Hlavní obsah

Arogance, falšování historie, cenzura

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Šárka Zdeňková; její facebook

Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11

27. 5. 0:37

Starostka možná obelhává občany, neexistují doklady její sociologické práce a prokazatelně se živila jako masérka. Dle jeho slov s ní spolupracuje anonym s nacistickým jménem. Cenzura se přiostřuje.

Článek

Kratce:

Slušný dotaz na vzdělání starostky Zdeňkové vyvolal bouři hněvu ze strany Hnutí. Údajná socioložka dost možná pravidelně obelhává občany, neexistují žádné doklady její sociologické práce - naopak se prokazatelně živila jako masérka. Se starostkou podle jeho vlastních slov spolupracuje na přepisování reality anonymní účet se jménem předního nacisty Alberta Speera. Cenzura HPP 11 v pseudoobčanských skupinách se stále přiostřuje.

Dlóuze:

Vzdělání

Paní Zdeňková (za svobodna Bártová) dlouhodobě používá titul PhDr. a prezentuje se jakožto vystudovaná socioložka. Tento obor lze podle veřejně dostupných informací v Praze (kde podle vlastních tvrzení paní Zdeňková prožila celý svůj život - tedy i léta VŠ studia) studovat pouze na Univerzitě Karlově nebo v jisté obskurní variantě na ČZU.

V rámci náhodné kontroly článků na wikipedii s původně zcela nepolitickým záměrem jsem narazil také na stránku naší paní starostky, kde je právě onen titul zmiňován. Navíc je tamtéž psáno, že její alma mater je Univerzita Karlova. Tyto informace však bohužel postrádají na wikipedii jakýkoliv zdroj či důkaz. Dal jsem si tedy tu práci, že jsem prověřil databáze obou výše zmíněných univerzit a jediné, co se mi podařilo dohledat, je bakalářská práce paní Zdeňkové na téma Uprchlíci v České republice z univerzity Karlovy. Chyběla mi tedy jak práce magisterská, tak rigorózní.

Aniž bych chtěl jakkoliv paní Zdeňkovou obviňovat z podvodu a čistě proto, že jsem chtěl, aby občani naší MČ byli informováni správně, dovolil jsem si se optat v „té velké skupině“, skupině o Praze 11 kde správcují mimo jiné pan Milaberský a paní Dusilová-Sulková, oba úzce spojení s HPP 11.

Dotaz byl zcela jasný a slušný, tedy odkud má paní Zdeňková titul PhDr. a zda existuje nějaký veřejně přístupný důkaz tohoto titulu. Absolutně jsem nenaznačoval, že si starostka titul vymyslela nebo cokoliv v tom smyslu, to bylo krajně nepravděpodobné a bylo mi jasné, že jde buď o technický problém či o studium na některé méně transparentní škole. V rámci wikipedie je však nutné mít informace přesně a ozdrojované. Reakce byly sice rovněž jasné, slušnosti však mnoho nepobraly.

Pan Milaberský (radní pro finance za HPP) označil toto téma za blbost a odmítl o něm diskutovat, paní Sulková (kandidátka za HPP a předsedkyně komise za téže hnutí) šla v protiútoku ještě dále, označila mě za blbce a upozornila, že je doktorka, její služby jistě budu v budoucnu potřebovat a ve chvíli, kdy se tak stane, rozhodně s ní nemám počítat. Jsem si celkem jist, že kromě amorální výhružky je tato věc i v rozporu s Hippokratovou přísahou, ale rozumím, že i slušně formulovaný dotaz dokáže v hlavách některých jedinců dělat divy.

Při závěrečné podrobné kontrole oné databáze se však ukázalo, že obě „chybějící“ práce paní starostky Zdeňkové skutečně existují, jen je Karlova Univerzita poněkud nelogicky zařadila do jiné kategorie než onu práci bakalářskou, ačkoliv v té původní kategorii standardně byly i magisterské a rigorózní práce jiných absolventů. Ironické je, že se obě práce zabývají mimo jiné lékařskou etikou.

Každopádně je nutné konstatovat, že vzdělání paní starostky je v nejlepším pořádku a pouze vinou bezbřehé arogance HPP došlo k vyhrocení/vytvoření celé kauzy. Je smutné, že HPP si zjevně není vzděláním své starostky jistá a považuje to za potenciální problém, přestože jde nakonec o zcela čistou a bezproblémovou záležitost.

Profese

Druhým problematickým bodem spojeným se životem paní Zdeňkové je její zaměstnání. Na všech třech kandidátkách HPP 11 na kterých kandidovala (2014, 2018, 2022) se paní Zdeňková označuje jakožto socioložka. Jistě, má v tomto oboru dostatečné vzdělání, to však rozhodně nestačí na to, aby se člověk mohl označovat za sociologa. Stejně tak ne každý, kdo vystuduje pedagogiku, je učitel, ne každý, kdo vystuduje filozofii, je profesí filozof.

Na celém širém internetu nelze dohledat jediný důkaz sociologické činnosti paní Zdeňkové. Není možné dohledat jedinou její sociologickou práci, žádného zaměstnavatele pro nějž by onu profesi vykonávala, nic. Jediné, co lze s ohledem na paní Zdeňkovou a její profesní kariéru nalézt, je její zápis v živnostenském rejstříku se specializací Masérské, rekondiční a regenerační služby.

Je tedy paní Zdeňková ve´skutečnosti masérkou, ale za účelem generování vyššího volebního zisku pro sebe i své Hnutí se rozhodla tuto činost krýt za pomoctí lsti a obalamutit tak občany naší městské části? Chtěla zapůsobit noblesně a vzdělaně, zdá se jí, že zaměstnání masérské není dostatečným lákadlem na voliče a je potřeba jim nachystat chutnější návnadu? A nebo přeci jen paní Zdeňková již léta vykonává činnost socioložky, jen o tom nikdo neví?

Cenzura

Jak už to tak s HPP bývá, jakmile se otevře (potenciálně) kyselé téma, nastává čas cenzury. Toto se v poslední době bohužel neděje jen ve virtuálním prostoru, ale i na zastupitelstvu, kde byla diskuze o činnosti radních na návrh pana Štylera (bývalého starosty za HPP11 a současného zastupitele) ukončena po jediném pětiminutovém příspěvku. https://youtu.be/4cnjln_3S3A

Hned po mých dotazech na zaměstnání a vzdělání paní Zdeňkové jsem byl ze skupiny vyhozen a veškeré mé příspěvky byly tak odstraněny. Skupina se honosí tím, že v ní není žádná cenzura, nic se tam nemaže a jde o jakousi svobodnou platformu za každou cenu. Vyhozen jsem byl tradičně na neurčito a bez jakéhokoliv odůvodnění.

Ano, je pravda, že některým uživatelům, kteří se hodí zájmům HPP či s tímto subjektem přímo spolupracují, je tolerováno naprosto vše. To ovšem ani zdaleka neplatí pro opozice, která je vždy trestána násobně hůře i za ten nejmenší příspěvek. Například pan Žaba (jeden z aktivních občanů, kteří současnou koalici kritizují) si kdysi vysloužil ban označením paní Sulkové za ryzí náplavu, když obdobný výraz spojený ještě se smrští vulgarismů použil o několik měsíců pan Štyler, vše bylo samozřejmě v pořádku. O anonymních urážečích, kteří dehonestují politické oponenty HPP 11 těmi nejhoršími možnými výrazy raději ani nemluvím.

Z úst některých „politických komentátorů“ místního dění nám byla vyčítána nízká incentiva k vzájemné spolupráci. Jak lze však spoupracovat s člověkem, který vás vyhazuje z veřejného prostoru, zakazuje vám šířit svůj nezávadný názor, dokonce vám zakazuje se i pouze ptát.

Vyjádření od paní starostky samozřejmě k dispozici není, ta hned po zisku funkce výrazně ztlumila svou komunikaci na sociálních sítích. Zajímat se o názory občanů pouze v období předvolebním je smutné, na druhou stranu je alespoň fajn, že si paní starostka na nic nehraje a občané tak bez potíží vidí, kdo se o ně (ne)zajímá.

Nacismus

Ve spojení s wikipedií vyšla na světlo světa ještě jedna kauza - paní Zdeňková podle jeho slov spolupracuje na přepisování globální encyklopedie s nacistickým anonymem.

Účet, který vytvořil stránku paní Zdeňkové právě v této encyklopedii se nazývá AlbertSP3eer, bez sebemenších pochyb má jít o „vtipnou“ verzi zápisu jména Alberta Speera, nacistického architekta a válečného zločince, který byl v rámci Norimberských procesů odsouzen ke 20 letům vězení.

Tento uživatel se aktivně do dění na tomto webu zapojoval již v minulosti, kdy se pokoušel založit na wikipedii stránku Martina Farmačky - zastupitele za HPP 11 (což mu však bylo znemožněno z důvodu nízké/nulové významnosti tohoto zastupitele) a také přidával negativní informace bez encyklopedické relevance či ověření do článku o bývalém starostovi městské části panu Dohnalovi.

Nacismus a starostka

A jak s celou věcí souvisí samotná paní Zdeňková? Zde nám pomůže rozhovor mezi správcem wikipedie, který dohlíží na její encyklopedickou správnost a koreknost a právě tímto nacistickým anonymem.

Speer byl upozorněn, že text, který na wikipedii vložil, je pouze kopií textu z webu městské části a že je buď potřeba souhlas Šárky Zdeňkové s tímto „plagiátem“ a nebo musí být text přepsán. Na to anonym odpovídá: „Ok, kontaktována starostka. Buď udělí souhlas nebo si své CV doedituje.“

Anonym s naprostou samozřejmostí mluví o tom, že starostka situaci vyřeší v jeho prospěch, dokonce tvrdí, že bude v jeho zájmu editovat web městské části (o wikipedii mluvit nemůže, tam je zakázáno psát/editovat články o vlastní osobě).

Vzhledem k tomu, že jsem skutečně text nalezl ve stejné podobě jako je ten na webu MČ a zároveň prošel novou kontrolů správců na wikipedii, je jasné, že anonym mluvil pravdu. Paní starostka skutečně komunikuje s člověkem, který haní jejího koaličního partnera pomocí lživých či neověřených informací, amorálně k tomu zneužívá encyklopedie, prostředku, který k politickému boji užije jen absolutně bezhodnotový a sprostý jedinec, a dokonce plní tomuto člověku jeho přání.

Kdo je tento "Albert Speer"? Jaký má se starostkou vztah, proč si je tak jist, že jeho přání bude vyslyšeno? Využívá starostka své spojence, aby propagovali její osobu a zároveň dehonestovali konkurenci pod rouškou nezávislého celosvětového šíření vědění?

To prozatím stačí, pokračování příště. Děkuji za pozornost a posílám za odměnu donut. 🍩

Tadeáš Rulf, MV TOP 09 Praha 11.

Zdroje:

https://www.praha11.cz/…/cleny…/phdr-sarka-zdenkova.html - oficiální životopis paní Zdeňkové

https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,%C5%A1%C3%A1rka%20b%C3%A1rtov%C3%A1&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=420CKIS_INST:UKAZ&mfacet=creator,include,Univerzita%20Karlova.%20Institut%20sociologick%C3%BDch%20studi%C3%AD,1&lang=cs&offset=0 - při odfiltrování Institu sociologických studií lze skutečně dohledat jen bakalářskou práci

https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,%C5%A1%C3%A1rka%20b%C3%A1rtov%C3%A1&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=date_d&vid=420CKIS_INST:UKAZ&facet=frbrgroupid,include,9047178806484051776&lang=cs&offset=0 - i další práce však existují, jsou jen nepřehledně zařazené

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou:AlbertSP3eer&redirect=no - konverzace anonymního účtu, kterého wikipedie donutila změnit své uživatelské jméno na Albert Depressed o zmiňovaném životopise paní starostky

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_Dohnal_(politik)&diff=prev&oldid=22611386 - důkaz, že tentýž účet přidával kontroverzní informace na stránku bývalého starosty pana Dohnala

https://cs.wikipedia.org/w/index.php… - důkaz, že tento účet taktéž založil stránku paní Zdeňkové tamtéž

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz