Hlavní obsah
Lidé a společnost

Toxická firemní kultura na pracovišti vás zničí profesně i osobně. Rychle utečte!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva
10. 8. 16:24

Toxická atmosféra v pracovním prostředí může mít devastující dopad jak na vaši profesní kariéru, tak na váš osobní život. Nejlepší řešení? Rychle, ale opravdu rychle se z takového prostředí odklidit!

Článek

Zaměstnanci touží po pocitu sounáležitosti se svými kolegy a chápání a sdílení mise a základních hodnot firmy. Jinak řečeno, hledají pozitivní firemní kulturu, a zdá se, že takovou kulturu požadují i samotné firmy. Podle výzkumu Deloitte se totiž 94 % vedoucích pracovníků a 88 % zaměstnanců domnívá, že silná firemní kultura je klíčová pro obchodní úspěch.

Co dělá pozitivní firemní kulturu tak přitažlivou pro zaměstnance, a tak prospěšnou pro podniky, jichž jsou součástí? Zde jsou dva hlavní přínosy zdravé pracovní kultury: Přitahuje a udržuje zaměstnance. Pracovní kultura prospívá na základě smysluplné práce, otevřené komunikace a sounáležitosti s hodnotami firmy. Pokud tuto kulturu podnik dokáže vytvořit a udržet, zaměstnanci nemají důvod hledat práci jinde.

Firmy, které chtějí přilákat a udržet nejlepší talenty, musí své nové zaměstnance co nejdříve seznámit s touto pozitivní firemní kulturou, která je ztělesněním základních hodnot firmy. Takové ponoření pomáhá zaměstnancům rychleji se identifikovat s celkovým podnikáním a svou specifickou rolí v něm. Nicméně, jen přednesení firemních hodnot během zaškolování nestačí. Pokud vedoucí tým podporuje růst zaměstnanců a soudržnost kolektivu, je pravděpodobné, že zaměstnanci budou vykonávat svou práci lépe. Čím vyšší hodnotu přikládá zaměstnanec firemní kultuře, tím menší je pravděpodobnost, že firmu opustí.

Zvýšená angažovanost zaměstnanců je dalším přínosem. Skutečně pozitivní pracovní kultura je flexibilní a přizpůsobuje se různým potřebám a postojům zaměstnanců, a zároveň disponuje mechanismy pro řešení problémů, které mohou vést k vytvoření toxického prostředí. Díky těmto opatřením se zaměstnanci mohou lépe zapojit do své práce.

Na zdravou firemní kulturu také můžeme nahlížet z několika hlavních hledisek, které jsou hnacími silami pro zapojení zaměstnanců. Tato hlediska spojuje důležitost pozitivní kultury na pracovišti.

Vedoucí tým firmy je odhodlán vytvořit z ní skvělé pracovní prostředí. Nezbytným předpokladem pro toto je zdravá firemní kultura, ale bez nasazení a odhodlání vedoucího týmu je její udržení téměř nemožné. Zaměstnanci musí mít důvěru v to, že vedoucí nastaví správný směr. Pracovní kultura začíná u vedení firmy. Lídři, kteří podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pozitivní přístup a respektování zaměstnanců, mohou aktivně motivovat zaměstnance k maximálním výkonům.

Zaměstnanci také musí věřit v budoucí úspěch firmy. Toxické pracovní prostředí není škodlivé pouze pro angažovanost zaměstnanců, ale také pro podnikání jako takové. Angažovanost a úspěch firmy totiž jdou ruku v ruce. Aby se zabránilo vstupu toxických prvků do organizace, musí se vedení zaměřit na zlepšení angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců jako na způsob, jak zajistit organizační úspěch.

Kultura pracoviště by měla být taková, aby se zaměstnanci cítili bezpečně a oceňovaně. Bylo prokázáno, že pokud je uznání integrální součástí firemní kultury, je pětkrát pravděpodobnější, že zaměstnanci uvidí možnosti pro svůj růst v rámci firmy. Vedoucí tým by měl ocenit své zaměstnance jako svůj nejdůležitější zdroj. Existuje málo věcí, které mají na zapojení zaměstnanců větší vliv než ocenění. Zdravá pracovní kultura založená na uznání ukazuje zaměstnancům, že jsou ceněni, a může je povzbudit k dosažení nových úspěchů. Firma by měla investovat do svých zaměstnanců, aby byli úspěšnější.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz