Hlavní obsah
Věda

Objev struktury DNA: 70 let inovací v genetice a biotechnologiích

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay (PublicDomainPictures)
26. 4. 9:27

Před 70 lety, v roce 1953, byla publikována vědecká studie, která změnila svět biologie a medicíny. James Watson a Francis Crick poprvé zveřejnili strukturu deoxyribonukleové kyseliny (DNA).

Článek

Vývoj objevu struktury DNA

Objev struktury DNA byl jedním z nejvýznamnějších vědeckých objevů v historii a položil základy moderní genetiky. Strukturu DNA objevili James Watson a Francis Crick v roce 1953, ale předcházela tomu řada klíčových vědeckých objevů a experimentů.

Na základě rentgenové krystalografie, kterou vyvinul Maurice WilkinsRosalinda Franklinová, dokázali Watson a Crick popsat dvojitou šroubovici DNA. Tento objev otevřel cestu k dalšímu zkoumání, jak genetická informace ovlivňuje dědičnost, vývoj a chování organismů.

Svůj objev prezentovali 25. dubna 1953 v časopise Nature článkem A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.

James Watson, Francis Crick a Maurice Wilkins, který se podílel na vývoji rentgenové krystalografie, získali za svůj objev Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v roce 1962. Rosalinda Franklinová se Nobelovy ceny nedožila.

Genetické testování

Díky objevu struktury DNA a dalším vědeckým objevům v oblasti molekulární biologie a genetiky se nyní můžeme podívat do nitra našich buněk a studovat genetickou informaci. To umožnilo vytvořit nové technologie, jako jsou genetické testy.

Genetické testy jsou nástrojem, kterým lze určit, zda má jedinec určité genetické vlastnosti, a jaké je jeho riziko některých nemocí.

Genetické testování může být také využito pro stanovení příbuzenských vztahů nebo k posouzení rizika genetických onemocnění u budoucích potomků.

Genetické úpravy

V sedmdesáti letech od objevu DNA se odehrál obrovský pokrok v oblasti molekulární biologie a genetiky. Díky tomu jsou nyní možné věci, o kterých se nám před pár desítkami let mohlo jen zdát.

V současnosti jsou genetické úpravy jedním z nejvýznamnějších témat v oblasti biotechnologií. Díky pokroku v oblasti genového inženýrství je možné upravit genetický materiál nejen u jednotlivých organismů, ale i v celých populacích. Tato technologie se využívá především v oblasti zemědělství a lékařství.

V oblasti zemědělství se genetické úpravy používají k vylepšení plodin. Geneticky modifikované rostliny mohou být odolnější vůči škůdcům, herbicidům a suchu. To zvyšuje výnosy a pomáhá snižovat závislost na chemických postřicích. Nicméně tato technologie také vyvolává otázky týkající se bezpečnosti a environmentálních dopadů.

V oblasti lékařství se genetické úpravy využívají k léčbě genetických onemocnění. U pacientů s nedostatkem funkčního genu je možné pomocí genové terapie do organismu vložit funkční gen a tak nahradit ten nefunkční. Tato technologie se také využívá k vývoji nových léčiv a vakcín.

Genová terapie je ale v současnosti spíše vzácná a používá se u velice závažných chorob. Důvodem jsou přetrvávající obavy o její bezpečnost. V minulosti se objevilo několik případů, kdy došlo k vážnému zdravotnímu poškození pacientů genové terapie.

Výzkum v oblasti genetických úprav vyvolává také etické a morální otázky. Využití genetických úprav pro vylepšení vlastností organismů (například zvýšení inteligence nebo fyzických schopností) může vést k nerovnosti a diskriminaci.

Je důležité, aby vývoj těchto technologií byl řízen etickými zásadami a aby byly využívány v souladu s lidskými právy a zájmy.

Výročí objevu struktury DNA nám připomíná významný milník v historii vědy, který otevírá cestu k dalším výzkumům a objevům. Přináší také příležitost k zamyšlení nad tím, jakým směrem se bude ubírat vývoj genetických technologií a jakým způsobem budou využívány v budoucnosti.

Zdroje:

V článku jsou použity podklady z hesla DNA, Dějiny objevu a výzkumu DNA, Geneticky modifikovaný organismusGenová terapie na české Wikipedii.

Dále jsem použila podklady z hesla Možnosti a perspektivy genové terapie na webu WikiSkripta.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Genetické inženýrství

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz