Hlavní obsah

Proč kupující platí provizi realitním kancelářím v Brně?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
15. 4. 15:36

Kupující (nájemci) kteří zaplatili provizi realitní kanceláři, mohou od ní žádat vrácení provize z titulu bezdůvodného obohacení.

Článek

V posledních několika letech realitní kanceláře (dále jen RK ), téměř výlučně v Brně (ne náhodou…), inzerovaly nabídky svých klientů , pro které „zprostředkovávaly“ zpravidla prodej nemovitostí s textem mimo jiné : „cena + provize“, v posledním půl roce “ cena včetně provize", a aktuálně, „neplatíte provizi“, což působí dojmem prozření RK.

Předmět kupní smlouvy má cenu podle dohody mezi prodávajícím, resp. za něj a v jeho prospěch jednající RK a mezi kupujícím.

Provize je odměna RK za zprostředkování prodeje, sjednána podle zákona ú p l a t n o u smlouvou mezi prodávajícím a RK. Úplatná znamená, že RK se zavazuje zprostředkovat klientovi prodej, klient se zavazuje zaplatit RK sjednanou provizi ( její konkrétní výše není dána žádným předpisem).

Pokud je inzerováno “ Cena + provize" , anebo „cena včetně provize“, je protiprávně inzerováno a bohužel v praxi realizováno, že provizi namísto prodávající zaplatí kupující !!!!

Proč by tomu tak mělo být, absentuje jak po rozumu, tak i z hlediska práva.

Pokud se RK s prodávající dohodli, že provizi RK zaplatí kupující, kupujícího tím nemohli zavázat. Dohodli se tak , jak se to jistě líbilo prodávajícímu ( RK chválí, ne náhodou, toliko prodávající), že kupující zaplatí vše “ i s chlupama". K tomu potom směřovalo “ úsilí" RK.

Jestliže kupující se zaplacením provize, ač pro to nebyl žádný právní důvod souhlasili, tak jen proto, že o nabízenou nemovitost měli vážný zájem a  souhlasili s její cenou.

Nemohli však již nesouhlasit s tím, že nechtějí zaplatit za „služby“ RK, přesto, že je prováděla pro a v zájmu prodávajícího. Kupující tedy nemohli nesouhlasit se zaplacením provize za prodávajícího, pokud o nabízenou nemovitost měli vážný zájem. RK by jinak s nimi přestala komunikovat.

Takže zaplatili, co po nich Rk chtěla ( nikoliv na čem se dohodli), což představovalo v návaznosti na výši kupnéí ceny kupní statisíce Kč a nikoliv výjimečně milion a více Kč (zpravidla 5 % z kupní ceny a DPH, což ani inzerováno nebylo).Provize byla kupujícímu co důvodu ( ber , nebo nech ležet) i výše “ vnucena", natož aby mohl “ smlouvat".

Pro uvedený postup mají RK jediný „argument“,že : “ Tak je to v Brně nastaveno“. Jako by RK v Brně nepodléhaly právnímu režimu ČR.( Není to analogie dění v  politice, kde aktuálně “ Brno caput regni ! ).

Kupující plnil zaplacením provize něco, co nebyl povinen resp. čeho byl povinen prodávající , a činil tak pouze proto, aby “ dosáhl “ na nemovitost, kterou chtěl získat.

Provizi tedy zaplatil v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, nikoliv v rámci vlastní svobodné vůle. RK se tak bezdůvodně obohacují na úkor kupujících.

Na vzniku bezdůvodného obohacení RK na úkor kupujícího nic nemění ani úskočné jednání RK, která přes již uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s prodávajícím “ pro forma" aby získala tzv. právní titul plnění", tedy „smlouvu“, uzavřela s nevědoucím kupujícím rovněž zprostředkovatelskou smlouvu na totéž, co již bylo zprostředkováno , anebo tzv. “ rezervační smlouvu" v níž se kupující zavázal k zaplacení provize, ačkoliv RK si nedodržení podmínek rezervace ze strany kupujícího mohla právně zajistit toliko např. smluvní pokutou a pod., a to v přiměřené výši , samozřejmě však nikoliv ve výši rovnající se provize, jak si RK zaplacení provize „zajistila“.

Protiprávnost RK v uvedených postupech ve svých důsledcích znamenalo zvýšení výdajů kupujících na pořízení realit, chápáno tak, že z pohledu kupujícího zaplatil nejen cenu nemovitostí, ale i to, co platit ani neměl , t.j. provizi.

Obecně v realitním trhu postup Rk má svůj nezanedbatelný podíl na “ přemrštěných "cenách nemovitostí, zejména v Brně. ( Ceny srovnatelných nemovitostí v Brně jsou zjevně vyšší než v Praze).

Kupující paradoxně zaplatil provizi RK, přestože RK “ kopala" za prodávajícího, za kterého se snažila „vymámit“ od zájemců co nejvyšší kupní cenu.

Inzertní “ vychloubání “ RK, že prodají nemovitost o 5- 7% dráž je doznáním skutečnosti, že to co měl zaplatit Rk za její služby prodávající, za něj bezdůvodně zaplatí kupující.

Ne jinak přes aktuální formulační změnu inzertních nabídek je “ cena včetně provize" . Vzhledem k aktuální situaci na realitním trhu to zastírá fakticky neměnný postup RK. Kupující chce za nemovitost např. 20 mil Kč, takže nabízena bude za částku vyšší o  5% + DPH, tedy za 21.210.000 Kč.

Tentokrát však již provizi RK zaplatí prodávající , jak má být podle zákona o realitním zprostředkování z navýšené kupní ceny o provizi To je však již zcela na svobodné úvaze zájemce, zda s požadovanou kupní cenou souhlasí, či nikoliv.

Do diskuse potom náleží, zda z uvedeného příkladu např. částka 1.210.000 Kč je částka odpovídající nákladům a kvalifikaci zpravidla nekvalifikovaných realitních makléřů , a zda by svévole a hamižnost RK neměla být co do nároku na provizi regulována právním předpisem, jako tomu je u četných, zejména „nevýrobních“ spotřebitelských služeb.

V ČR je cca 20.000 realitních makléřů, a např. v SRN cca 8.000 Kč!!!! “ Přebyteční “ realitní makléři by mohli nají tvé uplatnění a seberealizaci v oborech lépe odpovídajících jejich schopnostem a možnostem , a v souladu s potřebami společnosti, jako např. ve stavebnictví, v dopravě, v sociálních a zdravotnických službách atd.

Je si vědom kupující, že platil ve statisících, nezřídka v milionech za něco, co nebyl povinen platit?

Promlčecí doba na vrácení provize RK kupujícímu jako bezdůvodného obohacení činí 3 roky od okamžiku, kdy se kupující dověděl, že se RK se na jeho úkor obohatila přijetím plnění ( provize) bez platného právního důvodu.

Ze strany RK se jedná nepochybně o úmyslné bezdůvodné obohacení na úkor kupující strany , lze nárok uplatnit nejpozději do 15 let od provedené platby . Obě lhůty v době uplatnění nároku u soudu však musí být zachovány , oproti případně vznesené námitce promlčení žalovanou RK.

Požadavek na vrácení provize nemá vliv na platnost uzavřené kupní smlouvy , přičemž vrácená částka by mohla přispět nemalou měrou na zvelebení nabyté nemovitosti.

Uvedené obdobně platí i pro, přes RK uzavřené smlouvy o nájmu a pod.

Takový postup by byl způsobilý dostat realitní trh do právního rámce, včetně postihu RK za protiprávní jednání a bezmeznou hamižnost.

Co na to kupující, nájemci … ???

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz