Hlavní obsah
Věda

Dioxiny: To, že o nich nevíme, neznamená, že tu nejsou

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Stanislav Krupař/Arnika

Odebírání vzorků na Ukrajině v roce 2018. Podobné lokality, v sousedství hutě, najdeme i v ČR.

18. 8. 16:13

Dokud budeme vyrábět, používat a poté spalovat předměty například z PVC a dalších chlorovaných plastů nebo ošetřené chlorovanými látkami, budou nás dioxiny provázet. Proto bychom měli tyto zdraví škodlivé látky aspoň důsledně monitorovat.

Článek

V nedávném článku jsme upozornili na smutné výročí havárie v Sevesu, kde došlo k úniku dioxinů a poukázali na to, že tyto látky nejsou jen záležitostí minulosti. V ČR vyrábí PVC Spolana Neratovice a dioxiny v ní donedávna končily v odpadech z výroby chlóru. PVC jsou dále například izolovány elektrické kabely, které se po recyklaci dostávají do směsí na střešní krytiny, ze kterých se přidané látky mohou uvolňovat. Jsou známé také příklady intoxikace dioxiny v okolí spaloven či cementáren. Z důvodu vysoké toxicity a schopnosti dioxinů kumulovat se v životním prostředí i lidském těle je přitom důležité minimalizovat vystavení se těmto látkám. Toho však lze dosáhnout jen regulací průmyslových procesů, které mohou produkovat dioxiny, a také zavedením bezpečných metod nakládání s odpady. Důležité také je sledovat obsah dioxinů v potravinách a životním prostředí, aby bylo možné reagovat na případné nebezpečné koncentrace.

Kontaminace devadesáti procent domácích chovů drůbeže

Arnika ve spolupráci s mezinárodní sítí IPEN a odborníky a odbornicemi z různých zemí světa nedávno zpracovala a v předním vědecké časopise Emerging Contaminants publikovala souhrnnou studii, která hodnotila přítomnost dioxinů a jim podobných látek ve vejcích slepic z domácích chovů. A to ve více jak sto deseti směsných vzorcích z třiceti zemí světa, včetně České republiky. Vzorky byly sice odebírány z míst, kde se očekává určitá míra kontaminace látkami typu dioxinů, ale i tak byl zjištěný výsledek, že téměř devadesát procent z nich nebylo vhodných pro chov drůbeže, kvůli rizikům spojeným s konzumací vajec z domácích chovů, šokující.

Šestnáct ze 113 vzorků vajec (14 %) bylo kontaminováno nad 50 pikogramů TEQ/g tuku a překročilo tak maximální limit EU více než 10krát. Nejen v rozvojových zemích, i u nás část lidí z venkova dává přednost konzumaci vajec z vlastního chovu. A právě vzorek vajec ze sousedství recyklačního závodu na kabely z PVC na severní Moravě přesáhl limit EU šestinásobně. Limit překračovaly i vzorky z jiných zemí Evropské unii, a to nejen ve studii Arniky, ale i v těch, s nimiž jsme své výsledky srovnávali.

Je nutné zavést stálý monitoring spaloven a cementáren

Stoprocentně platí, že dioxinům v potravinách musíme věnovat pozornost i v Evropě. Tento fakt podtrhl i nedávný nález ve Švýcarsku, kde stará, dnes již uzavřená spalovna odpadů, kontaminovala půdu v širším okolí, nad úroveň bezpečnou pro domácí chov drůbeže. Hygienici proto museli chov v určité části města zakázat. U nás se podobně podrobné průzkumy v okolí spaloven nedělají.

Foto: (Vernez, Oltramare et al. 2023)

Mapka kontaminace půdy chlorovanými dioxiny v okolí bývalé spalovny komunálních odpadů v Lausanne.

Nebezpečných chemických látek vzniká při spalovaní celá řada

Nejde však jenom o dioxiny a spalovny. V rakouské cementárně v Korutanech získala cementárna povolení spalovat nebezpečné odpady s hexachlorbenzenem. Nesprávná manipulace s odpadem však vedla ke kontaminaci celého údolí touto látkou. Ta je, podobně jako dioxiny a PCB, zařazená na seznam nebezpečných látek Stockholmské úmluvy. U 21 místních z lokality této kontaminace, překročila koncentrace hexachlorbenzenu v krvi stanovené referenční hodnoty.

V České republice se podobné toxické látky monitorují ve zvěřině, a i když jsou i u nás v souvislosti se spalováním, náznaky podobných problémů, nepokoušíme se je podrobněji zmapovat. Vysoká hodnota PCB byla například objevena v kachně, ze sousedství skládky, kde byly uloženy kaly z ostravských lagun před spálením. Kontrola v oblasti životního prostředí by se však měla na místa, kde se skladují nebezpečné odpady a také na místa, kde se odpady spalují, více zaměřit a monitorovat lépe přítomnost dioxinů a jim podobných látek.

Můžeme se také pokusit minimalizovat uvolňování těchto toxických látek tím, že v maximální míře nahradíme PVC a vyhneme se budování zařízení, kde se spalují anebo tepelně zpracovávají odpady obsahující tyto látky.

Anebo se můžeme smířit s důsledky koncentrací těchto toxických látek vyšších, než doporučují úřady pro bezpečnost potravin, tedy takových, které přispívají k různým nemocem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Spalovna

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz