Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Jeden svět (anglicky One World) je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Festival je od svého vzniku v roce 1999 jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. V současnosti je největším filmovým festivalem svého druhu na světě.

Jedním z pilířů festivalu je přístupnost pro co nejširší publikum divaček a diváků, včetně těch s fyzickým, smyslovým či mentálním postižením. V roce 2007 získal Jeden svět čestné uznání (Honourable Mention for Peace Education) organizace UNESCO za výchovu k lidským právům.

Jeden svět každoročně uvede desítky dokumentárních filmů, mezi nimiž jsou i filmy ve virtuální realitě. Každoročně na festival přijíždějí desítky hostů a hostek z různých zemí světa. Jsou mezi nimi nejen filmové delegace včetně protagonistů a protagonistek, ale i obhájkyně a obhájci lidských práv.

Jeden svět není centralizovanou událostí, a kromě Prahy se koná i v regionech po celé České republice. V menším rozsahu festival probíhá i v zahraničí.

Vybrané snímky Jednoho světa je možné během celého roku zhlédnout na platformě Jeden svět online. Některé z filmů jsou zdarma dostupné k nekomerčnímu promítaní v rámci projektu Promítej i ty!.