Hlavní obsah
Cestování

Izrael není jen Masada, Jerusalem, Tel Aviv a Mrtvé moře

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Eduard Bodner
4. 3. 18:34

Izrael je i neskutečně nádherná poušť Negev a její obyvatelé. Beduíni, komunity, pěstování kaktusů a tvarování stromů.

Článek

Na jednu z nich se malinko podrobněji podíváme:

Kibbutz Revivim je osada v Negevské poušti v Izraeli, kterou založili v roce 1943 židovští přistěhovalci z Polska. V okolí kibucu žijí také beduíni, kteří se živí převážně pastevectvím a zemědělstvím.

Beduíni v Kibbutz Revivim spolupracují s místními židovskými farmáři a mají společné pastviny pro svá zvířata. Společně také pracují na ochraně a obnově přírodního prostředí, které je v této oblasti velmi citlivé. Někteří z nich v Revivim také prodávají své výrobky, jako jsou kožešiny, koberce a keramika, na trzích a v obchodech v regionu.

Mají vlastní kulturu a tradice, které jsou silně spojeny s pouští. Jejich způsob života se odráží v jejich umění, hudbě a tanci. Beduíni v této oblasti také organizují turistické aktivity, jako jsou výlety na velbloudech, bivakování v poušti a návštěvy tradičních beduínských táborů.

Vztahy mezi židovskými osadníky a komunitami v této oblasti jsou převážně pozitivní, ačkoli existují i určité napětí a občasné spory o používání zdrojů, jako jsou pastviny a voda. Nicméně, většinou spolupracují a společně pracují na udržení a ochraně přírodního prostředí v této suché a citlivé oblasti.

V pouštní oblasti poblíž Beer Sheva existuje několik komunit, které jsou obecně nazývány „beduínské“ komunity. Tyto komunity jsou obvykle složeny z arabských obyvatel, kteří tradičně žijí jako kočovníci v této oblasti. V posledních letech se mnoho z těchto komunit přestěhovalo do pevných obydlí, ale stále udržují své tradiční zvyky a životní styl.

Jsou v této oblasti významné, protože jsou součástí bohaté historie a kultury. Některé z těchto komunit jsou otevřené pro návštěvníky a turisty, kteří se chtějí dozvědět více o tradičním beduínském životě a kultuře. Například v komunitě Al-Sayyid se nachází Bedouin Experience, kde návštěvníci mohou ochutnat tradiční beduínské jídlo, naučit se vázat uzly a zúčastnit se tradičních beduínských tanců.

Nicméně, jako v jakékoliv jiné oblasti, je důležité být ostražitý a dodržovat základní bezpečnostní opatření. V těchto komunitách může být omezená infrastruktura a mohou být vystaveny přírodním vlivům, jako je silný vítr a písečné bouře. Proto je důležité být dobře připraven a dodržovat pokyny místních průvodců nebo turistických informačních center, pokud se rozhodnete tyto komunity navštívit.

Jak žijí tyto komunity? Co vytvářejí? Je pravda, že mají povinnost vzdělávat své děti, jinak nedostanou sociální dávky?

Beduínské komunity, které se nacházejí v pouštní oblasti poblíž Beer Sheva, mají bohatou historii a kulturu. Tradičně žili jako kočovníci a živili se pastevectvím a obchodem, ale v posledních desetiletích mnoho z nich přešlo na trvalé bydlení v pevných obydlích a začali pracovat v zemědělství, průmyslu, stavebnictví a službách.

Beduíni jsou obvykle velmi hrdí na svou kulturu a tradice a snaží se je udržet i v moderním světě. Mnoho z nich vytvářejí tradiční řemesla, jako jsou tkaní koberců a výroba keramiky, které jsou velmi žádané turisty a sběrateli po celém světě.

