Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Návrh energetického plánu ČR ignoruje veřejnost a má vážné nedostatky

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Matthew Henry/Unsplash

Energetická soustava.

29. 5. 15:00

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní aktualizuje Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Za tímto účelem byla spuštěna veřejná konzultace, která však obsahuje vážné nedostatky.

Článek

Evropská komise požaduje od členských států EU sestavení Národního energeticko-klimatického plánu (NECP), který slouží ke koordinaci emisních cílů EU a opatření pro jejich dosažení. V ČR se tento plán nazývá Vnitrostátní plán ČR pro klima a energetiku. Měl by obsahovat klíčové prvky transformace energetiky, jako je podpora rychlého rozvoje energie ze slunce a větru, což umožní rychlé snižování emisí skleníkových plynů. Kromě toho je nezbytné se co nejdříve zbavit těžby a spalování uhlí, které je největším zdrojem emisí v Česku, ideálně do roku 2030.

Pro zajištění energetické bezpečnosti je také klíčová spolupráce v rámci Evropy. Vzhledem k rozměru potřebné energetické transformace není možné, aby jednotlivé státy toto významné téma řešily samostatně. Jádro, na které se vláda spoléhá, je spojeno s mnoha riziky a v současné době je také finančně nákladné a časově náročné na výstavbu. Je tedy vhodné hledat alternativní a udržitelné způsoby naplnění energetických potřeb i ve scénáři bez jádra, jehož vznik před časem avizoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák.

Lidé zůstávají stále bez informací a možnosti efektivně se zapojit do procesu

Minulý týden Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo veřejné připomínkování, díky kterému má veřejnost možnost se k aktualizaci dokumentu vyjádřit. Lidé však dostali velmi málo času na podání připomínek a o průběhu konzultace neboli dostatečně obeznámeni. Otázky pro veřejnost přitom předpokládají znalost aktuálního dokumentu o více než 400 stranách.

Dalším zásadním nedostatkem je absence smysluplných podkladů. Veřejnost není dostatečně informována a vybavena podrobnostmi nezbytnými pro efektivní rozhodování. Absence scénářů možných řešení, včetně jejich dopadů, limitů a dalších záležitostí, značně ztěžuje konstruktivní účast na procesu.

Ministerstvo se snaží připomínkování utajit

Možnost přidávat připomínky k plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu nijak nekomunikovalo, což může omezit zapojení veřejnosti do důležitého procesu, který by měl být co nejtransparentnější. Ministerstvo také veřejnost dostatečně neseznámilo s celým průběhem procesu veřejných připomínek a neinformovalo o způsobu jejich zpracování, možnosti druhého kola a dalších fází procesu. Tato nejasnost přináší další otazníky a narušuje důvěru v celý proces.

Plán je důležitý pro transformaci české energetiky

Národní energeticko-klimatický plán by měl být komplexním dokumentem, který zohledňuje širokou škálu aspektů, včetně snižování emisí, podílu obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, distribuce zemního plynu a dalších oblastí. Zatím je však proces aktualizace plánu nedostatečný a neúplný.  Je nezbytné, aby ministerstvo Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu důkladně aktualizovalo a přizpůsobilo aktuálním evropským trendům, zpřístupnilo veřejnosti podkladové materiály a zapojilo občany do procesu rozhodování. Právě transparentnost, participace a zodpovědný přístup jsou klíčové pro dosažení udržitelné energetiky a ochrany životního prostředí.

Šimon Hauser je mediální koordinátor klimatické kampaně Greenpeace ČR.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz