstřícnost i podpora v propagaci. Nasazení celého týmu kolem seriálu Ulice je úžasné. Komunikace byla rychlá a bezproblémová. I kdybych chtěla, tak si nedokážu vzpomenout na jedinou věc, která by mě nemile překvapila,“ říká Karolina.

Fórum mobilních hospiců očekává ve spojitosti s publicitou v seriálu nárůst dárců a zájemců o služby mobilních hospiců. Přestože tímto organizaci naroste objem práce, navyšovat kapacity bude případně až v závislosti na finančních prostředcích. Karolina přiznává, že byla spolupráce náročnější především časově, vzápětí dodává, že se jednalo pouze o zlomek toho, co věnoval kooperaci samotný tým Ulice.

Spolupráce s neziskovými organizacemi je v Ulici vítaná!

Šéfautorky seriálu jsou si dosahu seriálu Ulice vědomy. V trendu zapojení aktuálních a rezonujících témat do děje seriálu ve spolupráci s neziskovými organizacemi chtějí stále pokračovat. Zároveň by tímto rády podpořily neziskové organizace a prostřednictvím seriálu by jim rády pomohly se zviditelnit. „Uvědomujeme si, že má seriál potenciál oslovit ohromné množství lidí a mnohdy i kontroverzní myšlenku podat tak, že je pro diváka snáze stravitelná,“ říká Magdalena Frydrych Gregorová. „Někteří diváci možná také díky Ulici zjistí, že organizace, které poskytují pomoc s konkrétní problematikou, vůbec existují. A to je náš takový osvětářský hnací motor,“ dodává Kateřina Šavlíková.

Pokud zvažujete oslovit seriál Ulice a problematika, kterou se vaše organizace zabývá je v současnosti velmi aktuální, udělejte tak co nejdříve. Téma se dostane na televizní obrazovky zhruba za tři čtvrtě roku od zapojení do scénáře a je třeba, aby ve společnosti stále rezonovalo. Na tvůrce seriálu se můžete obrátit nejen přes e-mail či telefon, ale také například prostřednictvím sociálních sítí Ulice.

Spolupráci by Karolína Fialová doporučila i ostatním organizacím. „Myslím si, že je to účinná reklama, která se dostane k lidem stravitelnou, přirozenou cestou. Každá možnost zmínění nebo nastínění tématu v seriálu je obrovská příležitost pro osvětu pro každou neziskovku.“

Autor: Eva Mrázková

Zajímají vás další články o nezisku a občanské společnosti? Působíte v neziskovém sektoru a hodily by se vám užitečné informace, jak zlepšit vaši práci? Navštivte náš web Svetneziskovek.cz!

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz