Hlavní obsah
Lidé a společnost

Prezident a hrdina Emil Hácha: Opomíjený, zapomenutý a nepochopený

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Neznámý autor (zdroj Wikimedia)

Při setkání s Adolfem Hitlerem působil Emil Hácha učeně, ctnostně a hrdě.

27. 8. 11:41

Nastoupil ve velmi nelehké době - v době, kdy byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, a proto byl rázem nositelem titulu státní prezident Protektorátu Čechy a Morava. Proč ho nezapomenout?

Článek

Všechno má svůj začátek…

Narodil se do rodiny berního úředníka Josefa Emanuela Háchy a jeho manželky Marie Karolíny Pavlíny, rodiče jej pojmenovali Emil Dominik Josef. Rodina dbala na dobré vzdělání, proto šel studovat gymnázium do Českých Budějovic a následně absolvoval na Karlově univerzitě práva a získal místo v Českém místodržitelství. V roce 1902 se oženil se svou sestřenicí Marií Klausovou, s níž později vychovávali dceru Miladu. Užíval si harmonického manželství a pohodu rodinného krbu. A pokračoval ve skvěle rozjeté kariéře právníka. Stál u zrodu Nejvyššího správního soudu, později se stal jeho prezidentem.

Výtečný právník publikoval vědecké práce z oboru mezinárodního práva, byl expertem na anglosaské právo a také znalcem anglické literatury. Se svým bratrem přeložil i humoristický román Tři muži ve člunu Jeroma Klapky Jeroma.

Rok R

Jeho životem dramaticky zamával rok 1938. Změny přišly jak v rodinném životě, tak i pracovním. Zemřela milovaná žena Marie a dcera oznámila krach manželství. V září byla podepsána mnichovská dohoda a stávající prezident Eduard Beneš rezignoval. Na nátlak svého okolí přijal 30. 11. funkci prezidenta. Jevil se jako skvělý kandidát, neboť měl zkušenosti s vedením velké instituce a politicky byl neutrální. Eduard Beneš mu ihned gratuloval, načež mu Hácha obratem odpověděl.

Jak to bylo dál?

V prosinci 1938 řešil problémy se Slováky, konkrétně jejich separatistické snahy a tajné vyjednávání Jozefa Tisa s nacisty o vytvoření samostatného slovenského státu. Hácha vyhlásil stanné právo, sesadil Tisa a předal moc československé armádě. Později se ukázalo, že marně.

14. 3. 1939 byl Hitlerem pozván do Berlína. Ačkoliv přijel včas, nikdo jej nepřijal. Byl donucen vyčkávat. Vše se dělo naschvál. Vůdce jej přijal až v 1:30. Během setkání mu bylo řečeno, že německá armáda vyčkává na hranicích a je připravena obsadit naši zem. Vyčerpaný prezident dostal na výběr: buď se Československo podrobí a přičlení se jako protektorát ke vznikající Třetí říši, nebo Německo vyhlásí naší zemi válku. Hladový a žíznivý Hácha s vypětím sil Hitlerovi vzdoruje. Odmítá přijmout potupné podmínky.

Hodiny odbily 4. hodinu ranní, ministr letectví Hermann Göring vytáhl eso z rukávu – hrozí bombardováním Prahy. To na třiasedmdesátiletého a psychicky i fyzicky udolaného strace byla opravdu velmi silná káva. Předchozí trýznění si vybralo svoji daň, Hácha utrpěl infarkt. Nacističtí pohlaváři přivolali pomoc, ale nad nemocným stáli s papírem a tužkou v ruce a donutili jej podepsat onen kýžený dokument. Hitler ihned informoval Prahu o rozhodnutí prezidenta republiky.

Pod diktátem Třetí říše

Večer se Hácha vracel vlakem domů, ovšem nacisté spojení úmyslně zpozdili, aby jako první do české metropole přijel samotný Vůdce. Emil Hácha na Pražský hrad dorazil v 19:30 za doprovodu jednotek SS, nyní už jako protektorátní prezident.

Nešťastný prezident i po této zkušenosti stále věřil v dobro a zdravý rozum lidí. Očekával, že budou Němci dodržovat dohody a mezinárodní právní normy. Avšak marně. I přesto zůstal i nadále aktivní, neúnavně bojoval za práva českého lidu. Nezdráhal se protestovat proti germanizaci u zastupujícího říšského protektora Konstantina von Neuratha. V říjnu 1939 odmítl složit slib věrnosti samotnému Adolfu Hitlerovi. Požadoval propuštění zatčených studentů během demonstrace v listopadu 1939. Ovšem od roku 1940 jeho život ztrpčovaly zdravotní problémy, což mu postupně znemožňovalo zastávat úřad.

Po celou dobu zůstal ve spojení s Benešem. 12. dubna 1941 mu napsal: „Souhlasím se společným postupem a podřizuji se mu.“ Za pět dní odpověděl Beneš do Prahy: „Odpověď Háchy a Eliáše jsem obdržel. Děkuji jim upřímně. Je to odpověď mužná, statečná a důstojná. Nebude jim zapomenuta.“

... a konec

Situace se zásadně změnila s příchodem Reinharda Heydricha. K horšímu. Hácha nechtěně přerušil spojení s Benešem. Nový protektor postupně odhalil jeho tajné styky. A vše ještě zhoršil úspěšný atentát na Heydricha.

Hitler si nemocného státníka zavolala do Berlína na kobereček. Vůdce byl nepříčetný, vyhrožoval. Po popravách a vyhlazení Lidic Háchu definitivně zlomil. Do hry také zasáhla arterioskleróza. Hácha nad sebou ztrácel kontrolu. Nemocný, osamělý a zlomený stařec ztratil důvěru všech, čehož nacisté využili ve svůj prospěch a z kdysi uznávaného právníka a neúnavného bojovníka udělali kolaboranta.

13. 5. 1945 byl z popudu ministerstva vnitra zatčen v Lánech a následně jej převezli na Pankrác. Zde 27. 6. téhož roku naposledy vydechl.

Zdroje

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz