Hlavní obsah
Aktuální dění

Důchod větší než mzda? Ano, i takové země v EU existují. Česko je však pod průměrem

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Andrea Piacquadio / Creative Commons / Pexels.com
27. 3. 9:01

Lidé, kteří celý život pracují, jednoho dne dosáhnou důchodového věku. Pokud si k němu ale nebudou přivydělávat, jejich životní úroveň se pravděpodobně sníží. V Evropě ale existují státy, kde se mají důchodci lépe než pracující.

Článek

Na základě srovnání životní úrovně důchodců v Evropské unii lze konstatovat, že životní úroveň osoby, která přestane pracovat a pobírá důchod, obecně klesá. Ve srovnání na základě dat Eurostatu však nedáváme do poměru průměrnou mzdu, která může být značně zkreslena vysokopříjmovou částí populace. Za výchozí data se zde považuje medián mezd.

Medián mezd nám určuje takovou mzdu, kdy přesně polovina pracujících daného státu má nižší mzdu a druhá polovina mzdu vyšší. Takový údaj je tedy daleko přesnější a má větší vypovídající hodnotu o mzdách v daném státě.

Průměr Evropské unie v porovnání mezd a důchodů je 90 %. Tento údaj nám říká, že průměrný evropský důchodce pobírá důchod ve výši 90 % své mzdy, kterou pobíral během svého profesně aktivního života. Nutno ale podotknout, že vzhledem k růstu cenové hladiny je oněch 90 % mzdy vždy přepočítáno tak, aby důchod odpovídal aktuální cenové hladině. Přestože tedy důchodce nedostane reálně tolik, kolik si vydělával, tak v absolutních číslech může dostávat důchod i vyšší.

Nejhůře jsou na tom v Evropě státy bývalého sovětského bloku, konkrétně Litva, Lotyšsko a Estonsko. Zde se důchod v poměru k mediánu mezd pohybuje kolem 61- 65 % mzdy pracujících.

Česká republika se nachází podstatně pod průměrem Evropské unie. Naši důchodci dostávají totiž 79 % svých mezd. Lépe je na tom i Slovensko, kde se stejný údaj pohybuje na hranici 86 %.

Čekali byste, že velmi dobře na tom bude například Německo? Tak to byste se spletli. I v tomto státě mají důchodci k dispozici pouze 85 % toho, co pobírali během pracovního života.

Pravidlo, že důchodcům se snižuje životní úroveň, neplatí u čtyřech členských států Evropské unie. Prvním takovým státem je Řecko, kde tamní důchodci pobírají 100 % svých mezd. To v praxi znamená, že jejich důchod je ve stejné výši jako mzda, kterou pobírali.

Existují ale i státy, kde se důchodci mají dokonce lépe. Jedná se o Itálii, Španělsko a Lucembursko. Španělští důchodci dostanou důchod ve výši 103 % svých mezd, Italové ve výši 106 % a Lucemburčané dokonce 122 %.

Foto: Monica Silvestre / Creative Commons / Pexels.com

Čeští důchodci na tom tedy nejsou příliš dobře v poměru k ostatním státům Evropy. V nedávné době sice proběhlo několik valorizací důchodu, ty však byly pouhou nutností vzhledem k vysoké inflaci a rychle rostoucí cenové hladině. Neznamená to však, že se jejich životní úroveň zvýšila. Právě naopak. Valorizace nedosahovala ani takové výše, aby vyrovnala propad reálného důchodu z důvodu zdražování.

Na druhou stranu jsou v Evropě i státy, kde je situace důchodců ještě horší. Přesto však platí, že pokud chceme patřit k západním státům, měli bychom se jim vyrovnat i v tomto ekonomickém ukazateli.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz