Hlavní obsah
Aktuální dění

Čeští řidiči jezdí rychle, s mobilem v ruce a bez pásu aneb nejčastější prohřešky minulého roku

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Snímek je ilustrační.

30. 3. 2:32

Občas projedeme na červenou nebo nezastavíme na stopce. Jindy zase ve spěchu předjíždíme přes plnou čáru. Tady je přehled některých zajímavých statistik a seznam těch nejfrekventovanějších přestupků.

Článek

Bodový systém byl u nás zaveden v roce 2006 a je podrobně definován dvěma zákony č. 411/2005 Sb. a č. 226/2006 Sb., které se týkají provozu na pozemních komunikacích na území České republiky. V praxi funguje jednoduše. Pokud byl řidiči prokázaný určitý dopravní přestupek, je mu následně udělen daný počet „trestných“ bodů dle zákona. Při dosažení 12 bodů pak přichází o řidičské oprávnění na dobu 12 měsíců. Jen k 31.12.2022 evidoval centrální registr celkem 456 710 řidičů a řidiček, kteří na svém bodovém kontě disponovali alespoň jedním bodem. Naproti tomu stojí Ministerstvo dopravy, jehož cílem je vytvoření srozumitelných a přehledných pravidel, které povedou ke snížení výskytu dopravních přestupků. I proto pravidelně zveřejňuje přehled těch nejčastějších porušení pravidel silničního provozu. Jaké bodované přestupky a trestné činy se tedy „umístily“ za rok 2022 na prvních místech?

1. Rychlost v obci

Suverénně nejčastěji evidovaným přestupkem je překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h. Za rok 2022 se celkem ve 112 082 případech dopustili řidiči porušení zákona právě v tomto bodě, což odpovídá průměru 307 za den. Počet bodů: 2.

2. Mobil v ruce

Celkem ve 62 154 případech překročili řidiči pravidla tím, že při řízení vozidla drželi v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení. V průměru se jednalo o 170 řidičů denně. Počet bodů: 2.

3. Bezpečnostní pásy

V pořadí třetím nejčastěji evidovaným přestupkem je porušení povinnosti být během jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu. Řidiči nebyli připoutaní nebo neužili ochrannou přilbu v součtu v 53 600 případech, což odpovídá 154 případům denně. Počet bodů: 3.

4. Rychlost v obci podruhé

Tento přestupek je definován překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h nebo více. V praxi se s ním setkáme méně častěji než s předešlými třemi přestupky, ale jeho výskyt není jistě zanedbatelný. Potvrzují to i čísla. Za rok 2022 celkem 35 276 takových případů, tedy 97 denně. Počet bodů: 3.

5. Rychlost mimo obec

Do třetice rychlost a tentokrát mimo obec. Do statistik se tento přestupek dostal v případě, že vozidlo mimo obec jelo rychlostí o méně než 30 km/h ale více než 10 km/h. Celkem se tak stalo v 28 259 případech, tedy 77 za den. Počet bodů: 2

Závěrem jen doplním, že k 31.12.2022 bylo evidováno celkem 42 827 řidičů, kteří dosáhli tzv. dvanáctibodové mety, která znamená odebrání řidičského oprávnění. Zajímavostí je, že více než v 90 % šlo o muže. Určitě je tedy namístě doporučení průběžně hlídat bodové konto, abyste se k 12 bodům ideálně ani nepřiblížili. A kde zjistit, jak na tom aktuálně s body jste? Možnosti máte vesměs tři. Ta zpravidla nejjednodušší je online na Portálu občana. K tomu však musíte být vlastníky datové schránky nebo eObčanky (občanský průkaz s čipem). Druhou variantou je návštěva jakékoliv pobočky CZECHPOINT, tedy například pobočky České pošty, obecní úřady atp. Stav bodů také zjistíte na kterémkoli registru řidičů, který je možné najít na úřadu obce s rozšířenou působností.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Bezpečnostní pásy

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz