Hlavní obsah
Lidé a společnost

Sun-c’ a příběh dvorních konkubín

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikimedia Commons CC-PD

Unknown author - Qing Palace Collection Picture Book. Beijing: Palace Museum Press. 1994.

19. 5. 9:09

Sun-c’ působil jako vojenský poradce a vojevůdce ve státě WU na území dnešní Číny. Je autorem legendárního spisu Umění války, který je považován za jednu z nejstarších knih o strategii a taktice vůbec. Zde je příběh o Sun Tzu a dvorních konkubínách.

Článek

Sun Tzu Wu (Sun-c’) byl rodák ze státu Ch`i. Jeho slavná kniha jej přivedla až do povědomí krále Ho Lu, jenž byl od r.514 do r.496 př. n.l. králem státu WU ve starověké Číně.

Král Ho Lu se vyznal ze své záliby ve vojenském umění a z obdivu k jeho dokonalému ovládání, byl však Mistrem Sunem sice zdvořile, leč jasně odmítnut.

Jestliže král chce mluvit o umění válečném a bojovém jako o zálibě či o zábavě a sportu, tak Mistr Sun se necítí být tím pravým, s nímž má na toto téma hovořit.

Podle něj je totiž válečné a vojenské umění boj o výhodu, zisk na život a na smrt. Žádná zábava, nebo sport, tím méně podívaná a předmět obdivu, jímž by se měl někdo kochat.

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-2,5

By 663highland - Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4876792

Ho Lu na to řekl: „Pečlivě jsem prostudoval 13 kapitol ve tvé knize. Mohu tvou teorii řízení vojáků podrobit mírnému testu?“

Sun Tzu odpověděl: „Můžete.“

Ho Lu se zeptal: „Může být test aplikován i na ženy?“

Odpověď byla opět kladná, a tak byla učiněna opatření, která zajistila bezpečné vyvedení 180 předních dam z paláce.

Sun Tzu je rozdělil do dvou skupin. Do čela každé z nich postavil jednu z králových oblíbených konkubín.

Potom je vyzval, aby vzali do rukou kopí, a oslovil je takto: „Předpokládám, že znáte rozdíl mezi vpředu a vzadu, pravou a levou rukou?“

Dívky odpověděly: „Ano.“

Sun Tzu pokračoval: Když řeknu: „Očima hleďte vpřed,“ musíte se dívat přímo před sebe.

Když řeknu: „Otočit vlevo,“ musíte být otočeni směrem ke své levé ruce.

Když řeknu: „Otočit vpravo,“ musíte se dívat doprava.

Když řeknu: „Otočte se,“ musíte být otočené zády.

Dívky opět souhlasily.

Jakmile byla slova velení takto vysvětlena a doplněna o další povely, připravil halapartny a bojové sekery, aby mohlo cvičení začít.

Potom za zvuku bubnů vydal povel: „Zatáčejte doprava.“

Dívky ale vybuchly smíchy.

Sun Tzu řekl: „Pokud slova velení nejsou jasná a zřetelná a pokud nejsou rozkazy důkladně pochopeny, pak je na vině generál.“

Začal je tedy znovu rozhýbávat a tentokrát vydal povel: „Otočit vlevo.“

Načež dívky znovu propukají v záchvaty smíchu.

Sun Tzu: „Pokud slova velení nejsou jasná a zřetelná, pokud nejsou rozkazy důkladně pochopeny, je na vině generál.“

Dále pravil: „Jenomže pokud jsou jeho rozkazy jasné a vojáci přesto neuposlechnou, pak je to chyba jejich důstojníků.“

Jakmile to řekl, nařídil ihned setnout vůdce skupin. Tedy královské konkubíny.

Král Ho Lu z království WU sledoval scénu z vrcholu vyvýšeného pavilonu.

Když viděl, že jeho oblíbené konkubíny mají být popraveny, byl velmi znepokojen a spěšně poslal dolů následující zprávu: „Již nyní jsme docela spokojeni, pokud jde o schopnost našeho generála zacházet s vojáky. Pokud budeme o tyto dvě konkubíny připraveni, naše jídlo a pití ztratí chuť. Je naším přáním, aby nebyly sťaty.“

Sun-Tzu odpověděl: „Jakmile jsem jednou obdržel pověření Jeho Veličenstva stát se generálem jeho vojsk, existují určité příkazy Jeho Veličenstva, které v této funkci nemohu přijmout.“

V souladu s tím nechal obě ženy, vůdce skupin setnout a ihned dosadil další dvojici v pořadí jako vůdce – na jejich místo.

Když to bylo hotovo, buben se poté rozezněl ještě jednou.

Dívky prošly celým vývojem situace znovu, otáčely se doprava nebo doleva, pochodovaly vpřed nebo couvaly, klečely nebo stály, s dokonalou precizností a přesností, aniž by se odvážily vydat zvuk.

I vyslal mistr Sun Tzu svého posla nahoru ke králi se slovy: „Vaši vojáci, Výsosti, jsou nyní náležitě vycvičeni a disciplinováni a připraveni na inspekci vašeho Veličenstva. Mohou být využiti k jakémukoli účelu, který si jejich panovník bude přát. Požádejte je, aby prošli ohněm a vodou a nestane se, že by se nepodřídili. Vojsko je ukázněné a jednotné, nyní může král sejít a přesvědčit se, tito vojáci udělají vše oč je požádá“

Král té země WU poté pravil: „Nechť si vojevůdce odpočine, nechť odejde do svých komnat, nepřeji si sejít dolů, neboť jsem už viděl dost.“

Mistr Sun řekl: „Král našel zalíbení toliko v mých slovech, ale jejich uskutečnění už nesnesl.“

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Map of0.m the Chinese plain, 5 century BC. Start of the Warring States Period.

Tak poznal Ho Lu vojevůdcovské schopnosti Mistra Suna a posléze jej ustanovil hlavním velitelem svých vojsk. A pak na západě rozdrtili stát Čchu, až vtrhli do jeho hlavního města Jing, a na severu zničili státy Čchi a Ťin. Tak vynikli mezi vévody.

Tak se ukázala síla Mistra Suna.

Zdroj:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz