Hlavní obsah
Lidé a společnost

Ve Švýcarsku se důchodcům žije dobře, jejich systém jim to umožní již v 65 letech

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash
5. 5. 14:32

Švýcarsko je známé po celém světě svou silou a flexibilitou svého důchodového systému, který pomáhá ve stáří. Systém kombinuje financování od vlády, příspěvky prostřednictvím vaší pracovní smlouvy a platu a soukromé penzijní plány.

Článek

Jaký je důchodový věk ve Švýcarsku? Důchodový věk ve Švýcarsku je 65 let pro muže a 64 let pro ženy, i když důchodový věk pro ženy se bude v roce 2025 postupně zvyšovat na 65 let.

Švýcarský důchodový systém Švýcarský systém je navržen tak, aby peníze z práce, vlády a soukromých úspor byly vypláceny na penzijní plán, jakmile získáte povolení k pobytu. Tento systém je rozdělen do tří pilířů, které tvoří kompletní penzijní plán.

Tyto jsou:

Důchod OASI z prvního pilíře.

Důchod BVG z druhého pilíře.

Soukromý důchod z třetího pilíře.

Švýcarský důchod OASI systém starobního a pozůstalostního pojištění je prvním pilířem švýcarského důchodového systému.

Jedná se o povinný vládní důchodový systém, do kterého musí platit všichni obyvatelé Švýcarska. Nebo od 18 let, pokud jsou zaměstnáni až do dosažení důchodového věku. Vaše příspěvky doplácí váš zaměstnavatel.

Penzijní příspěvky OASI

Příspěvky do švýcarského penzijního systému OASI se liší podle vašeho zaměstnaneckého statusu.

Pokud hledáte práci ve Švýcarsku, musíte do systému každý rok zaplatit 503 švýcarských franků. Nezávislí pracovníci musí platit přibližně 8,1 procenta svého ročního příjmu do systému OASI.

Lidé, kteří jsou zaměstnáni u společnosti, musí přispívat 8,7 procenta svého ročního platu, zbylých 8,7 procenta pochází od jejich zaměstnavatele. Příspěvky do I. pilíře jsou daňově uznatelné při podání daňového přiznání. O důchod OASI lze žádat až pět let před důchodovým věkem nebo pět let po důchodovém věku (za předpokladu, že pracujete).

Kolik dostanu ze svého švýcarského důchodu OASI?

Částka, kterou získáte z důchodu OASI, je obvykle určena délkou penzijního plánu a výší příspěvku. Důchod z prvního pilíře OASI je však omezen na maximálně 2 390 švýcarských franků měsíčně.

Švýcarský důchod BVG

Švýcarský zaměstnanecký penzijní fond (BVG) je penzijní systém, ve kterém musí váš zaměstnavatel přispívat částí vaší hrubé mzdy do penzijního plánu. To je povinné pro všechny zaměstnance, kteří vydělávají více než 21 510 švýcarských franků ročně.

Tyto příspěvky jsou dodatečné k příspěvkům do systému OASI. Příspěvky do tohoto systému jsou rovněž daňově uznatelné.

Penzijní příspěvky BVG:

Zaměstnavatel obvykle musí přispívat na základě vašeho věku a času, který jste ve Švýcarsku strávili. Tento příspěvek se odebírá z části platu osoby mezi 24 885 švýcarskými franky a 85 320 švýcarskými franky (od roku 2021).

Tyto hodnoty se liší podle okresu (kantonu), ale lze je obecně shrnout takto:

  • Věk 25 až 34 přispívá 7 procenty z hrubé mzdy
  • Věk 35 až 44 přispívá 10 procenty z hrubé mzdy
  • Věk 45 až 54 přispívá 15 procenty z hrubé mzdy
  • Věk 55 až 64 / 65 přispívá 20 procenty z hrubé mzdy

Kdy mohu požádat o švýcarský důchod BVG?

O druhý důchodový pilíř je možné požádat již ve věku 55 let. Můžete také počkat až pět let po dosažení důchodového věku.

Důchodový příjem z uplatnění nároku na důchod BVG. Pokud dosáhnete důchodového věku ve Švýcarsku, činí roční důchod BVG přibližně 6,8 procenta z celkové částky všech příspěvků do systému.

Mohu do důchodu na BVG platit více?

Někteří expati (Expat je kdokoliv, kdo byl expatriovaný neboli ten, kdo odešel pracovat nebo žít do jiné země) mohou přijít do Švýcarska v pozdějším věku a neměli tedy tolik času na získání dostatečného důchodu prostřednictvím systému BVG jako ti, kteří jsou mladší.

To je důvod, proč mnoho poskytovatelů penzijních fondů BVG umožňuje investovat do systému peníze odjinud. Pro více informací kontaktujte svého poskytovatele penzijního připojištění.

Švýcarské soukromé penzijní systémy:

Posledním pilířem švýcarského důchodového systému jsou soukromé penzijní plány. Ty jsou zcela dobrovolné, ale lze je použít k získání aktiv nebo výhod, jako je pojištění, penzijní účty a penzijní fondy. Některé balíčky nabízejí také slevy na soukromé pojištění.

Kolik mohu zaplatit do soukromého švýcarského důchodového systému?

Částka, kterou může osoba zaplatit do soukromého švýcarského důchodu, je omezena. To je maximálně 7 056 švýcarských franků ročně pro někoho, kdo je zaměstnaný. Pro OSVČ je limit 20 procent ročního příjmu do maximální výše 35 280 švýcarských franků. Žádost o švýcarský soukromý důchod. Opět můžete požádat o soukromý důchod až pět let před a až pět let po dosažení důchodového věku.

Důchodový příjem ze švýcarského soukromého důchodu

Penzijní příjem je určen částkou, kterou jste zaplatili, a sjednanou anuitou od vašeho poskytovatele. Pokud nebyla sjednána roční anuita, musí být všechna aktiva při odchodu do důchodu vyplacena.

Švýcarské daně z důchodů.

Jakmile začnete uplatňovat nárok na některý ze tří popsaných pilířů, budou peníze označeny jako příjem a jako takové zdaněny.

Foto: Unsplash

Traveling

Kdo zdědí můj švýcarský důchod?

Důchod z prvního pilíře (OASI) nelze zdědit, ale vyživované osoby žadatele, po těch, kteří zemřeli, mají nárok na pozůstalostní důchod.

To se rovná výhodám důchodu žadatele z prvního pilíře a bude trvat, dokud vyživovaná osoba nedosáhne dospělosti (18 let).

Druhý pilíř nebo švýcarský důchod BVG lze zdědit v závislosti na politice zvolené zaměstnavatelem. V tomto případě je nejlepší kontaktovat zaměstnavatele nebo poskytovatele penzijního připojištění pro více informací.

Třetí pilíř nebo soukromé důchody mohou být zděděny děděním, jak stanoví zákonná závěť. V případě neexistence závěti by měli přednost manželé, děti a zákonní dědici.

Švýcarské důchody mimo Švýcarsko:

Do penzijních pilířů lze za určitých podmínek stále přispívat ze zemí mimo Švýcarsko. Ty vám umožní využívat výhod švýcarského důchodu, ať jste kdekoli. Švýcarský penzion OASI mimo Švýcarsko.

Pokud jste občan Švýcarska, EU nebo EFTA, můžete stále přispívat na důchod OASI mimo Švýcarsko, pokud na tento důchod přispíváte déle než pět let a zůstáváte rezidentem členského státu EU nebo ESVO. Nebo můžete žít v zemi, která má se Švýcarskem smlouvu o sociálním zabezpečení. V takovém případě můžete při odchodu do důchodu požádat o měsíční důchod. Pokud se přestěhujete mimo EU, EFTA nebo smluvní stát, musíte systém proplatit.

BVG mimo Švýcarsko:

Pokud se přestěhujete do země, která je v rámci EU a EFTA, můžete si svůj důchod BVG vyplatit, když opustíte Švýcarsko.

Pokud se přestěhujete do země mimo EU a EFTA, můžete si vyplatit své dobrovolné příspěvky do BVG, ale veškeré povinné dávky od vašeho zaměstnavatele musí být zahrnuty do řešení nezadatelné dávky. Švýcarské soukromé důchody nemusí být vybírány a mohou být zachovány ve Švýcarsku, ať jste kdekoli.

Foto: Unsplash

Yacht

Poznámka:

Osobně jsem potkal jednoho pracovníka, občana ze Švýcarska, který k nám v roce 2004 přijel na výpomoc a měl asi 2 roky do důchodu. Byl to pracovník nástrojárny vstřikovacích forem. Na rukou měl hodinky Rolex a nás mladé ucha tenkrát zval každý den na drinky a obědy a ještě si chrochtal, jak je to levné, že za pět lidí zaplatí jako u nich za jednoho. Když se po měsíci a půl měl odhlásit z ubytování, tak po něm chtěli všechno zaplatit (měla to původně platit firma), volal jsem řediteli a ten řekl ať si to milý Mick zaplatí sám a ať mu to poté jeho domovská firma proplatí. Kromě toho, že jsem se tenkrát velmi styděl něco takového jen přeložit, tak on bez řečí vše zaplatil s tím, že už se těší až bude doma aby mohl pracovat na své jachtě, kterou si na penzi pořídil a nemohl se dočkat až procestuje svět. Myslím, že toto se stát důchodci z ČR, tak má na krku exekutora a na jachtu se může koukat akorát na obrázku. Inu, jiný kraj = jiný mrav a úplně jiná životní úroveň.

Zdroj:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz