Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Hezká slova o mezilidských vztazích rozhodně nestačí

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Hezká slova se mohou vést klidně o penězích, ale pokud je nemáme u sebe v kapse nebo na účtu…

30. 9. 17:35

Dnešní zamyšlení navazuje na své předchůdce, třeba na Situace na škole - věc nelehká, Děti, násilí a škola ad. Jako jinde se ukazuje, že třeba méně mluvit a více konat a vědět jak!

Článek

Málokdo asi bude zpochybňovat tvrzení, že mezilidské vztahy patří mezi nejvýznamnější hodnoty lidského života. Přesto bychom mohli vyslovit určité výhrady. Z jednoho úhlu pohledu bychom měli usilovat o jejich co nejlepší podobu, abychom se dobře cítili. Na druhé straně platí, že současná doba uvedené tendenci a cestě není příliš nakloněna. Důležité místo by v celém procesu měla sehrávat škola.

Zamysleme se nad otázkou, co škola v oblasti mezilidských vztahů učí. Jako samostatný předmět nevystupují, ač je jedná o nejdůležitější věc v životě člověka. Důraz je kladen na školní látku. Aby byla včas probrána a řádně zapsána. Stačí pomyslet na skutečnost, jak pobyt v moderně zařízené škole dítěti znechutí šikanující spolužák. Co je platná snaha učitelů uplatňovat pozitivní přístupy, když se žákovi dostává nepříjemné újmy? Těší se do školy? Sotva. Spíše v ní bude spatřovat místo prohry, křivdy, znechucení, poklesu apod. Bude zcela přirozené, že se výuce a škole jako instituci bude vyhýbat. Leckdo dostane tělesné potíže, přičemž organický podklad se zpravidla nenajde.

K podobným dějům dochází v zaměstnání. Jak se může zaměstnanec těšit z dobrého platu, zajímavé práce a z pokrokové technologie, pokud každý den působí v podmínkách narušených vztahů? Postačí slyšet tzv. nepěkná slova, z nichž část míří na jeho osobnost a přispívá ke snižování důstojnosti. Jak asi kriticky uznáme, nejedná se o povznášející konstelaci. Vedle nedobrých osobních pocitů a zážitků vezměme na vědomí, že vzpomenuté jevy odebírají každé vyhlédnuté osobě dost velkou porci psychické energie, která by mohla být využita mnohem efektivněji, ať již uvažujeme o plnění školních povinností, pracovních úkolů nebo o osobním rozvoji. Nadšení a zájem těžko poté hledat.

Vraťme se k učebním osnovám. V rámci jiných předmětů občas zaznívají hezká slova, ale mívají příliš teoretický charakter. Těžko od nich lze očekávat význam a přínos, jestliže praxe je jiná. Děti si velmi ostře uvědomují rozdíly mezi slovy a činy. Zpočátku jim rozpor vadí, ale postupně se naučí v nesprávném uspořádání fungovat a osvojí si přístup, že něco se říká a jiné se dělá. Osobně mám s daným procesem bohaté a převážně nepříznivé zkušenosti. Jako idealista jsem se mnoho let domáhal, aby byly prakticky naplňovány vyhlašované normy, ale často jsem narážel na rozličné potíže. Dlouho jsem nechápal. Vždyť…

S ohledem na stav dodatečně aspoň oceňuji jednoho čestného pedagoga, který mi po naléhání sdělil velkou pravdu ve smyslu - „takový je život“. Ne vše v něm je správné a už vůbec ne spravedlivé. Jiní se přiznání vyhýbali, odváděli řeč a nebyli ochotni diskutovat. On projevil na svou dobu dost odvahy. Obsahem jeho projevu jsem byl dost zklamán, ale oceňuji, že se ke mně a k mým požadavkům a výrokům postavil čelem a prozradil mi velké tajemství. Kdo se dnes z pedagogů přizná? Mnozí se schovávají za knihy, sešity a za nutnost dodržování osnov. Proces pak vypadá v duchu známého úsloví, že psi štěkají, ale karavana jde dál. Každý by se měl zamyslet, o nakolik správný proces se jedná, co by se mělo změnit a zda a jak on sám přispěje.

Mezi správná konstatování patří, že mezilidské vztahy by se více než dosud měly dostat do centra naší pozornosti. Rozhodující úlohu by měli sehrát rodiče jako první instance, která vychovává budoucí občany. Žel za sebou ponechávají mnoho a ne malých dluhů. Přesto berou dětské přídavky a příspěvek k penzi, ač je v řadě případů jasné, že svůj úkol nesplnili. Následně má štafetu převzít škola, aniž by se však rodiče zbavili podílu a odpovědnosti. Takřka neustále kolem slyšíme konstatování, že více finančních prostředků musí být zaměřeno do školství, které představuje naši budoucnost. Myslí se hlavně na laboratoře, přístroje, tělocvičny, knihovny a kuchyně. Zapomíná se však na výchovný a morální aspekt. Jaké děti si ve škole vychováme, takové výhody nebo problémy budeme mít v příštích desetiletích. K čemu nám budou vzdělaní mladí lidé, kteří nectí základní zásady slušného chování, morálka jim je spíše neznámým pojmem, neprojevují dostatek tolerance, ohleduplnosti, vstřícnosti, empatie apod.? Jak se budou cítit oni a jak starší spoluobčané? Je otázkou, zda by potřebnou změnu kurzu zajistilo pouhé zvýšení příjmů pedagogů. Jak se zdá, mnozí by se brzy uspokojili a zjistili, že není nutné nic měnit a dělat navíc. Pokud nebude silný tlak. V lepším případě poté vztahy zůstanu bez změny.

Uzavřeme, že místo hezkých slov o mezilidských vztazích je třeba navrhovat a především uskutečňovat konkrétní kroky, aby v dané oblasti došlo ke zlepšení. Znát například druhy květin, stupnici tvrdosti, vzorce z algebry apod. je jistě důležité, avšak pozitivní mezilidské vztahy mají pro lidský život a jeho naplnění o dost vyšší význam a přínos. Jsou na jiném patře kvality. A především nás ovlivňují každý den, každou hodinu a leckdy i častěji.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz