Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávání a výzkum v pěti oblastech (tzv. sekcích) –⁠ biologických, environmentálních, geografických, geologických a chemických věd. Zaměřuje se i na přípravu budoucích učitelů přírodovědných předmětů na středních školách a vyšších stupních základních škol. Přírodovědecká fakulta je druhou největší vědecko-výzkumnou institucí v České republice, a to jak z hlediska počtu vědeckých výsledků, tak i na základě hodnocení jejich kvality. Dlouhodobě usiluje kvalitní mezinárodní kontakty a spolupráce a o vytvoření prostředí otevřeného k pohybu studentů i akademických pracovníků.