Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Kdo si může dovolit studium na vysoké škole?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Klára Kocmanová
2. 7. 16:26

Vysokoškolské vzdělání a bydlení na kolejích se pro řadu studentů a studentek stávají čím dál tím méně dostupnými. Jak z finančních, tak kapacitních důvodů. Řada studentů má problém hradit životní náklady z vlastních zdrojů. Co s tím?

Článek

Společně se zástupci Mladého Pirátstva, v čele s předsedkyní Kateřinou Stojanovou, jsme představili průzkum k palčivému problému mladé generace – studentskému bydlení a ekonomické situaci studentů. Ten potvrdil výše zmíněné varovné skutečnosti a zároveň to, že jejich rozhodnutí, jestli studovat, výrazně ovlivňuje socioekonomická situace a zázemí rodiny.

Mladí lidé z nižšího socioekonomického zázemí mají v Česku ze všech OECD zemí nejnižší šanci získat vyšší vzdělání, než jaké získali jejich rodiče. Česká republika také v mezinárodním srovnání propadá v podpoře vysokoškolských studentů a navíc má nízký podíl mladých lidí s vysokoškolským titulem.

Vysokoškolské koleje přestávají být dostupné

Jak jsem zmiňovala v úvodu, vysokoškolské koleje se pro řadu studentů a studentek stávají v čase čím dál tím méně dostupnými jak z finančních, tak kapacitních důvodů. Současně je jejich stav dlouhodobě zanedbávaný a univerzitám se do zlepšení jejich zázemí nedaří investovat potřebné prostředky. Vzhledem k probíhající bytové krizi přestává být pro studentstvo bydlení mimo vysokoškolské koleje alternativou a volí tak často raději dojíždění či zůstávají bydlet déle u rodičů. To si ale mohou dovolit pouze ti, kteří mají bydliště blízko univerzity. Periferní regiony, odkud to mají studenti daleko, tak zůstávají znevýhodněné a navíc přichází o potenciál budoucích kvalifikovaných pracovníků.

Zároveň se potvrdilo, že bytová krize silně dopadá i na studenty. Kromě bydlení mapoval průzkum i celkovou finanční situaci vysokoškolských studentů s ohledem na možné bariéry ke studiu. Ohrožení jsou zejména ti, kteří pocházejí z míst daleko od místa studia. Problém je ale i s hrazením celkových nákladů na život. Pouze 14 % studentů hradí všechny své výdaje ze svého, aniž by jim kdokoliv přispíval do rozpočtu. Zbytku v drtivé většině případů pomáhají s financemi rodiče. Socioekonomické zázemí rodičů tak silně ovlivňuje jak možnost mladých lidí studovat vysokou školu, tak životní standard mladých lidí během studia.

Dostupné vysokoškolské vzdělání je podmínkou rozvoje všech

Za Piráty dlouhodobě hájíme zájmy mladých lidí, protože nám na nich záleží, stejně jako nám záleží na budoucnosti naší země. Proto se dlouhodobě stavíme proti zavedení školného, nebo proti zdražení ubytování na kolejích. Pokud ale chceme Česko předělat z levné výrobny na znalostní ekonomiku založenou na výzkumu, musíme ve vzdělávání podporovat. V zájmu nás všech je zajistit, aby vysokoškolské vzdělání bylo dostupné a s tím velmi úzce souvisí také kvalitní a dostupné bydlení. Už v minulosti jsme řešili úroveň kolejí, kdy nám mnoho studentů a studentek posílalo doslova otřesné fotografie. Naším cílem vždy bude podporovat mladé lidi v tom, aby mohli naplno realizovat svůj potenciál, v čemž jim nyní bohužel leckdy brání finanční situace.

Jedním z možných návrhů řešení, o kterých lze vést diskuzi, by mohl být tzv. švédský model státní vratné podpory, který navrhuje např. odborník z prestižní výzkumné organizace CERGE-EI Daniel Münich. O tuto bezúročnou podporu si může zažádat každý student vysoké školy. Maximální výše je 5 000 korun měsíčně. Podporu studentovi poskytuje stát, nikoliv banka nebo úvěrová společnost. Student podporu nesplácí okamžitě, ale až po dokončení studia a nástupu do zaměstnání. Podle výše jeho následných příjmů je možné splácení upravit nebo v některých případech i odpustit. Finální podoba řešení samozřejmě bude záležet na podrobných debatách s odborníky a odbornicemi, a měla by vzniknout z meziresortní spolupráce mezi Ministerstvem školství, Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je potřeba se společně zamyslet nad tím, jaká zvolená forma řešení bude pro Česko co nejvhodnější, abychom podpořili vzdělávání i v regionech mimo Prahu.

Společně s Mladým Pirátstvem jsme představili průzkum ke studentskému bydlení a ekonomické situaci studentů během debaty, které se zúčastnili také vedoucí kanceláře sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vojtěch Tomášek, odborník na vysoké školství z GovLab Šimon Stiburek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník a kvestor Univerzity Karlovy Martin Maňásek.

Podrobné výsledky průzkumu lze najít na webu https://koleje.pirati.cz/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz