Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Beyond Psychedelics vzniklo jako nezávislé uskupení o několika nadšených lidech za účelem realizace největší mezinárodní konference v České republice: Beyond Psychedelics 2016 | Global Multidisciplinary Forum. Chyběl nám prostor, kde by byla reflektována celá psychedelická scéna, kde bychom mohli kriticky diskutovat různorodé přístupy k alternativním stavům vědomí – od tradičních přístupů a šamanismu, přes současný klinický výzkum psychedelik až po nové technologie – a širokou škálu oblastí využití. Prostor, kde bychom se mohli navzájem a s respektem vzdělávat a vytvářet nová propojení, společně hledat nové formy spolupráce. Motorem pro tuto aktivitu byla skutečnost, že dnes je s těmito stavy v naší společnosti nakládáno neadekvátně a v rozporu s dostupnou empirickou evidencí. S represivním přístupem se pojí mnoho rizik. Zároveň naše vědomí toho, že tyto stavy skýtají nezměrný potenciál, že to, jakým způsobem pracujeme s vědomou zkušeností má důsledky ve všech oblastech lidského života, ať už se bavíme o našem duševním zdraví, vztahu k přírodě, politice, spiritualitě či našich morálních hodnotách.

Kromě toho si uvědomujeme význam kritického myšlení v této oblasti. V současnosti se rozhoduje, jakým způsobem se s těmito stavy bude nakládat a my věříme, že do takové diskuze je zásadní přizvat všechny hlasy, které k tématu mají co říci: od výzkumníků, přes terapeuty, tradiční léčitele a šamany, mystiky či kněze, až po psychonauty.

Konferenci jsme úspěšně realizovali ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Českou psychedelickou společností a dalšími partnery. Nadmíru pozitivní ohlasy nás motivovali, abychom pokračovali v dalších osvětových, seberozvojových, kulturních i vzdělávacích aktivitách. K dnešnímu dni jsme uspořádali desítky akcí od přednášek přes filmové projekce až po vzdělávací a sebezkušenostní semináře, kterých se zúčastnili již tisíce lidí z ČR i zahraničí.

V roce 2018 jsme uspořádali druhý ročník globálního fóra Beyond Psychedelics 2018, které navštívilo přes 600 odborníků a dalších zájemců o problematiku z celého světa. Tímto počinem jsme se již úspěšně etablovali na zahraniční scéně akcelerujícího vývoje psychedelického výzkumu a terapie.

V roce 2019 jsme naši iniciativu oficiálně registrovali jako zapsaný ústav a právně jsme se tak formalizovali jako veřejně prospěšná společnost, což odpovídá záměru, který máme od samého počátku. Během naší existence jsme se rozrostli, spolupracujeme s desítkami odborníků i různých nadšenců.

Fungujeme zejména díky dobrovolné práci mnoha lidí, darům našich podporovatelů a návštěvníků našich akcí.

Naše cíle jsou široké a práce nám stále dává smysl.