Hlavní obsah

Výročí osvobození od nacistů:

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

5. 5. 8:39

8.květen se uvádí jako výročí osvobození od nacismu a fašismu.

Článek

Podle mého,

staršího rozumu, znamená proruský toho, kdo je na straně těch, co nás a nejen nás, osvobodili od fašismu a nacismu, který si vyžádal 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá na vojáky a 40 milionů na civilisty - to je v průměru zhruba 27 350 mrtvých za den, v Protektorátu Čechy a Morava to bylo 360 000 obětí. Takže tím přirovnáním jsem potěšen. A není sporu o tom, že v řadách nacistů bojovali i ukrajinci, zejména Banderovci, kteří dneska po Plzni chodí s vlajkami s hákovým křížem a nové generaci to nevadí.Zároveň se adorují USA, takže pár holých faktů:

Plzeň byla jen od února 1944 bombardována celkem osmkrát. Při náletu 16. - 17. 4. 1945 zahynulo asi 1 000 osob. Nejmasívnější bombardování proběhlo pouhých 21 dní před koncem války a zničeny byly i „strategické“ pivovary Prazdroj a Gambrinus. Poslední nálet, který měl zcela zničit Škodovku, a po němž se život v Plzni téměř zastavil, proběhl pouhých 11 dní před vstupem Američanů do města.

Cheb napadla americká letadla 25. března 1945, zabito na 800 osob. Další nálet za 14 dní, počet mrtvých civilistů neudán. Počet obětí amerického bombardování Ústí nad Labem ze 17. a 19. dubna 1945 je odhadován na 1000-1500.

14. února 1945 byla ze zcela modré oblohy bombardována, patrně omylem, měšťanská část Prahy ("strategický" cíl - klášter Emauzy). Počet mrtvých v Novém Městě a Královských Vinohradech asi 700. Cílem dalšího náletu v březnovou neděli bylo vyhlazení pražského průmyslu - od Letňan přes Prosek po Satalice; (jen v Libni a Vysočanech zničil nebo vážně poškodil 60 továrních objektů). Počet mrtvých asi 450. Celkový počet převážně civilních obětí anglo-amerických leteckých útoků na cíle v Böhmen und Mähren je asi 12 tisíc. Při osvobozování Československa padlo asi 116 amerických vojáků a 150 000 ruských.

První a zároveň nejtěžší nálet postihl Ostravu 29. srpna 1944, kdy v pěti vlnách udeřilo na město od jihu zhruba během jedné hodiny 400 amerických bombardérů typu B24 Liberator 15. letecké armády USA ze základny v jihoitalském Bari. Američané podnikali toho dne nejprve nálety na vedlejší klamné cíle, jejichž smyslem bylo odlákat pozornost německé protivzdušné obrany od hlavní skupiny letounů, která mířila na Ostravsko. Hlavním cílem měly být zdejší průmyslové závody. Letecký poplach byl vyhlášen v 10.45 hod. a skončil v 11.55 hod. Vlny bombardérů směřovaly od Výškovic přes Zábřeh, Vítkovice a Moravskou Ostravu k Přívozu. Nejvíce byly z průmyslových objektů poškozeny Vítkovické železárny, koksovna Trojice na Slezské Ostravě, chemický závod Julius Rütgers v Zábřehu n. O. Na mnoha místech byly poškozeny telegrafní, vodovodní a elektrické sítě. Těžce byla zasažena také obytná zástavba, zejména v okolí Masarykova náměstí v Ostravě a na několika místech v Zábřehu. I přes značné škody nebyl ostravský průmysl nějak výrazně ohrožen. Ztráty na životech však nebyly malé – uveďme, že například v závodech Vítkovických železáren zahynulo při náletu 108 osob. Přímý zásah dostaly ve městě tři protiletecké kryty. Byl to kryt v blízkosti rourovny vítkovických železáren na Pohraniční ulici, v prostoru dnešního výstaviště Černá louka a kryt v haldě na Zárubku. Zcela zničeno bylo ve městě celkově 123 domů, dalších 1500 bylo poškozeno. Celkem zahynulo při náletu 409 civilních osob. Cheb napadla americká letadla 25. března 1945, zabito na 800 osob. Další nálet za 14 dní, počet mrtvých civilistů neudán. Počet obětí amerického bombardování Ústí nad Labem ze 17. a 19. dubna 1945 je odhadován na 1000-1500.

"Dne 6.5.1945 na výzvu „Pomoc bojující Praze“ občané Plzně požádali US army o půjčení zbraní a vozidel pro dobrovolníky…velení Am.armády žádost odmítlo a přímo zakázalo!! Německým důstojníkům se nesmělo nic stát a byli pod jejich kontrolou. Americké vojenské velení v Plzni prý mimo jiné zakázalo vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili Američané vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i v anglickém jazyce. Americké velení také neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Nepřátelský akt Američanů proti vlivu SSSR v naší osvobozené zemi byl dovršen bombardováním Škodovky, svrženo bylo 5tisíc tříštivých, fosforových a zápalných bomb,…zahynulo 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno!! Generál Patton prohlásil:"Dobrá práce, jsem spokojen"!! USA bombardovalo Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín,ČKD Praha, atd. V Ejpovicích zničili zásoby potravin, prádla, v Chebu sklady látek, psacích strojů, konzerv a automobilů.

22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. « A pokračuje se dále: - U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. - Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… - V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… - V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. - Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili.

Tachovské muzeum..ukradené obrazy, stříbro a s nimi zmizel major USA Hoower! Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. - Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. - Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha1969,str 11 a další. Byli uneseni odborníci na výrobu porcelánu,…atd!

Záznam z českého rozhlasu: Hovoří Praha, Praha hovoří. Rudá armádo slyšte naši prosbu. Německá vojska podporovaná tanky, letadly, útočí na Prahu. Posíláme plamennou výzvu slavné Rudé armádě, potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojským pokoušejícím se dobýt Prahu. Praze se nedostává zbraní, Praha se nevzdá…

Dopis z Američany „osvobozené“ Plzně napsaný roku 1945: 1. Čs sbor v SSSR Zvláštní oddíl: Hlášení o situaci v Plzni 17.V.1945 Skupina ZO byla za úkolem dne 16.V.1945 v Plzni. Podáváme tímto toto hlášení o situaci ve městě. Obyvatelstvo je rozhořčeno proti chování americké armády a úřadů. Němci (vojsko) se volně pohybují, ne sice přímo ve městě, ale jsou koncentrováni na okraji lesů, kde není možná nějaká jejich kontrola. Němečtí důstojníci se vozí s americkými auty na výlety, taktéž vojsko je dopravováno auty. Němci před očima Američanů ničí vozidla a všechny věci, které jsou pozůstalostí po německé armádě. Zatím co obyvatelstvo strádá, zajatci jsou velmi dobře zásobováni jídlem a cigaretami policejní ředitelství a Národní výbor zatýkají lidi, Američané jim je vezmou a pustí domů. Na Němce a fašisty nesmí nikdo sáhnout jinak Američané zakročují. V Plzni se nachází spousta tvz. špiček (Němců, vlajkařů, fašistů), kteří sami utekli k Američanům a jsou pod jejich ochranou. Informace podá policejní ředitelství v Plzni, Dr. Krbec. Obyvatelstvo hromadně žádá příchod Svobodovy armády, nebo Rudé armády. Svým přesvědčením se nikdo netají. Ze Škodovky byli propuštěni zaměstnanci a na jejich místo dosazeni kolaboranti. Fašisté a Vlajkaři dostávají kuráž a počínají vyhrožovat. Jakékoliv zákroky ze strany policejních úřadů jsou znemožňovány. Vyřiďte panu generálu Svobodovi, aby přišel do Plzně se svými chlapci…

orgo-net.blogspot.cz/2015/03/co-se-taji-plzen-1945-americane-v-akci.html

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz