Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Narodil jsem se 1952 v Praze - Krči. Základní školní docházku jsem absolvoval v letech 1959 – 1968. V letech 1968 – 1972 jsem absolvoval jsem Střední průmyslovou školu chemickou v Praze. 1972 – 1978 jsem studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V roce 1974 jsem se oženil s vynikající slovenskou kamarádkou Renátou. Po promoci v roce 1978 jsem nastoupil jako sekundář do Čs. státních lázní v K. Varech. Pracoval jsem v sanatoriích Rozkvět, Jessenius a Kriváň; v posledních dvou jmenovaných jsem byl později primářem. V roce 1981 se nám narodil syn Albert, v roce 1984 dcera Andrea.

V roce 1983 jsem složil atestační zkoušku I. stupně z vnitřního lékařství, v únoru 1990 potom atestaci II. stupně z Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace.

V roce 1986 jsem se začal věnovat podrobnějšímu studiu imunologických aspektů zažívacích chorob a problémům vakcinace proti stafylokokovým infekcím – (za vedení doc. MUDr. F. Výmoly), jelikož můj syn onemocněl těžkou furunkulózou v terénu atopického kožního ekzému, která prakticky nereagovala na žádkou dostupnou léčbu. Napsal jsem kasuistickou studii: „Nový způsob parenterální aplikace vakcíny /imunomodulátoru/ STAVA“ – („Hemisomatický parenterálně – vakcinační cytotoxický fenomén“ při léčbě torpidní furunkulózy) – kdy jsem nově a revolučně přišel na to, že aplikace vakcíny nejen tradičně do rukou, ale také i do nohou, teprve mého syna vyléčila! Práce byla kladně hodnocena našimi předními imunology - akademikem Jaroslavem Šterzlem a prof. MUDr. Ctiradem Johnem, ale nebyla publikována.

V říjnu 2015 jsem se stal pracujícím důchodcem a v červenci 2018 jsem odešel do důchodu. Vyrůstal jsem v evangelické rodině. Rodiče svépomocí postavili rodinný dům v Praze – Horních Počernicích; byli jsme tam členy Evangelické církve metodistické, ve které jsem byl velmi pozitivně formován. Po revoluci jsme s manželkou byli zakladateli a vedoucími evangelikálního Křesťanského společenství v K. Varech. Jelikož jsem od dětství hodně četl, bylo od mládí mým snem stát se lékařem a spisovatelem. Ten první sen se mi, díky Bohu, podařilo naplnit; možná, že se mi to na stará kolena a s vydatnou pomocí „Seznam-Médium“ podaří i s tím druhým snem!