Co se týče otázky povinnosti vzdělávat děti, platí v Izraeli pro všechny rodiny, včetně beduínských, povinnost zajišťovat vzdělání pro děti ve věku od 3 do 18 let. Vzdělávací systém v beduínských komunitách se zásadně liší od vzdělávacího systému v židovských komunitách a často je vyučování v arabštině. Také mohou mít omezený přístup k základním sociálním službám, jako jsou zdravotní péče a sociální dávky, což může ovlivnit jejich životní podmínky.

V minulosti existovaly problémy s integrací do izraelské společnosti, ale v posledních letech bylo provedeno mnoho snah o zlepšení vztahů a integrace beduínských komunit do izraelské společnosti.

Foto: Foto:Eduard Bodner

Wheel of Fortune

Jak se jmenuje umění tvarování stromů u těchto obyvatel velmi časté?

Umění tvarování stromů se v beduínské kultuře nazývá „saduqa“ nebo „sadika“. Jedná se o tradiční techniku, kdy se stromy tvarují a řežou do různých tvarů, aby vytvářely stíny a ochranu před sluncem a větrem. Tato technika se v beduínských komunitách vyskytuje velmi často a je také známa jako „stínování“.

Ale oni je i tvarují do podoby hranaté nebo kulaté a vkládají do nich předměty, kterými poté stromy prorostou.

Ano, to je správně. V beduínských komunitách se také praktikuje technika zvaná „stromové sochy“, při které se stromy tvarují do různých tvarů, včetně kulatých a hranatých tvarů, a do stromů se vkládají různé předměty, jako jsou kameny, sklenice, hliněné nádoby, nebo dokonce staré boty. Tyto předměty jsou vloženy do stromů, když jsou ještě mladé a pružné, a poté, co stromy rostou a prorůstají předměty, vytvářejí se různé tvary a vzory. Tato praxe je spojena s tradicí ochrany stromů a zvýrazněním jejich významu v beduínské kultuře.

Foto: Foto:Eduard Bodner

Shaping Trees

Jak ochraňují stromy, když jim takto ubližují?

Beduínské komunity si jsou velmi dobře vědomy toho, že tvarování stromů může být pro ně škodlivé, a proto když tuto techniku provádějí, snaží se minimalizovat poškození stromu. Výstřihové techniky jsou používány k omezení poškození, a stromy jsou obvykle tvarovány jen jednou za rok. Navíc jsou vybírány stromy, které jsou odolné vůči suchu a teplu, aby se minimalizovalo riziko vyschnutí stromů.

Všichni také vědí, že stromy jsou pro ně velmi důležité a že jsou zdrojem potravy, stínu a přístřeší pro jejich zvířata, a proto se snaží chránit své stromy. Beduíni si také váží stromů jako symbolu své identity a kultury, a proto se snaží o jejich ochranu.

Zkrácením větví a tvarováním stromů se zlepšuje průchod světla a vzduchu, což zlepšuje růst stromů a také přispívá k ochraně před přírodními katastrofami, jako jsou silné větry a písečné bouře. Celkově lze tedy říct, že beduínské komunity se snaží chránit své stromy a využívat techniky tvarování stromů tak, aby byly pro ně prospěšné.

Foto: Foto:Eduard Bodner

Cactus plantation

V poušti lidé pěstují také mnoho druhů kaktusů.

Ano, lidé v poušti pěstují mnoho druhů kaktusů, které jsou pro ně velmi důležité. Kaktusy jsou pro beduínské komunity důležitým zdrojem potravy a vody, a jsou také využívány jako zdroj stínu a přístřeší pro zvířata.

Včetně Opuntia ficus-indica, který se nazývá také fíkový kaktus. Tento kaktus se pěstuje kvůli svým ovocným plodům, které jsou bohaté na vitamíny a minerály, a jsou využívány k přípravě různých jídel a nápojů. Kaktusy jsou také využívány jako zdroj vlákniny a jsou bohatým zdrojem vody v suchém prostředí pouště.

Tito pouštní lidé také vědí, jak efektivně využívat vodu, a kaktusy jsou pro ně důležitým zdrojem vody v suchém prostředí pouště. Kaktusy mají schopnost uchovávat vodu v dužině a využívají ji během období sucha. Využívají též sběr dešťové vody, a využívají jí pro zavlažování svých polí a zahrádek, aby mohli úspěšně pěstovat kaktusy a další plodiny v suchém prostředí pouště.

Pro běžného turistu bez průvodce jsou ale tyto komunity nebezpečné!

Obecně bych doporučil, aby se turisté při návštěvě beduínských komunit obrátili na průvodce nebo organizovanou turistickou agenturu. Tyto komunity se nacházejí v oblastech, kde jsou možné bezpečnostní rizika, jako jsou nebezpečí únosů a teroristických útoků, zejména v oblastech blízko izraelsko-palestinské hranice.

Je důležité si uvědomit, že pouštní lidé mají svá vlastní zvyky a tradice, které se mohou lišit od těch v západních zemích. Pokud neznáte místní kulturu, může to vést k nedorozuměním a potenciálním konfliktům. Pokud plánujete navštívit beduínské komunity, měli byste dodržovat místní zvyky a tradice a respektovat zvyky hostitelů.

V každém případě bych doporučil turistům, aby si pečlivě zvolili své cesty a destinace, a aby se řídili doporučeními a varováními vydávanými vládními úřady a zahraničními velvyslanectvími.

Foto: Foto:Eduard Bodner

Camel

Srážky s velbloudem!

Jak časté jsou dopravní nehody střety velbloudy?

Dopravní nehody s velbloudy v Izraeli jsou poměrně vzácné. Většina velbloudů žije v pouštních oblastech na jihu Izraele, kde jsou cesty řídce obydlené a doprava je omezená. Navíc jsou většinou chováni v ohradách nebo pastvinách, které jsou daleko od silnic a dálnic.

Přestože jsou velbloudi v pouštních oblastech velmi běžní, jsou běžně vidět pouze na silnicích, které vedou přes poušť a jsou označeny jako „velbloudí silnice“. Tyto silnice jsou obvykle široké a jsou navrženy tak, aby umožňovaly velbloudům volný pohyb bez výrazného omezení. Navíc jsou tyto silnice označeny varovnými značkami a turisté jsou upozorněni, aby na tyto značky dbali a dodržovali bezpečnostní opatření.

Podle některých zpráv se v Izraeli průměrně každý rok stává několik desítek srážek s velbloudy na silnicích v nejzazších pouštních oblastech, kde se velbloudi volně pohybují. Nicméně, tyto incidenty jsou relativně vzácné a Izraelské úřady pravidelně pracují na zlepšení bezpečnosti na silnicích a minimalizaci rizik pro řidiče a zvířata.

Mohli bychom skoro říct, že více lidí mají na svědomí velbloudi než samotní teroristé.

Bezpečnost v Izraeli pro obyčejného turistu?

Bezpečnost pro turisty v Izraeli je v současné době na vysoké úrovni, i když se v zemi stále vyskytují bezpečnostní rizika, která by měla být brána v úvahu. Izrael čelí riziku teroristických útoků, ale izraelská vláda a bezpečnostní síly úzce spolupracují na monitorování situace a snižování rizik.

Autor sám byl všemi ujištěn, že nebezpečí téměř nejsou, a to se potvrdilo ve všech navštívených destinacích. V Beer Sheva si zaběhli i ranních 5km s kolegou z práce. Pouze si musíte zvyknout, že na dálnicích potkáváte častěji vojenskou techniku například.

Zdroje:

Oficiální turistická stránka Izraele: https://www.goisrael.com/

Stránka Izraelského ministerstva zahraničí: https://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx

Stránka Izraelského úřadu pro statistiku: https://www.cbs.gov.il/en/Pages/default.aspx

Oficiální stránka města Beer Sheva: https://www.beer-sheva.muni.il/Pages/default.aspx

Oficiální stránka Národního parku Masada: https://www.parks.org.il/en/reserve-park/masada-national-park/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz