Hlavní obsah
Lidé a společnost

Je tahle země pro mladý?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Olga Richterová

Olga Richterová

28. 6. 12:29

Ročník narozených dětí v roce 2022 je nejslabší za posledních 18 let. Strmý pád porodnosti. Aktuálně se debatuje, že rodičovský příspěvek se má zvýšit o 50 tisíc, jak za Piráty už víc než rok chceme. Jak ale pomoci, aby tahle země byla pro mladý?

Článek

Co se to s porodností stalo?

Nejprve fakta: v roce 2022 dramaticky poklesla úhrnná plodnost. Za propadem stojí řada faktorů. Graf ukazuje sestupný trend, jde o data vždy za první čtvrtletí v roce. Data o počtu narozených dětí ukazují nepřehlédnutelný sešup v letech 2022 a 2023, vždy za první kvartál.

Foto: Olga Richterová, Zdroj dat: ČSÚ, autorská vizualizace

Počet narozených dětí 2018 až 2023

Zdroj dat: ČSÚ, autorská vizualizace

Nyní možné faktory přispívající k poklesu porodnosti, vedle demografické změny (do rodičovských let přišly slabší ročníky). Sotva skončila pandemie, přišlo finanční zemětřesení. Pád Bohemia Energy, válka na Ukrajině, růst úrokových sazeb. Klesla dostupnost hypoték a zvedly se ceny nájmů.

Tyto faktory samy o sobě zhoršují finanční situaci mladých lidí natolik, že mohou vést k přehodnocení přání: „Místo dvou dětí nám stačí jen jedno. Ještě chvíli počkáme, až si budeme moct dovolit větší byt, kde můžeme mít i dětský pokoj.“

V této šlamastyce nicméně hraje roli i stát a jeho priority. V Česku jsme měli během pandemie snad nejdéle zavřené školy na světě. Dlouhodobě máme i nedostatek školek a dětských skupin, dnes už i míst na středních školách a učilištích.

Není proto překvapením, že když zemi zasáhla vysoká inflace, byl zatím přístup následovný: Rodičovský příspěvek od roku 2020 reálně klesl o třetinu (tj. reálná hodnota poklesla o minimálně 97 tisíc Kč) zatímco důchody výrazně vzrostly. To, že se lépe žije seniorům, je v pořádku - potíž je ale ten nepoměr v přístupu k mladým rodinám.

Co přesně tedy mladé lidi ovlivňuje, co rodiny více vede k pomýšlení na druhé a třetí dítě a co obecně pomůže k lepšímu životnímu pocitu rodin? Především jde o to, aby lidi měli co nejférovější možnost naplnit své představy a různé životní role. S jistotou předvídatelnosti a vědomím podpory. A to jsou v praktické rovině právě školky.

K předvídatelnosti je např. za nás důležité takové řešení rodičovského příspěvku, které bude znamenat navýšení také pro co největší část již dnes pečujících rodin. Konkrétně pro rodiče s dětmi narozenými v roce 2022 proto navrhujeme navýšení alespoň o 10 tisíc Kč a pro ty s dětmi narozenými v roce 2023 o 30 tisíc Kč. Dlouhodobě ovšem chceme předejít takovýmto bodům zlomu a handrkování a přejeme si předvídatelnou valorizaci. Předložili jsme proto konkrétní podobu valorizace, navázanou na násobek průměrné mzdy.

Co znamená nízká porodnost?

Že za 20 let budeme mít problém. Pokles počtu narozených dětí může mít i fatální dopad do národní ekonomiky. S poklesem počtu obyvatel je samozřejmě čím dál tím těžší udržet v chodu průběžný důchodový systém. Nicméně propad v počtu narozených dětí v roce 2022 byl zaznamenán i v jiných západoevropských zemích, například v Německu nebo ve Švédsku. V případě Německa je ovšem rozdíl v řádu: tam, kde my máme meziročně pokles 11 %, tam zaznamenali pokles 4,8 %.

Foto: Olga Richterová, Zdroj: Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce

Živě narození a míra plodnosti podle věku matky, 2001 a 2020

Jak to komentují odborníci?

„Jedna věc je, kolik dětí se narodilo v roce 2021 a 2022, kdyby to byl jenom dočasný výkyv, tak se tolik neděje. Ale my máme obavy z toho, že mohlo dojít k narušení trendů a to je riziko do budoucna. I proto, že nepříznivé podmínky byly ještě posíleny ekonomickými problémy a bezpečnostními riziky.“ To jsou slova demografky Jiřina Kocourková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Co tedy můžeme udělat jako politici? Návrhy za Piráty:

Samotná změna rodičovského příspěvku nestačí. Významně by pomohlo rozšíření částečných pracovních úvazků, nabídka pružné pracovní doby i lepší dostupnost mateřských školek nebo dětských skupin. Zejména ve velkých městech je míst pro malé děti stále nedostatek. I proto jsem v minulosti bojovala za zachování a  stabilní financování dětských skupin. Stejně tak se podílím na přípravě návrhu tzv. sousedských dětských skupin (SDS), obdoby denních tet, které v Německu fungují pod názvem Tagesmutter.

Česko totiž dlouhodobě sice ze zákona (viz 1) klade na obce povinnost zajistit místo pro všechny děti od 3 let věku, ve velkých městech a okolí jsou ale často místa dostupná až s blížícím se čtvrtým rokem věku dítěte.

Co si přitom přejí rodiče malých dětí?

40% žen čerpajících rodičovský příspěvek uvádí, že by se chtěly dříve vrátit do práce.

Místo v dětské skupině dnes stojí značné peníze, pro mladší děti ale jiné zaopatření na řadě míst není.

Jednou věcí, co může vláda pro podpoření rodin udělat, je již zmíněné dorovnání rodičovského příspěvku, dlouhodobě je klíčové posunout zákon o dětských skupinách zakotvující právě i flexibilní sousedské dětské skupiny.

Pomoc seniorům a mladým rodinám

Ke špatné ekonomické situaci si přisadil i stát. Zatímco důchody v posledních 3 letech rostly rychleji než inflace, výdaje na podporu domácností zůstávají zmrazeny.

Foto: Olga Richterová, Zdroj: Data MPSV

Výdaje na výplatu důchodů a rodičovského příspěvku

Zdroj: Data MPSV

Důchodci si od roku 2010 výrazně polepšili. V roce 2023 jim zůstává v průměru 58% dřívějšího čistého příjmu. Příjem rodiče pečujícího o dítě do tří let věku přitom ještě v roce 2010 pokrýval skrze rodičovský příspěvek 41% průměrné mzdy.

Foto: Olga Richterová, zdroj: Zdroj: MPSV, autorská vizualizace

Pokles čistých příjmů

Tento vývoj se propisuje i do celkových výdajů obou položek. Zatímco výdaje na výplatu důchodů se od roku 2010 zvýšily o 330 miliard korun, na rodičovský příspěvek jsou to pouhé 4 miliardy. To je obrovský rozdíl.

Diskutované zvýšení rodičovského příspěvku pokrývá pouze polovinu jeho znehodnocení za poslední 3 roky, a i to má ale háček. Dosáhnou na ně pouze některé děti.

Závěrem

Senioři si samozřejmě zaslouží důstojné stáří. To je v pořádku. Na mladé rodiny se však nesmí stát „vykašlat“, protože se mu to dlouhodobě může šeredně vymstít. Potřebujeme zlepšit podmínky pro rozhodování rodičů o dalším potomkovi.

Tahle země by zkrátka měla věnovat více pozornosti mladým rodinám, jsou její budoucností. A právě o to se zasazuji.

______________________________________________________

(1) V zákoně o obcích je v § 35 odst. 2 obecně uvedeno, že do kompetence obce v samostatné působnosti spadá vzdělávání. Nárok na předškolní vzdělávání pro děti 3+ je negativně vymezen v § 34 odst. 1 školského zákona: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.“

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz