Hlavní obsah
Lidé a společnost

Demonstrace - vede to vůbec k něčemu?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Shutterstock
18. 3. 17:58

Je mnoho nástrojů, které může občan využít. Nejprve by o nich měl vědět a také trochu méně tlachat na internetu, ale spíše jednat. Mají vůbec demonstrace dneška smysl? Znáte tu, co něco změnila?

Článek

Nástrojů má občan několik. Měl by je znát, tak jako svoje práva.

Protesty a demonstrace – Tento nástroj je nejviditelnější a nejrozšířenější způsob, jak občané vyjádří svůj nesouhlas s vládními rozhodnutími. Protesty mohou být mírové i násilné a mohou se konat na veřejných prostranstvích, jako jsou náměstí a ulice.

Generální stávka a stávka - Je formou protestu, při které se zaměstnanci a další občané vzdají práce a veřejného života po dobu určenou k výrazu své nespokojenosti s celkovou politickou situací nebo konkrétním politickým rozhodnutím. Generální stávka může mít značný dopad na ekonomiku a společnost jako celek, což ji činí velmi silným nástrojem politického tlaku.

Petice – Tento nástroj umožňuje občanům shromáždit podpisy lidí, kteří s nimi sdílejí jejich názor. Petice se pak předkládají příslušným orgánům, které mají pravomoc rozhodnout o tématu, jehož se petice týkají.

Volby – Volby jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů, které mají občané k dispozici. Pokud nesouhlasí s vládními rozhodnutími, mohou hlasovat pro politickou stranu nebo kandidáta, kteří je reprezentují a mají s nimi podobné názory.

Média – Média jsou klíčovým nástrojem pro informování veřejnosti o vládních rozhodnutích a o možnostech, jak s nimi nesouhlasit. Občané mohou využít médií k šíření svých názorů a k získání podpory od ostatních.

Sociální sítě – Sociální sítě jsou novým nástrojem, který občané mohou využít ke sdílení svých názorů a k organizování protestů a petic. Sociální sítě mohou být velmi účinné při organizování masových akcí.

Soudy – Pokud občané nesouhlasí s vládními rozhodnutími, mohou se obrátit na soudy, které mají pravomoc rozhodnout o právních otázkách týkajících se daného tématu. Soudy mohou vydávat rozsudky a usnesení, které mají silnou autoritu a mohou změnit průběh věcí.

Odbory a profesní organizace - Odbory a profesní organizace mohou být velmi účinné při prosazování práv a zájmů svých členů. Pokud vládní rozhodnutí ovlivňuje nějaký konkrétní obor nebo skupinu lidí, mohou odbory a profesní organizace uspořádat stávky a protesty, aby prosadily své zájmy.

Lobbing – To je způsob, jakým se zástupci různých zájmů snaží ovlivnit rozhodování vládních orgánů. Občané mohou využít této strategie, aby získali podporu od politických stran a kandidátů, kteří jsou s nimi v souladu.

Žaloby – Občané mohou podávat žaloby proti vládě a vládním institucím, pokud se domnívají, že jejich práva byla porušena. Žaloby mohou být využity k prosazení změn v politikách a k prosazení nápravy pro konkrétní situace.

Spolupráce s místními zástupci – Lidé mohou navázat spolupráci s místními zástupci, aby prosadili své zájmy. To může zahrnovat setkání s místními politiky a zástupci vládních institucí, aby diskutovali o daných otázkách a hledali společné řešení.

Pár příkladů stávek, které měly reálný úspěch v poslední době:

V posledních letech byly v České republice uskutečněny některé významné stávky, některé z nich měly výrazný úspěch. Zde jsou některé z nich:

Stávka řidičů autobusů (2017) - stávka řidičů autobusů trvala jeden den a byla úspěšná v získání zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd. Díky stávce došlo k uzavření dohody o zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd.

Stávka zaměstnanců Českých drah (2019) - stávka zaměstnanců Českých drah trvala 9 dní a skončila úspěchem. Zaměstnanci požadovali zlepšení pracovních podmínek a lepší mzdy. Výsledkem stávky bylo zvýšení mezd o 7,2% a zlepšení pracovních podmínek.

Stávka učitelů (2019) - stávka učitelů trvala 5 dní a byla úspěšná v získání zvýšení platů učitelů a zlepšení podmínek pro vzdělávání. Díky stávce došlo k výraznému zvýšení rozpočtu pro školství a k lepším platům pro učitele.

Stávka pracovníků Amazonu (2021) - stávka pracovníků Amazonu trvala několik dní a požadovali lepší pracovní podmínky a mzdy. Po stávce došlo k rozhodnutí o zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd.

Výše uvedené stávky byly úspěšné díky tomu, že organizátoři byli schopni mobilizovat dostatečný počet účastníků, aby vytvořili tlak na zaměstnavatele a politické orgány. Také důležitým faktorem byla podpora veřejnosti a to, že požadavky stávkujících byly relevantní a spravedlivé.

Pokud by se dal sestavit žebříček úspěchů demonstrací tak toho moc nenajdete.

Maximálně jednou za dekádu:

Občanská práva v USA: V 50. a 60. letech 20. století se občané USA spojili v hnutí za občanská práva a prosadili zákonodárné změny, které ukončily segregaci a diskriminaci vůči Afroameričanům. Toto hnutí bylo založeno na hromadných protestech, demonstracích a občanské neposlušnosti.

Solidarita v Polsku: V roce 1980 se v Polsku vytvořilo hnutí Solidarita, které bojovalo za zlepšení pracovních podmínek a demokratické změny v zemi. Hnutí vzniklo v reakci na ekonomickou krizi a bylo podpořeno širokou veřejností. Solidarita dokázala vyjednat s vládou změny v pracovním právu a získat vliv na politické rozhodování.

Velká britská železniční stávka: V roce 1979 se britští horníci a železničáři spojili v hromadné stávce, která požadovala zlepšení pracovních podmínek a zachování zaměstnání. Stávka měla významný dopad na britskou ekonomiku a vytvořila tlak na vládu, aby jednala s odbory.

U nás například:

Sametovou nepočítám, to byl převrat.

Demonstrace hnutí Milion chvilek pro demokracii měly určitý úspěch v tom, že se podařilo přilákat pozornost médií a vytvořit tlak na politické orgány. Hnutí se snažilo upozorňovat na důležitá témata, jako například snižování nezávislosti soudů, boj proti korupci, ochranu svobody slova a nezávislosti médií.

Díky tlaku ze strany veřejnosti a hnutí Milion chvilek pro demokracii byla nakonec přijata novela zákona o státním zastupitelství, která zvyšuje nezávislost státních zástupců na politickém vlivu.

Nicméně, mnoho dalších požadavků hnutí zůstává dosud nevyřešených a boj proti korupci a nedostatkům demokracie v České republice zůstává nadále aktuálním tématem.

Autor článku se však s nimi příliš neztotožňuje z vícero důvodů.

Tak nevím, osobně se domnívám, že občan by měl rozhodovat zejména u voleb a více využívat nástroje popsané v úvodu článku.

Demonstrace jsou fajn, v poslední době tak možná pokud chcete vzít rodinu na vzduch a dát si na sociální sítě informaci, že jste jako neseděli v koutě.

Nějak postrádám účel a smysl nejednotného a především nestálého tlaku vyvíjeného na politickou garnituru, kdy ani jedna z rádoby organizací pořádajících demonstrace nemá sílu, ochotu a vytrvalé odhodlání něco změnit.

Co si o tom myslíte vy?

Znáte nějakou demonstraci, která něco přímo změnila?

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz