Hlavní obsah
Finance

Jak lidé řeší své úspory na penzi v USA?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: www.pensionbee.com
28. 2. 17:51

Vláda má plán. 401(k) je daňově výhodný plán pro spoření na důchod, který nabízí mnoho zaměstnavatelů v USA. Je to mocný nástroj pro jednotlivce, kteří chtějí spořit na svůj důchod a zároveň snížit svůj zdanitelný příjem.

Článek

Zde je podrobný plán pro nastavení a maximalizaci vašeho plánu 401(k):

Kontrola způsobilosti: Prvním krokem je zkontrolovat, zda jste oprávněni k účasti v plánu 401(k) nabízeném vaším zaměstnavatelem. Mnoho zaměstnavatelů nabízí tento plán, ale není povinný. Obvykle jste oprávněni k účasti, pokud jste zaměstnaní na plný úvazek nebo jste dokončili určité období služby u svého zaměstnavatele.

Zaregistrujte se v plánu: Jakmile jste potvrdili svou způsobilost, zaregistrujte se v plánu 401(k). To lze obvykle provést online nebo vyplněním papírového registračního formuláře. Budete muset poskytnout některé základní osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa a číslo sociálního zabezpečení, stejně jako informace o vašich příspěvcích a investičních možnostech.

Určete výši svého příspěvku: Dalším krokem je určit, kolik chcete přispět do svého plánu 401(k). Od roku 2021 můžete přispět až do výše 19 500 dolarů ročně, nebo 26 000 dolarů, pokud jste starší 50 let. Ideálně byste měli usilovat o co nejvyšší příspěvek, abyste maximalizovali výhody plánu.

Porozumět příspěvkům zaměstnavatele: Mnoho zaměstnavatelů nabízí příspěvky zaměstnavatele, což znamená, že budou odpovídat určitému procentu vašich příspěvků až do určitého limitu. Například váš zaměstnavatel může nabídnout odpovídající příspěvek ve výši 50 % vašich příspěvků až do 6 % vaší mzdy. Ujistěte se, že chápete politiku odpovídajícího příspěvku a využijte ji, pokud je nabízena.

Vyberte si investiční možnosti: Po registraci v plánu a určení výše příspěvku musíte vybrat investiční možnosti, které jsou k dispozici v rámci plánu. Tyto možnosti mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, fondy a další investiční nástroje. Ujistěte se, že pečlivě zvažujete rizika a výnosy každé investiční možnosti a využijte možností diverzifikace svého portfolia.

Sledujte a upravujte své investice: Jakmile jste zvolili své investiční možnosti, je důležité pravidelně sledovat výkonnost svého portfolia a provádět úpravy podle potřeby. Například, pokud vaše investice v akciích vydělávají více peněz než investice v dluhopisech, můžete upravit své investice tak, aby více reflektovaly akciový trh.

Zvažte další plány na spoření na důchod: Zatímco plán 401(k) může být skvělým nástrojem pro spoření na důchod, je důležité zvažovat další možnosti, jako jsou IRA nebo Roth IRA. Tyto plány mohou nabízet další daňové výhody a možnosti investování.

Nezapomeňte na daňové výhody: Jedním z hlavních důvodů, proč lidé volí plán 401(k), jsou jeho daňové výhody. Příspěvky do plánu jsou odloženy z daně, což znamená, že vaše daňové povinnosti se sníží až do doby, kdy budete čerpat prostředky ze svého plánu. Ujistěte se, že pečlivě zvažujete daňové výhody a plánujte své příspěvky tak, aby co nejlépe využívaly tyto výhody.

Plán 401(k) může být skvělým nástrojem pro spoření na důchod a snižování daňové povinnosti. Pokud chcete získat maximální výhody z vašeho plánu, ujistěte se, že pečlivě plánujete své příspěvky a investiční možnosti a pravidelně sledujete výkonnost svého portfolia.

Průměrný příspěvek amerického pracovníka do plánu 401(k) se může výrazně lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou výše platu, zaměstnavatelův příspěvek, doba pracovního poměru atd. Nicméně, podle nedávných statistik z roku 2021/2022, průměrný příspěvek amerického pracovníka do plánu 401(k) byl 8,9% z jeho platu.

Průměrná úspora na důchod v plánu 401(k) závisí také na mnoha faktorech, jako jsou výše příspěvků, délka investičního období, výkonnost investic atd. Podle statistik z roku 2021/2022, průměrná úspora amerických pracovníků v plánu 401(k) činí zhruba 120 000 až 140 000 dolarů.

Nicméně, tato částka může být pro mnoho lidí nedostatečná k pokrytí výdajů na důchod, a proto je důležité pečlivě plánovat a pravidelně sledovat své příspěvky a investice v rámci plánu 401(k) i dalších důchodových plánů.

IRA (Individual Retirement Account) a Roth IRA jsou dva druhy individuálních důchodových účtů, které jsou dostupné americkým daňovým poplatníkům, kteří chtějí spořit na svůj důchod. Tyto účty jsou vytvořeny pro umožnění jednotlivcům ukládat peníze na stranu do důchodového účtu a získat daňové výhody.

IRA je tradiční typ důchodového účtu, který umožňuje jednotlivcům ukládat peníze na účet a získat daňové výhody. Peníze uložené na IRA účtu jsou vkládány před zdaněním, což znamená, že příjemci účtu neplatí daně na peníze, které uložili na účet, dokud je nevyberou. Výběry z účtu jsou daněny jako běžný příjem. Pokud má daňový poplatník IRA účet, může odečíst příspěvky na účet z jeho daňového základu, což může snížit jeho daňovou povinnost.

Roth IRA je alternativní typ důchodového účtu, který funguje na podobném principu jako IRA, ale s několika odlišnostmi. Při příspěvku na Roth IRA účet jsou peníze uloženy po zdanění, což znamená, že daňový poplatník platí daně na peníze, které uložil na účet, předtím než je vložil na účet. Výběry z Roth IRA účtu jsou obvykle nezdaněny, pokud jsou splněny určité podmínky, jako je například věk nejméně 59 a půl roku nebo zdravotní důvody. Příspěvky na Roth IRA účet nelze odečíst z daňového základu, ale při výběru z účtu nejsou daňové povinnosti.

Roth IRA účet je výhodný pro ty, kteří předpokládají, že budou mít ve důchodu vyšší daňovou sazbu než v době, kdy přispívali na účet. Je také výhodný pro ty, kteří chtějí, aby jejich peníze rostly na účtu a byly nezdaněné při výběru.

Oba typy důchodových účtů mají limity, co se týče vkladů.

Pro IRA jsou příspěvky omezeny na $6,000 ročně pro rok 2021 a 2022, s možností přidat další $1,000, pokud máte více než 50 let (tzv. „catch-up“ příspěvek). Tyto limity se mohou každoročně měnit na základě inflace. Výše příspěvků na Roth IRA účet je stejná jako u IRA, ale zde neexistuje možnost přidat „catch-up“ příspěvek.

Další rozdíl mezi IRA a Roth IRA je způsob, jakým se účet při výběru vybírá. U IRA jsou výběry daněny jako běžný příjem, zatímco u Roth IRA jsou výběry obvykle nezdaněny. Toto je důležité zvážit při plánování, protože výběry z IRA mohou mít výrazný dopad na vaše daňové zatížení, zejména pokud budete v důchodu s vyššími příjmy.

Je také důležité mít na paměti, že existují pravidla pro výběry z důchodových účtů před věkem 59 a půl roku. Pokud vám bude vybráno z IRA nebo Roth IRA účtu před věkem 59 a půl roku, budou výběry obvykle daněny a navíc může být účtován 10% penále na předčasné výběry.

Kromě toho může být vklad na IRA účet daňově uznatelný a tedy může snížit vaši daňovou povinnost v daném roce, zatímco vklad na Roth IRA účet není daňově uznatelný. Výběry z IRA účtu mohou být také vynuceny po dosažení určitého věku, zatímco u Roth IRA neexistuje žádné povinné výběrové minimum.

Celkově lze říci, že oba typy důchodových účtů mají své výhody a nevýhody, a záleží na individuálních potřebách a preferencích, který z nich je pro vás nejlepší. Důležité je plánovat si své finanční prostředky na důchodová léta a začít s investováním co nejdříve, aby měly vaše peníze dostatek času na růst.

Kolik si tedy na penzi uloží průměrný dělník v USA za 30let pomocí nástrojů (401)k a IRA a Roth IRA a kolik průměrně má na penzi?

Je obtížné poskytnout přesné číslo, kolik si průměrný dělník v USA uloží na penzi pomocí nástrojů (401)k a IRA a Roth IRA, protože to závisí na mnoha faktorech, jako jsou příjem, věk, pracovní historie, investiční výnosy a další. Nicméně lze poskytnout několik statistik týkajících se úspor na penzi průměrného Američana.

Podle nedávného průzkumu společnosti Vanguard dosahuje průměrný roční příspěvek na plán (401)k v USA asi $7,500. Předpokládá se, že lidé přidávají přibližně 10% až 15% svého hrubého příjmu do svého plánu (401)k každý rok. To znamená, že pokud by průměrný dělník pravidelně přispíval po dobu 30 let a dosahoval průměrného ročního výnosu 6%, mohl by mít na důchodovém účtu (401)k uloženo přibližně $470,000.

Foto: https://www.zenefits.com

Money talks

Co se týče IRA a Roth IRA, průměrný roční příspěvek na tyto účty je nižší než na plán (401)k a činí asi $3,000. Přestože jsou limity příspěvků nižší než u plánu (401)k, mohou tyto účty stále poskytnout významné úspory na penzi, zejména pokud jsou pravidelně financovány po dlouhou dobu.

Kromě toho by měli lidé mít na paměti, že na úspory uložené na důchodových účtech jsou obvykle uplatňovány daňové výhody, což může pomoci zvýšit konečnou hodnotu úspor.

Nicméně průměrná výše úspor na penzi průměrného Američana je složitá otázka, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou výnosy investic, výše příspěvků, délka investování a tak dále. Podle posledních statistik z roku 2021 průměrný dospělý Američan s úsporami na důchod dosahuje částky kolem $200,000, což může být nedostatečné k zajištění komfortního důchodu. Je tedy důležité si plánovat své úspory na důchod co nejdříve a pravidelně přispívat do důchodových účtů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz