Hlavní obsah
Umění a zábava

Vychází Eliška a Damián ze skutečné historie?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Heinrich Lihl - www.schloss-favorite-rastatt.de, Public Domain

Je snad předlohou pro Damiána tento barokní fešák? Ludwig Georg markrabě bádensko-bádenský (1702.1761)

11. 9. 9:23

Scénáristé seriálu mají možná skrytá esa v rukávu. Historicky není jejich příběh úplně mimo.

Článek

Z reklam to původně vypadalo, že Eliška a Damián bude půvabná televizní pohádka pro děti, která se bude natáčet na zámku Veltrusy. Jelikož jsem rodu Chotků a Veltrusím zasvětil kus života, nemohl jsem si seriál nechat ujít. Nyní sice vidíme, že to je trochu jiný žánr, než se čekalo, ale tím spíš se vnucuje otázka, jestli hlavní zápletka aspoň v hrubých rysech odpovídá historickým faktům. Každý trochu vzdělaný divák si po prvním díle musel pomyslet, že příběh z roku 1758, v němž se hlavní hrdina snaží zabránit vypuknutí války s Pruskem, to asi s reáliemi nemyslí úplně vážně. Nyní se ale ukazuje, že tvůrci to mají promyšlené. Možná vás dokonce překvapí nečekaným rozuzlením.

Je to jen oddechovka, ale Veltrusy prznit nemuseli

Každý milovník historie by měl stokrát víc důvodů tento seriál zavrhovat než mnozí novináři bulvárních deníků, kteří do něj den co den pálí nejtěžší kalibry brutální kritiky. Stačí se jen podívat na to, co tvůrci seriálu udělali s krásným a vkusně postaveným zámkem Veltrusy. Nad tím by každý historik zaplakal. Jakousi digitální animací k němu přidělali dvě věže disproporčně velké tak, že skutečný zámek vedle nich vypadá jako model pro vláčky. Celek působí jako nějaká mešita. Barokní skvost je krásný takový, jak si ho Chotkové nechali postavit. Nebylo třeba ho vylepšovat.

Jenže po shlédnutí prvního dílu jsem usoudil, že jde asi o vskutku velmi oddechovou frašku, jejímž cílem je nezatěžovat, tak to neberme tak vážně. Zvlášť akční scéna, v níž křehká Emma Smetana podivnými chvaty přepere o hlavu většího chlapa, mě přesvědčila, že tito umělci nás opravdu chtějí jen upřímně pobavit. I nenáročná oddechovka, u níž můžete „vypnout“, má svou hodnotu. (Jen ty Veltrusy jim neodpustím.)

Válka už dávno probíhala, ale možná to mají promyšlené

Jako historikovi mi ale stejně nejdou z hlavy různé reálie, které si tvůrci navymýšleli. Zpočátku to působí jako střelba naslepo, kde si autoři navymýšleli letopočty, postavy i události. Proč je třeba hlavní postava markrabě bádenský (nebo synovec markraběte) a ne nějaký obyčejný hrabě? Jak má sňatek synovce markraběte bádenského, jenž není vladařem rakouské říše, zabránit válce s Pruskem? Kdyby se měla vdávat habsburská arcivévodkyně s pruským princem, tak by to ještě dávalo logiku.

A pak je tu samozřejmě ten letopočet 1758. Nejprve jsem si říkal, že jde o nějakou kulišárnu. Damián má sňatkem zabránit vypuknutí války s Pruskem, i když v té době už válka dávno zuřila. Zřejmě nějaká finta, říkal jsem si, jelikož Damián zřejmě na konci seriálu zjistí, že válka už dávno probíhá a sňatek tudíž není nutný. Jeho lásce s Eliškou už nebude nic bránit! Ale ve druhém díle, kde se rozvíjí zajímavé citové sblížení mezi sličným Damiánem a babičkou (!) blondýny Elišky, se dozvídáme, že Damián o probíhající sedmileté válce už ví. Jeho sňatek se zřejmě odehrává během jakéhosi příměří a cílem je, aby válka už nepokračovala. Od Eliščiny babičky se totiž dozvídá, že válce nezabránil a Fridrich Veliký napadl Olomouc. Tu v roce 1758 Prusové skutečně obléhali. Takže vydržme, autoři to asi mají promyšlené a celé to k něčemu spěje.

(Zároveň mě napadá pochybovačná myšlenka, jestli si tvůrci třeba nemyslí, že válka začala až v roce 1758. Dodejme, že žádné takové příměří válku nepřerušilo, Prusové bojovali s neztenčenou měrou už od roku 1756.)

Lásky rodu bádensko-bádenského

Pak je tady ta záhada s „markrabětem bádenským“. Ano markrabě bádensko-bádenský skutečně měl v Čechách jeden zámek, ale byl to Ostrov nad Ohří. Takže existoval v rodě bádensko-bádenském nějaký sličný jinoch, jenž se stal předlohou pro Damiána?

Touto dobou vládl rodu Ludwig Georg von Baden-Baden, jenž možná dle dobových měřítek sličný byl – posuďte sami – ale v době děje mu už bylo přes padesát. Byl válečníkem? V armádě se vyznamenal jeho otec Ludwig Wilhelm zvaný Türkenlouis, jenž se proslavil svými úspěchy ve válkách s Turky. Tentýž šlechtic spáchal před svou ženitbou skandál, jenž možná inspiroval tvůrce seriálu. Z rozhodnutí císaře se měli jeho dva nejvýznamnější vojevůdci Princ Evžen Savojský a Türkenlouis provdat za dvě sestry z rodu vévodů sasko-lauenburských. Princ Evžen si měl vzít tu mladší a Türkenlouis tu starší. Markrabě bádenský vyrazil poslušně do Čech, aby se seznámil s budoucí nevěstou, ale při průzkumu terénu zjistil, že se mu víc líbí ta mladší, Sybilla Augusta. K situaci se postavil mužně a bez ohledu na sliby si odvezl mladší a krásnější šlechtičnu. Vzápětí ji pojal za ženu.

I Sybilla Augusta měla poměrně zajímavé osudy. Její bojovný manžel totiž brzy zemřel, takže se stala samostatnou hospodářkou v Bádensku i na Ostrově v Čechách. Jako regentka ale nezískala dobrou pověst. Traduje se o ní, že se chovala zle k vlastní rodině i poddaným. Právě tato šlechtična byla matkou a poručnicí i Ludwigovi Georgovi, neboli „Damiánovi“.

Tento šlechtic měl jít ve stopách svého slavného otce a získat válečné ostruhy, věnoval se ale spíše lovu a ženám. Traduje se, že v době války o dědictví polské prý odešel od armády lovit na své statky v Čechách a vrátil se až k mírovým jednáním. Na základě podobných příhod se mu začalo říkat „Jägerlouis“. Zřejmě se ale i on vyznamenal v milostných avantýrách. V mládí se prý zakoukal do dcery polského voleného krále Marie Leszczyńské, jež se ale nakonec stala ženou francouzského krále Ludvíka XV. I zde šlo zřejmě o snahu bojovat proti francouzskému nepříteli na všech frontách.

Na přání matky bylo rozhodnuto, že si tento člen vládnoucího rodu vezme za manželku dceru Adama Františka ze Schwarzenbergu, Marii Annu. Za zmínku stojí, že svatbu měli v roce 1721 na zámku v Českém Krumlově. Jeho česká manželka však v roce 1755 zemřela, a tak se Ludwig Georg začal ohlížet po nové partnerce. Tady by děj seriálu mohl mít jistou oporu ve faktech, ale markrabě bádenský se bohužel rozhodl pro dceru bavorského vladaře Marii Josefu Bavorskou. S Bavorskem ale v tuto dobu válka nehrozila. (I když i nyní mě napadá, že to mají asi fakt promyšlené, protože se nabízí odpověď: No právě! Sedělo by to i letopočty. Zatímco za války o dědictví rakouské Bavorsko napadlo Čechy, za války sedmileté setrvalo v míru. A třeba to bylo právě pro sňatek markraběte bádenského, pána na Ostrově, s bavorskou vévodkyní, v roce 1755. Stačí si místo „Prusko“ dosadit „Bavorsko“ a vše je v cajku.)

Inspirovat může i dramatická současnost!

Závěrem bych ale povzbudil tvůrce seriálu, ať se nebojí hledat inspiraci i v současnosti zámku Veltrusy. Proč by měl Damián pořád jezdit jen do Prahy? Vždyť i ve Veltrusech je život. A jak to tam vře! V jednom z výletů do současnosti by se mohl Damián ubytovat v kempu v zámeckém parku a společensky se zeptat majitele na vztahy se zámkem. Pak by ale musel honem rychle utíkat pryč. Nebo při audienci v zámku by se zase mohl zeptat správce na ty dřevěné obklady stěn. Ale pak by opět musel hodně rychle utíkat. V Čechách je všude drama. Anebo komedie. Záleží na úhlu pohledu.

Zdroje: Anna Maria Renner, Sybilla Augusta Markgräfin von Baden. Die Geschichte eines würdigen Lebens, Karlsruhe 1976; Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008; wikipedie Ludwig Georg von Baden-Baden; Sybilla von Baden.

Použitý portrét Ludwiga Georga von Baden-Baden od Heinricha Lihla je na zámku Rastatt. V Německu je zveřejněn v rámci public domain na www.schloss-favorite-rastatt.de a odtud jej převzala wikipedie, heslo Louis George of Baden-Baden.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz