Hlavní obsah

Dětský a mladistvý divák (nebo posluchač)

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay
7. 11. 13:30

Prý platí jedno: „Elektronická média mají vliv na děti a mladistvé a formují je! Hlavně negativně.“ Ale kdo je, u všech svatých vychovatelů, tím dítětem? A kdo je mladistvý? A kde to končí?

Článek

Tyto otázky si kladla i česká mediální regulace a jiná odborná veřejnost a dospěla přitom k ne příliš překvapivým závěrům, podle nichž jsou děti a mladiství nezletilými. Takže:

Nemediální zákony

Vše prý začíná u občanského zákoníku, podle kterého člověk zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku.1 Děti a mladiství jsou tedy osoby mladší osmnácti let. A to odpovídá zákonu o soudnictví ve věcech mládeže.2

Což je krok, který mohl být de facto rovnou přeskočen s tím, že český právní řád zná tzv. mládež, která se ještě dále dělí, a to na:

  • děti: osoby mladší patnácti let a
  • mladistvé: osoby ve věku patnáct až osmnáct.3

Mediální právo

Výše uvedené drobně terminologicky nevyhovovalo znění zákonů o České televizi a o Českém rozhlase, které hovoří o pořadech pro děti a mládež,4 protože to zdánlivě naznačuje, že děti nejsou mládež, ale že mládeží jsou pouze starší nezletilí (mladiství viz výše). To je však drobný detail, který lze selským rozumem vykládat jako „pořady pro děti a ostatní mládež“.

Navzdory tomuto již známému dělení (pod 15 a 15 až 18), které by terminologicky vysílacímu zákonu5 vyhovovalo a které by mohlo poskytnout i odpověď na otázku, co je tzv. pořadem pro děti,6 řešila RRTV věc i ve vztahu ke zralosti dítěte, respektive k hlavním stránkám vývoje osobnosti (emoční, percepční, kognitivní a sociální vývoj). Řešilo se, kdo je dítětem podle psychologie.

Stanovisko RRTV

A tak, v oblasti mediálního, respektive vysílacího práva dospěl regulátor k závěru, že cit.: „pořad pro děti je pořad, který je vyroben a určen pro diváky mladší 12 let a je obsahově a formálně přizpůsoben zralosti osob této věkové kategorie.“

Dítětem je v tomto smyslu tedy divák (či posluchač) do dvanácti let. Mladiství jsou tedy asi ostatní nezletilí, respektive osoby v kategorii 12–18. Tomu už se stanovisko podrobně nevěnovalo.

Změna legislativy

Zákonodárce na výše uvedené zareagoval a při novele vysílacího zákona (s účinností od 15. 9. 2022) výše uvedené stanovisko RRTV de facto převzal:

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí pořadem pro děti pořad, který je vyroben a určen pro diváky nebo posluchače mladší 12 let, z jehož obsahu, použitých audiovizuálních a zvukových prostředků výroby, způsobu narace, délky, způsobu i času zařazení do vysílání a prezentace provozovatelem vysílání je zřejmé, že je přizpůsoben osobám této věkové kategorie.
§ 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
7. 11. 2023

A v tomto duchu bude „pořad pro děti“ (ze strany stejného regulátora) vykládán také například v případě zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (srov. např. § 8a o etických samoregulačních kodexech pro obchodní sdělení u pořadů pro děti).

________________________________

srov. § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

srov. § 2 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.

srov. např. § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 srov. např. § 49 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz