Hlavní obsah
Názory a úvahy

Jazyková kvadratura kruhu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Famm Vilém

Různé jazykové možnosti

6. 11. 10:03

O nespravedlivém jazykovém uspořádání současného světa a o jeho spravedlivém řešení.

Článek

Jazyková kvadratura kruhu

Evropa je rájem množiny států, čtverců či kruhů, coby prostá kvadratura kruhu, která se drolí. Velká Británie opustila EU. Po kolikáté povyšuje vlastní zájmy nad společné? Svět je však v klidu a vůbec mu nevadí tohle bezcharakterní chování. Nadále je podporována angličtina jako jazyk č. 1.

Ano, angličtina zvítězila v lodní dopravě, následně i v té letecké, též hudebních produkcích všechny převálcovala. Státy se spolu domlouvají ve velké míře právě v angličtině. Nehledí přitom, že by mezi národy měla platit jazyková rovnost. Všichni by měli mít stejný přístup k jazykové komunikaci. Vysvětlení je prosté. Pokud se sejde např. Ital, Francouz, Španěl, Polák, Čech a začnou se pro snadnější dorozumívání domlouvat anglicky, je vše v pořádku, ale pokud se k nim přidá Angličan, je zde nerovnost dorozumívání naprosto zřejmá. Mimo Angličana všichni překládají. Zde není jazyková rovnost, angličtina je druhým jazykům naprosto a nepokrytě nadřazena. Pokud chceme, aby i zde panovala rovnost, mělo by lidské společenství se poohlédnout po spravedlivém, leč i jednoduchém řešení.

Víme, že lidé se již rozhlédli. Vytvořili hezkou řádku, jak my laikové říkáme, umělých, odborně zvaných, plánovaných jazyků. Nejvíce se uplatnilo esperanto. V dnešní době se zdá poraženo, převálcováno právě zmiňovanou angličtinou.

V roce 1965 švédský parlament pověřil svoji vládu, aby usilovala při OSN, či UNESCO vytvořit mezinárodní výbor pro neutrální jazyk, sloužící k vzájemné komunikaci. Návrh přednesený generálnímu tajemníku UNESCO podpořili Norsko, Dánsko, Finsko, Uruguay a Jugoslávie. Komise nevznikla.

Máme internet a o celou věc se můžeme pokusit znovu. Možná si taky řeknete, vždyť vítězí angličtina a vede si celkem dobře. Proč by měla být angličtina vyměněna jsme si již řekli. Nyní pár slov jak dosáhnout rovnocenné změny.

V ČR nemáme všeobecné referendum, a tak v prvé řadě usilujme o jeho ustavení v naší demokracii. Bez všeobecného referenda je naše demokracie jen 50 % demokracií. V referendu o ustavení jednoho plánovaného jazyka by lidé měli rozhodnout na základě informací, které mohou podat všechny strany v ČR a pak i celosvětově.

Voláme po demokracii, dopřejme ji i v jazykové oblasti. Pokud bych měl vybírat z plánovaných jazykových návrhů, zvolil bych esperanto i když se musím přiznat, že mi stačí jakýkoliv plánovaný jazyk, protože pro mne je důležitá hlavně myšlenka oné rovnosti.

Angličtina sebou nese pachuť nadřazenosti spolu s pokřivenou nerovností. My můžeme tuhle chybu napravit. Máme právo tak činit a dá se říci, že je to přímo naše povinnost. Nerovné konání a tím uplatňování angličtiny jako prvního jazyka je neslučitelné s naším pojetím demokracie. Tenhle článek pootevírá dveře ke spravedlivému uspořádání. Pokud se tohoto úkolu nezhostí žádná strana, pak nás čeká dlouhá cesta k dosažení jazykové rovnosti. Na jejím počátku je všeobecné referendum. Bez rovnosti jazykové nebude rovnosti lidské, zbyde jen pokřivená demokracie.

Budujme jazykovou rovnost na 111 % FAMM Vilém

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz