Hlavní obsah
Lidé a společnost

Pobytové služby: Péče odborníků na jednom místě

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Dreamstime
4. 1. 12:01

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, které níže krátce přibližujeme.

Článek

Pro všechny služby je společné to, že klientem této služby se stává ten, kdo již nezvládne pobyt ve svém domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých a terénních sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pokud není dáno jinak, za klienty pobytových služeb mohou chodit návštěvy a klienti mohou zařízení opouštět například na procházky, pokud to jejich aktuální stav umožňuje. Všechny tyto služby se poskytují za úhradu.

Domov pro seniory

Smlouva o poskytování této pobytové služby není nijak časově ohraničená. Klientům této pobytové sociální služby je poskytováno ubytování, celodenní strava, nepřetržitá pečovatelská služba a ošetřovatelská péče. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových i vícelůžkových pokojích, může být zohledněno v celkové úhradě za tuto pobytovou službu.

Domov se zvláštním režimem

Zařízení poskytující pobytové služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob - například pohyb klientů je omezen jen v rámci oddělení, které je s ohledem na bezpečnost klientů uzamčené. Smlouva o poskytování této pobytové služby není nijak časově ohraničená.

Týdenní stacionáře

Zařízení poskytující pobytovou službu v rámci týdenního cyklu, cílem je ulehčit pečující osobě a umožnit jí odpočinek.

Pobytová odlehčovací služba

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, případně pomoci seniorovi překlenout období, než je pro něj místo v domově pro seniory. Službu lze využívat maximálně po dobu 3 měsíců.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Tato zařízení sociálních služeb jsou většinou určena klientům do 64 let věku, některá zařízení však mají i oddělení pro klienty od 65 let věku, vždy je potřeba ověřit s konkrétním zařízením.

Kde tyto služby hledat?

Pro vyhledání konkrétní organizace, která působí v místě, kde terénní službu vyžadujete, doporučujeme:

Jak zažádat o pobytovou službu?

O pobytovou sociální službu je možné zažádat u konkrétního poskytovatele. Doporučujeme se spojit s místním sociálním pracovníkem, který vám poskytne více informací. Ve většině případů je potřeba k žádosti doložit rovněž zprávu od ošetřujícího lékaře, případně lékař musí vyplnit část žádosti. Žádost musí podepsat osoba, která o službu žádá.

Klára Buttová, sociální pracovnice

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz