Hlavní obsah
Cestování

Santiniho cyklotrasa - unikátní památky a krásná Vysočina

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Město Žďár nad Sázavou

Výlet po Santiniho cyklotrase Vysočinou

12. 9. 7:00

Značená cyklotrasa 5061 vás provede krásnou Vysočinou a zavede vás na místa, kde zanechal stopu významný barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel, který bořil dobové konvence.

Článek

Trasa výletu: Vojnův Městec – Žďár nad Sázavou - Obyčtov - Ostrov nad Oslavou - Radešín - Bobrová - Zvole - Bystřice nad Pernštejnem

Santiniho cyklotrasa je značená číslem 5061 a je ideální pro ty, kteří se zajímají o historii a krásy přírody Vysočiny. Trasa nese jméno po geniálním českém barokním architektovi Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi. Začíná ve Vojnově Městci na hranici mezi Čechami a Moravou a pokračuje až do Bystřice nad Pernštejnem, kde po 67 km končí. Na této trase se můžete těšit na historické památky a překrásnou přírodu.

Foto: Koruna Vysočiny

Po Santiniho cyklotrase

Začnete u budovy bývalého zájezdního hostince a bývalé rychty, která stojí na náměstí ve Vojnově Městci od počátku 18. století. Tato honosná bílá budova je dokonalým příkladem barokní gotiky. V patře budovy se nacházely pokoje pro mnichy, kteří přijížděli na soudy, v přízemí byla umístěna hostinská krčma. Tato stavba patří mezi nejzajímavější v okolí a údajně ji navrhl Jan Blažej Santini. Ať už byla budova postavena samotným Santinim nebo se jím jen inspirovala, patří k architektonickým pokladům Vysočiny. Není proto náhoda, že cyklotrasa Santiniho okruhu začíná právě tady.

Foto: Koruna Vysočiny

Zájezdní hostinec ve Vojnově Městci

Z Vojnova Městce se vydáte po silnici, která vás zavede do Radostín a lesem dojedete do Vepřové. Pokut máte čas, můžete v lese objevit i pramen řeky Doubravy, která zde začíná svou pouť, než se u Kolína spojí s Labem. Trasa pokračuje přes Račín a Polničku do Žďáru nad Sázavou.

Po cyklostezce podél Pilské nádrže přijedete k areálu Zámku Žďár nad Sázavou, kde je Santini podepsaný třeba na vnitřních úpravách baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, konírnách, budově prelatury, ale také na nedalekém Dolním hřbitově a hospodářském dvoru Lyra.

Foto: Roman Šulc

Prelatura Zámku Žďár nad Sázavou

Největší chloubou je ale bezpochyby Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který dominuje místní krajině už přes 300 let a právem je označován jako Hvězda Vysočiny. Kostel byl zapsaný v roce 1994 na seznam památek UNESCO. Kostel je založen na kompozici pěticípé hvězdy, která se odráží v pěticípém půdorysu, pěti vchodech, pěti oltářních výklenkách. Tento symbolický prvek odkazuje nejen na pět Kristových ran, ale také na pět písmen latinského slova „tacui“ (mlčel jsem) a především na pět hvězd ve svatozáři sv. Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily nad Vltavou po jeho utonutí.

Foto: Koruna Vysočiny

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Přes centrum města Žďáru projedete kolem dalšího architektova díla, jedná se o kostel Nejsvětější Trojice. Původně vznikl jako hřbitovní či špitální kaple v pozdně renesančním stylu koncem 17. století. V průběhu 18. století proběhly rozsáhlé úpravy, během nichž byla kaple přestavěna a rozšířena o sakristii dle návrhu Santiniho.

Trasa dále vede ze Žďáru přes obec Jámy a odtud do Obyčtova, kde se zastavíme u kostela Navštívení Panny Marie s půdorysem želvy. Kostel je výjimečným poutním místem, kde byl již od počátku stavby přikládán velký důraz na symboliku. Kostel nechal postavit v roce 1723 opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Václav Vejmluva a autorem projektu byl Santini. Kostel se vyznačuje unikátním půdorysem ve tvaru želvy, která symbolizuje stálost víry.

Foto: Koruna Vysočiny

Průčelí poutního kostela v Obyčtově

Podél toku Oslavy se dostanete do nedalekého Ostrova nad Oslavou, který je pak místem, kde najdeme Panskou hospodu. Půdorys hospody má tvar W a představuje iniciály opata Václava Vejmluvy, který ji nechal postavit pro odpočinek církevních hodnostářů na cestách do žďárského kláštera či na křižanovské panství. V současnosti prochází budova postupnou rekonstrukcí, neboť v minulosti byla značně zanedbána.

Foto: Koruna Vysočiny

Panská hospoda

Z Ostrova zamíříte přes Bohdalec do vesničky Radešín, kde objevíte zámek Radešín. Tato stavba má své kořeny již v 16. století, kdy zde stála renesanční tvrz Radešínských z Radešovic. V roce 1607 získali tvrz Ditrichštejnové a později ji v roce 1638 předali obnovenému žďárskému klášteru. V roce 1684 byly upraveny exteriéry a roku 1706 byla stavba přestavěna na rezidenci žďárského kláštera, na které se podílel i slavný architekt Jan Blažej Santini.

Foto: Miloš Neuman

Zámek Radešín

Další zastávku si uděláte v Bobrové u kostela sv. Petra a Pavla, který byl vybudován na místě pozdně románského kostela. Santini ponechal původní západní věž, k ní přilehlou obdélnou loď využil jako nové kněžiště a v místě zbořeného starého kněžiště vystavěl prostornou loď. Touto kombinací dostal kostel opačnou orientaci, než bývá obvyklé. Interiér kostela je vyzdoben v jednoduchém barokním stylu. Presbytář má hladké stěny bez štukového dekoru a hluboké okenní niky, které zvýrazňují jednolité stěny a propouštějí do interiéru více světla.

Foto: Koruna Vysočiny

Kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové

Po cestě z Bobrové do Zvole potkáte i velmi drobnou stavbu, která je také dílem toho barokního mistra. Jedná se o boží muka na konci Bobrové. Tato drobná stavba byla dlouho opomíjena, až následně se ukázalo, že se jedná o další úžasné dílo od Jana Blažeje Santiniho. V roce 2020 byla Boží muka kompletně zrestaurována a získala zpět svůj původní vzhled. Drobná sakrální stavba je dokonalým krystalem, který dostal nátěr původní barvou tzv. pompejskou červení.

Foto: Koruna Vysočiny

Boží muka v podobě dokonalého krystalu

Poslední Santiniho stavbou, která vás na cyklovýletě čeká, je kostel sv. Václava ve Zvoli. Tento krásný kostel má půdorys ve tvaru řeckého kříže, s východním ramenem kněžiště dvojnásobně delším než zbylá ramena. K závěru východního křídla jsou připojeny dvě mohutné věže. Lucerna na vrcholu střechy, modelovaná podle symboliky knížecí čapky, je její výraznou dominantou. Písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí připomíná stavitele a žďárského opata Václava Vejmluvu. Interiér kostela je charakterizován monumentální prostorem s hladkým a téměř nezdobeným zdivem. Hlavní oltář s obrazem Setkání knížete Václava s Radslavem Zlickým vznikl v roce 1770 v okruhu malíře Karla Škréty.

Foto: Koruna Vysočiny

Kostel sv. Václava ve Zvoli

Do cíle cyklotrasy, Bystřice nad Pernštejnem, je to odtud už jen necelých deset kilometrů. Tady můžete využít „Tišnovku“ a vlakem se dostanete zpátky do Žďáru nad Sázavou.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz