Hlavní obsah
Názory a úvahy

Napravené Německo a zlý lotr po levici Rusko

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

6. 4. 16:16

Nabízí se krásný biblický příměr dvou lotrů společně ukřižovaných s Ježíšem. Ten kající, to je Německo, ten rouhačský a zlý, to je putinovské Rusko. Taková zajímavá a poučná velikonoční připomínka.

Článek

Je to citace z Lukášova evangelia. S Ježíšem Kristem byli po obou stranách od jeho kříže ukřižování dva zločinci. Při ukřižování se lotr po levici rouhal a řekl Ježíšovi: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Lotr po pravici mu ale namítl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ Poté řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Ti lotři podle knih Nového Zákona nemají jméno. Některá apokryfní evangelia však uvádějí, že ten napravený byl Dismas a ten zatvrzelý hříšník Gesmas.

Je jasné, že hitlerovské Německo napáchalo obrovské zločiny proti lidskosti a má na svědomí smrt desítek milionů lidí. Poválečné Německo však přiznalo svoji vinu, kálo se a omluvilo se. Vyplatilo i odškodné obětem nacismu, například totálně nasazeným. Dokonce v rámci náhradní vojenské služby přijížděli do českých zemí němečtí mladíci, aby pomáhali starým Židům, kteří přežili holocaust.

Rovněž stalinistický Sovětský svaz, jehož nástupcem je putinovské Rusko, se dopustil mnoha masových vražd a jen v samotném SSSR činil počet zavražděných obětí komunistického teroru podle knihy Alexandra Jakovleva Rusko plné křížů 20- 25 milionů. Tady však podobnost končí. Německo se kaje, kdežto těžce hříšné současné Rusko své rudé zločiny tvrdošíjně popírá a bagatelizuje.

V pobaltských republikách se Rusové dopustili mnoha ohavností, včetně vražd a deportací statisíců obyvatel, mezi nimi žen a dětí. Místo omluvy však Putin před časem uvedl, že Litva, Lotyšsko a Estonsko se k SSSR připojili dobrovolně. Nestoudná a drzá lež. To je jako kdyby někdo tvrdil, že české země si samy vybraly protektorát a ochranu Třetí říše. Nehledě k tomu, že v Rusku se nyní bagatelizují i gulagy s miliony mrtvými. Prý to bylo nutné pro ekonomický vzestup Stalinovy říše.

Takže ano, Německo je napraveným hříšníkem po pravici, o kterém Kristus řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Rusko je zatvrzelým hříšníkem po levici směřující k zavržení, protože odmítlo uznat své těžké hříchy. Koneckonců levice byla, je a bude původcem většiny zla na zemi.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz