Hlavní obsah

Adolf Hitler: kdo byla jeho rodina?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Direktor/ wikicommons/ Public Domain

Adolf Hitler na fotografii v roce 1921

23. 9. 6:00

Hitlerovi rodiče byli Alois Hitler a Klara Pölzl. Oba byli z Rakouska a měli společného předka, Johanna Nepomuka Hiedlera, který byl prastrýcem Aloise a pradědečkem Klary.

Článek

Hitlerova rodina je dlouho předmětem zájmu historiků a genealogů kvůli biologické nejistotě Hitlerova dědečka z otcovy strany, stejně jako kvůli rodinným vztahům a jejich psychologickému vlivu na Hitlera během jeho dětství a pozdějšího života.

Otec Alois se narodil jako nemanželský syn Marie Schicklgruberové, ale jeho biologický otec zůstává neznámý. V roce 1877 změnil své příjmení na Hitler, což byla jediná forma příjmení, kterou používal jeho syn Adolf. Alois se třikrát oženil a měl celkem osm dětí. Jeho první manželka Anna Glassl-Hörerová zemřela v roce 1883, jeho druhá manželka Franziska Matzelsbergerová zemřela v roce 1884 a jeho třetí manželkou byla Klara Pölzl, kterou si vzal v roce 1885

Jeho matka Klara se narodila ve vesnici Spital, Weitra, Waldviertel v Rakouském císařství. Jejím otcem byl Johann Baptist Pölzl a její matkou byla Johanna Hiedlerová. Klara a Alois měli spolu šest dětí, z nichž polovina zemřela v dětství nebo raném věku na nemoci. Pouze Adolf a jeho nejmladší sestra Paula přežili do dospělosti. Klara zemřela na rakovinu prsu v roce 1907, když bylo Adolfovi 19 let

Vztahy mezi Adolfem a jeho rodiči byly složité a ovlivněné různými faktory. Některé zdroje uvádějí, že Adolf měl blízký vztah se svou matkou Klárou, která byla jeho jedinou oporou v rodině. Klára byla velmi náboženská a vychovala Adolfa v katolické víře. Adolf jí miloval a trpěl, když zemřela na rakovinu prsu.

Na druhou stranu, Adolf měl velmi napjatý a konfliktní vztah se svým otcem Aloisem, který byl přísný, autoritativní a násilnický. Jeho otec chtěl, aby Adolf následoval jeho kroky a stal se celním úředníkem, ale Adolf měl jiné zájmy a ambice. Mladý Hitler se zajímal o umění, hudbu a literaturu, což jeho otec považoval za zbytečné a ženské. Alois často Adolfa trestal fyzicky a psychicky za jeho špatné známky, neposlušnost, za to ho Adolf nenáviděl.

Vztahy mezi Adolfem a jeho rodiči mohly mít hluboký dopad na jeho osobnost, ideologie a chování v pozdějším životě. Někteří historici a psychologové spekulují, že Adolfův obdiv k matce a nenávist k otci mohly být zdrojem jeho antisemitismu, rasismu, sexismu, narcismu, paranoie a megalomanie. Nicméně, tyto teorie nejsou jednoznačně prokázány a je třeba je brát s opatrností.

Adolfův vztah k jeho sourozencům byl různorodý a závisel na jejich věku, pohlaví a osobnosti. Adolf měl pět vlastních sourozenců, z nichž tři zemřeli v dětství a dva přežili do dospělosti. Měl také dva nevlastní sourozence z předchozího manželství jeho otce.

Adolf byl nejstarším žijícím synem svých rodičů a měl tendenci být dominantní, tvrdohlavý a ambiciózní. Své mladší sourozence často šikanoval, kritizoval, nebo ignoroval. Svému bratrovi Edmundovi, který byl o pět let mladší, se vysmíval, za jeho slabost a pláč. Edmund zemřel na spalničky v roce 1900, když bylo Adolfu 11 let. Adolf byl prý zasažen jeho smrtí, ale také si uvědomil, že má nyní více prostoru a pozornosti od rodičů.

Adolfova nejmladší sestra Paula byla o šest let mladší a byla jedinou vlastní sestrou, která přežila do dospělosti. Adolf s ní neměl moc kontaktu v dětství ani v dospělosti. Paula ho obdivovala jako slavného politika, ale také se bála jeho moci a násilí. Adolf ji finančně podporoval, ale nikdy ji nenavštívil ani nepozval do svého domu. Paula žila v anonymitě a po válce změnila své příjmení na Wolffová. Zemřela na mrtvici v roce 1960.

Adolf měl také dva nevlastní sourozence z otcova prvního manželství, Aloise mladšího a Angelu. Alois byl o 13 let starší než Adolf a měl s ním špatný vztah. Alois opustil rodinu, když bylo Adolfu šest let, a stal se číšníkem, řidičem a později podnikatelem. Alois měl tři manželky a sedm dětí, z nichž některé jsou stále naživu. Alois se s Adolfem setkal jen několikrát v životě a nikdy si nebyli blízcí. Alois mladší zemřel na srdeční infarkt v roce 1956.

Angela byla o 12 let starší než Adolf a měla s ním lepší vztah než Alois. Angela se provdala za Leo Raubala a měla tři děti, Leo Rudolfa, Angelu „Geli“ a Elfriede. Angela se stala hospodyní Adolfa v jeho domě na Obersalzbergu v roce 1928. Adolf si oblíbil její dceru Geli, která byla o 19 let mladší než on, a udržoval sní velmi blízký vztah. Geli spáchala sebevraždu střelbou do hrudi v Adolfově mnichovském bytě v roce 1931. Adolf byl zdrcen její smrtí a nikdy ji nepřekonal. Angela odešla z Adolfova domu po hádce s jeho milenkou Evou Braunovou v roce 1936. Angela se znovu provdala za architekta Martina Hammitze a žila v Berlíně do konce války. Zemřela na rakovinu ve Vídni v roce 1949.

Zdroj. britannica.com, washingtonpost.com, thoughtco.com

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz