Hlavní obsah
Právo a státní správa

Pornografie v televizním vysílání

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay.com/kalhh
9. 11. 12:47

Samozřejmě, pokud jste znalci a máte nakoukáno, můžete k definici obscénnosti a pornografie přistupovat jako soudce ve svém stanovisku k rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Jacobellis v. Ohio (1964):

Článek
Definovat to neumím, ale poznám to, když to vidím.
Potter Stewart, soudce Nejvyššího soudu USA

V opačném případě můžete vycházet z jiných pokusů o objasnění a vysvětlení tohoto fenoménu. Ve vztahu k televiznímu vysílání však mnoho nečekejte.

Vysílání pornografie bylo v České republice po dlouhou dobu absolutně zakázáno a v současné době (s účinností od 15. 9. 2022) platí, že jej lze vysílat pouze, pokud provozovatel vysílání zajistí, cit.: „volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob zejména tím, že obsahují pornografii…, neměly nezletilé osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet.“1 Jde tedy o nastavení dostatečně silných dislclamerů.2

Její jednotná definice pornografie (pro účely rozhlasového či televizního vysílání) však existuje pouze do té míry, že

  • jedná se o pojem z řeckého porné (prostitutka) a grafein (psát) a
  • zkráceně se jí říká porno, ztvárnění čehokoli vulgárního.

Ale to je pro regulaci vysílání málo, neboť ta ve vztahu k vulgárnímu obsahu rozlišuje hned několik kategorií (způsobujících vážné narušení, nebo třeba „jen“ narušení vývoje nezletilých osob) a pornografie je jen jednou z nich, úzkou skupinou.

Judikatura Nejvyššího správního soudu

S tímto ostatně souhlasil i NSS ve svém rozsudku ze dne 29. 3. 2012, č.j. 5 As 15/2011-116, když uvedl, že pojem pornografie by pro účely výkladu vysílacího zákona, cit.: „neměl být natolik širokou kategorií, že by již zahrnoval pořady, které jsou způsobilé pouze ohrozit, nikoliv však vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých a které je možné vysílat v určité době nebo za určitých podmínek vymezených v § 32 odst. 1 písm. g) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.“

Soud dal tedy za úkol Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), coby odbornému ústřednímu správnímu úřadu, aby v individuálních případech vyhodnotila vysílaný obsah a odůvodnila případně jeho nevhodnost, respektive zda se jedná o vysílání, které může „jen“ ohrozit (současnou terminologií narušit, pozn.) vývoj dětského a mladistvého diváka (zakázaný pouze ve vysílacím čase 06:00 až 22:00 hodin), nebo zda již jde o absolutně zakázaný obsah (pornografii).

Správní orgán má při tomto vymezení k dispozici prostor pro vlastní úvahu.
Rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2012, č.j. 5 As 15/2011-116, [2658/2012 Sb. NSS], právní věta

RRTV by však měla pamatovat na to, že porno pro tyto účely nelze absolutně srovnávat s pornografií, jak ji vnímá a postihuje trestní právo. Podle NSS nepůjde tedy pouze o (cit.:) „pořady obsahující dětskou pornografii nebo pornografii zobrazující násilí, projevy neúcty k člověku nebo pohlavní styk se zvířetem, jejichž vysílání by bylo u konkrétních fyzických osob trestným činem.“ To už by ve vztahu k vysílacímu, respektive mediálnímu právu bylo chápání naopak velice úzké.

Rozhodování RRTV

RRTV na svém 6. zasedání roku 2015 rozhodla o uložení pokuty ve výši 500.000,- Kč za porušení zákazu pornografie v televizním vysílání, kterého se měl provozovatel dopustit odvysíláním teleshoppingu cit.: „na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu,“3 a to navíc vysílané těsně před šestou hodinou ranní, což danou věc umocňuje.

RRTV doplnila, že cit.: „teleshopping obsahuje scény, které hrubě porušují uznávané morální normy společnosti a vyvolávají v divácích pocit studu - takovou scénou je zejména sex ve trojici, která se v předmětném bloku objeví dvakrát – ve druhé sekvenci a poté v páté sekvenci. Rada je toho názoru, že soulož ve trojici lze stěží akceptovat jako běžnou sexuální praktiku, která se pohybuje v mantinelech obecně vnímané sexuální slušnosti. Takováto sexuální praktika může sice u některé osoby vyvolávat sexuální vzrušení, vedle toho však může jinou osobu sexuálně znechucovat či odpuzovat.“

Toto rozhodnutí bylo však zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2015, č.j. 8 A 101/2015-56, který byl následně potvrzen NSS, respektive zamítnutím kasační stížnosti.4 Soudy přitom věc uzavřely s tím, že se RRTV dostatečně nevypořádala s úvahou a argumentací, zda a proč je daný obsah pornografií, respektive obsahem způsobilým vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Závěrem lze tedy říci, že se soudy (s určitou nadsázkou) zastaly sexu ve třech a že stále nikdo vlastně netuší, co to ta pornografie v (televizním) vysílání je. A proto lze jen doufat, že se objeví někdo kompetentní, kdo takovéto pořady zhlédne. A stejně jako Potter Stewart pozná.

________________________

srov. znění § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, před (starší znění) a po (současné znění) dni 15. 9. 2022

2 opatření zahrnující nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k vysílání

rozhodnutí RRTV o uložení pokuty ze dne 24. 3. 2015 (podepsáno dne 15. 4. 2015), č.j. RRTV/1474/2015-RUD

4 rozsudek NSS ze dne 10. 12. 2015, č.j. 7 As 250/2015-29

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz