Hlavní obsah
Finance

Průměrná mzda - jak se počítá?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
16. 1. 0:15

Jak se počítá, je uvedeno na stránkách ČSÚ a odkaz naleznete dole ve článku. Mně však jde o tři věci, o kterých se ve spojitosti s průměrnou mzdou nemluví nebo mluví ne zcela správně. Zde máme tři výroky, na které bych se rád podíval.

Článek

Průměrnou mzdu zvedají platy politiků!

Tohle najdete pod každou diskusí na dané téma, ale není to pravda! Tyto osoby jsou z průměru vyloučeny, jak uvádí ČSÚ:

ČSÚ: V údajích o počtu zaměstnanců a průměrných hrubých měsíčních mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných.

Já průměrnou mzdu rozhodně nemám!

No, možná ano, možná ne. Jde o to, že průměrná mzda není mzda, která je na smlouvě, ale počítá se do ní vše další jako odměny, přesčasy atd. Bohužel tedy průměrná mzda není ohraničena ani smlouvou a ani časem, a tudíž je dost možné, že průměrnou mzdu má více lidí, než si myslí, ačkoliv si myslí něco jiného.

ČSÚ: Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Ženy berou průměrně méně než muži!

Ano, to je pravda, ale rozhodně to neznamená automaticky, že někdo ženy diskriminuje. Pokud muž a žena mají stejnou mzdu na smlouvě a muž udělá osm hodin přesčasů, tak je logické, že bude brát průměrně vyšší mzdu než žena.

ČSÚ: Někteří lidé říkají, že ženy jsou diskriminovány tím, že jsou odměňovány hůře než muži a jako argument pak používají srovnání průměrných mezd mužů a žen podle výběrových šetření mezd. To však není příliš relevantní argument. Diskriminací je přece pouze to, když žena pobírá nižší mzdu než muž za stejnou práci na stejném místě – jenže o tom nám aritmetický průměr neříká nic! Ženy obecně pracují na jiných pracovních místech než muži, mají jiné kvalifikace, liší se v oborech vzdělání, mají také v průměru nižší počet odpracovaných hodin – zejména nižší počet přesčasových hodin, které jsou placeny vyšší sazbou. A to vše pochopitelně působí na mzdu, kterou za práci dostávají.

Pokud by vás zajímalo více, tak metodika ze které jsem čerpal a citoval je zde: https://www.czso.cz/csu/czso/1-pmz_m

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz