Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Jak správně číst výsledky z antiplagiátorského softwaru?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Franco Alva / Pixabay

Student píše práci

11. 11. 8:00

Výsledky z antiplagiátorských softwarů dokážou studentům způsobit téměř až hororové stavy úzkosti. Na výsledném procentu jim tak často záleží mnohem víc než na posudku oponenta.

Článek

I když jsme o tom už psali mnohokrát (např. v článku Kolik procent musí mít práce shodu, aby to byl plagiát?), procentuální výsledek nelze považovat za jasný důkaz plagiátu. Dokonce ani tehdy, kdy by byla podobnost 90 %.

Podobnost, nebo shoda?

Jsem rád, že jste si toho slova - podobnost - všimli. Jde totiž právě o podobnost, kterou vám Theses nakonec vyhodnotí. Ne, opravdu to není shoda, jak jsme byli po dlouhá léta zvyklí.

Z té doby ale přetrval obrovský mýtus.

Akademická obec přijala neformální pravidlo, že do 5% shody se jedná o originální dílo (= není to plagiát) a vedoucí nemusí v podstatě nic řešit. Proč je to chybný závěr, najdete v našem článku O procento plagiát.

Mezi slovy shoda a podobnost je zkrátka obrovský rozdíl.

Co je shoda?

Shodu můžeme definovat jako stav, kdy se obsah (z větší části) shoduje minimálně ve dvou různých dílech např. v nějaké knize a vaší diplomce. Tato shoda může být náhodná (obvykle u obecně známých a ustálených vazeb), nebo úmyslná.

§ 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, […] vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
11. 11. 2023

Jak je vidět z výňatku autorského zákona, je vždy nutné, aby autor, který přebírá dílo někoho jiného, citoval původní zdroj - jméno (původního) autora, název díla a pramen. Podle způsobu převzetí jde pak buď o přímou citaci, nebo o parafrázi.

Co je podobnost?

Odpověď na tuto otázku je v porovnání se shodou mnohem složitější. Může se vám totiž stát, že se podobají řetězce slov, přestože jsou oba texty na zcela odlišné téma.

Právě tohle se mi přihodilo jako oponentovi u práce s 65% podobností. V tomto případě šlo o práci z oblasti daní, u které mě software upozornil i na poměrně vysokou podobnost s prací zaměřenou na informační technologie.

Když jsem pak podrobně prošel protokol a zjistil mj. nesouvisející podobnost s prací z IT, označil jsem práci jako originální. Vše jsem pak popsal ve svém posudku, aby komise věděla, proč jsem tak rozhodl.

Rada pro vedoucí: Nenechte se zviklat „jen“ procenty

V případech, kdy se objeví vysoká míra podobnosti, zachovejte chladnou hlavu. Než obviníte studenta z plagiátu a pošlete ho před disciplinární komisi, zkontrolujte obsah protokolu.

Pokud si i přesto nebudete jistí dalším postupem, poraďte se se zkušenějším kolegou, vedoucím katedry, proděkanem pro studijní záležitosti nebo koordinátorem pro akademickou etiku. Ušetříte si tak hodně nervů.

Všem poctivým autorům přeji hodně úspěchů u obhajoby.

Pavel Semerád

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz