Hlavní obsah
Bydlení

Jak na sdílení elektřiny v bytovkách poradí nový manuál UKEN

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Petr Vrabec

Manuál Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

23. 5. 8:36

Jak sdílet elektřinu v bytovém domě vám poradí manuál Unie komunitní energetiky (UKEN). Provede vás celým procesem od ekonomické výhodnosti přes provozní modely až po přesvědčení sousedů.

Článek

Manuál je dostupný zdarma a zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v bytových domech podle novelizované vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou. Ambicí manuálu je poskytnout čtenářům praktický návod, jak fotovoltaiku úspěšně realizovat i provozovat.

Jak postupovat při přípravě a realizaci

Energetická bilance, výhodnost nebo financování projektu patří mezi první kroky, které pro realizaci sdílení v bytovém domě musíte učinit. Budou se vám hodit k představení záměru sousedům, ale hlavně k vyhodnocení, zda se vám fotovoltaická elektrárna (FVE) na střeše bytovky vyplatí, a za jak dlouho se vám investice vrátí.

Foto: Unie komunitní energetiky

Manuál obsahuje praktické tipy a konkrétní doporučení, jak postupovat

Vždy platí, že má smysl panely osazovat především zateplené domy. To ostatně doporučuje i Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD): „Věříme, že v domech, které již byly v předchozích letech zatepleny, je instalace fotovoltaiky nejen dalším logickým krokem směřujícím ke snížení provozních nákladů spojených s užíváním bytů, ale také drobným příspěvkem ke zlepšení životního prostředí.“

Stáhněte si zdarma návod pro starosty. Poradí, jak začít s energetikou v obci

Prohlédněte si modelový příklad sdílení elektřiny v bytovém domě

Hlavní otázkou je, jak to může fungovat v praxi. V manuálu proto najdete nákresy, infografiky a užitečné tipy. Neschází ani vysvětlení zkratek a pojmů, které se v souvislosti s problematikou objevují.

Foto: Unie komunitní energetiky

Infografika: Využívání elektřiny ze společné FVE na bytovém domě

Průběhové elektroměry hradí distributor

Častou obavou u sdílení v bytových domech byla platba za výměnu průběhové elektroměru, jenž je nezbytnou podmínkou sdílení. ERÚ ale opakovaně upozorňuje, že se zájemci obávají zbytečně. „Kromě toho, že jsme vydali samotnou vyhlášku, která umožňuje sdílení elektřiny v bytových domech, mysleli jsme i na náležitosti s tím spojené. Po naší domluvě s provozovateli regionálních distribučních soustav tak jejich zákazníci nebudou hradit náklady na vyšší typ měření u vůdčího odběrného místa ani u odběrných míst přidružených. Distributoři se nebudou odvolávat na příslušné ustanovení energetického zákona a budou elektroměry instalovat zdarma,“ vysvětluje v manuálu Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Foto: Unie komunitní energetiky

Křest manuálu Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů na členské schůzi UKEN

Zavedení sdílení elektřiny nevyžaduje ani zvláštní technické úpravy, nad rámec samotné fotovoltaické elektrárny. Musíte jen vybrat vhodné místo pro střídač, vyměnit zmíněné elektroměry a zvolit tzv. vůdčí odběrné místo (OMv, např. byt nebo společné prostory). Rozvody rovněž nemusíte upravovat, sdílení využívá existující hlavní domovní vedení (HDV).

Provozní modely sdílení elektřiny v bytovce

Bytové domy mají svá specifika, ne vždy to ale musí být tak dramatické jako ve filmu Vlastníci. Manuál proto představuje čtyři modely, jak sdílení zajistit. Odpovídá například na otázky:

  • Kdo a jak rozhoduje o pořízení FVE?
  • Jak se instalace FVE financuje?
  • Kdo má právo na zisk z prodeje přebytků?
Foto: Unie komunitní energetiky

Ukázka manuálu Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

S čím vám manuál dále pomůže?

Největší výzvu zpravidla představuje přesvědčení sousedů, aby se společné investice chtěli účastnit. Někteří mohou mít obavy z požáru nebo nebudou důvěřovat novému způsobu účtování elektřiny. Všemu se v manuálu věnujeme a odpovídáme i na 9 nejčastějších dotazů, které nám zájemci o společnou FVE poslali. Podívejte se na příklad.

Otázka: Je nutné kvůli výstavbě FVE měnit prohlášení vlastníků jednotek?

Změna prohlášení vlastníků jednotek naštěstí ve většině případů nebude nutná, protože nedochází ke změně účelu užívání společných prostor. Střecha nadále zůstává střechou a plní svou funkci.

Potenciální problém by nastal, kdybyste panely chtěli umístit na střešní terasu, která je v prohlášení vlastníků určená k rekreaci. Pokud je střecha dle prohlášení ve výlučném užívání jednoho či několika vlastníků a chcete, aby byla FVE využívána všemi, musíte změnit prohlášení.

Foto: Unie komunitní energetiky

Obálka manuálu Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

„Díky manuálu zájemci získají jasný přehled o procesu a lepší představu o všech výhodách solární energie. Projekt Domy sobě nabízí jak fotovoltaiku vytvořenou v rámci komunitní energetiky, tak původní úspornější variantu doplněnou o sdružení odběrných míst, kterou popravdě drtivá většina SVJ stále preferuje. Zejména pro bytové domy je za nás zásadní vytvořit systém vždy včetně baterie, která dokáže řešit přetoky, a tak snižuje riziko problémů s připojitelností. Tipy na optimalizaci FVE jsou ostatně součástí manuálu také. Je to dokument, který na trhu zásadně chyběl,“ míní Stanislav Gaj, ředitel projektu Domy sobě, který se na tvorbě manuálu podílel.

Doufáme, že vám manuál pomůže se v problematice zorientovat a ušetří vám čas i peníze. Stahujte zdarma na www.uken.cz.

Unie komunitní energetiky je zájmová skupina sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí, či stavitelství.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz