Hlavní obsah

Víte, co jsou fiduciární služby?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

Foto: Petr Janaš, licence Canva

Fiduciární služby představují specifickou kategorii služeb, jejichž elementárním fundamentem je důvěra, jež etymologicky vychází z latinského termínu „fide“. Důvěra se ukazuje být předpokladem pro efektivní fungování většiny společenských interakcí.

Článek

Je zcela evidentní, že fenomén důvěry prostupuje širokým spektrem interpersonálních relací. Klient je nucen deponovat svou důvěru ve schopnosti a integritu svého právního zástupce, zaměstnavatel je závislý na loajalitě a spolehlivosti svých podřízených a pacient svěřuje své zdraví a mnohdy i život do rukou lékaře apod. Důvěra se tak jeví jako bazální předpoklad pro efektivní fungování značné části společenských vztahů a institucionálních struktur.

Fiduciární služby jsou specifickým druhem služeb, jejichž základním pilířem je vysoká míra důvěry mezi poskytovatelem (fiduciářem) a klientem (fiduciantem). Tato důvěra pramení z předpokladu, že fiduciář bude jednat výhradně v zájmu klienta, upřednostní jeho potřeby před vlastními a svěřený majetek ochrání před zpronevěrou. Spektrum fiduciárních služeb je poměrně široké, zahrnuje například správu svěřenských fondů, vlastnictví různých typů majetku (akcie, podíly v obchodních společnostech, nemovitosti apod.), zastupování zahraničních subjektů či přijetí exekutivních nebo kontrolních funkcí v obchodních korporacích.

Navázání fiduciárního vztahu by mělo být výsledkem pečlivého výběru poskytovatele služby. Ideální je situace, kdy fiduciant svěří tuto roli někomu z okruhu svých dlouhodobých spolupracovníků či rodinných příslušníků. Pokud tato možnost není k dispozici, je nutné věnovat výběru fiduciáře značnou pozornost. Klíčovými faktory jsou jeho profesní zkušenosti a znalosti, nestrannost, morální integrita a spolehlivost. Cenným zdrojem informací mohou být reference, publicita spojená s daným jedincem, členství v profesních komorách či bezpečnostní prověrky. Neméně důležitý je osobní dojem z jednání s potenciálním fiduciářem.

I přes důkladný výběr je vhodné do smluvní dokumentace zakotvit kontrolní mechanismy a postupy pro případ selhání fiduciáře. Tím může být například jmenování více osob do této role nebo stanovení pravidel pro odvolání fiduciáře jedná-li v rozporu se zájmy klienta.

Využití fiduciárních služeb je legitimní, pokud sleduje legální cíle, jako je filantropie, ochrana soukromí či specifické uspořádání dědictví. Naopak je nepřípustné, aby tyto služby sloužily k daňovým únikům, zakrývání trestné činnosti nebo poškozování třetích osob. Každý seriózní poskytovatel fiduciárních služeb by měl být schopen rozpoznat nelegální záměry a takové klienty odmítnout bez ohledu na finanční atraktivitu zakázky.

V českém prostředí narážejí fiduciární služby na jistou nedůvěru pramenící z historických zkušeností. Jejich rozvoj však může přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí a být prospěšný pro společnost jako celek. Předpokladem ovšem je, aby je poskytovali prověření odborníci s vysokým morálním kreditem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz