Hlavní obsah
Věda

Bylo tu, není tu… Koprofágní brouci jako katalyzátory dekompozice trusu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: David Král

Afričtí skarabeové jsou opravdu mohutní brouci, kteří mají významný podíl na odklízení trusu velkých kopytníků. Jejich kulička totiž může vážit i několik stovek gramů. Tato fotografie byla pořízena v Somalilandu.

10. 3. 11:42

Celosvětový úbytek hmyzu je dnes již nepopiratelným faktem. Proč je tato skutečnost tak alarmující?

Článek

Hmyz je pro člověka velice významný, slouží třeba jako potrava velkému množství živočichů, je využíván jako zdroj medicinských látek a dalších cenných produktů, a poskytuje člověku celou řadu takzvaných ekologických služeb. Mezi ty patří například opylování, predace a parazitace zemědělských škůdců nebo dekompozice – ať již mrtvých těl nebo odpadních produktů. Málokdo si ovšem uvědomuje, že odstraňování odpadních produktů je jedním z nejzásadnějších dějů na této planetě.

Urychlovači rozkladu

Na dekompozici trusu se podílí celá řada organismů – od bakterií až po různé zástupce hmyzu. Právě hmyz rozklad nevábné hmoty výrazně urychluje. Koprofágie vznikla v rámci hmyzu několikrát nezávisle na sobě a mezi nejvýznamnější katalyzátory rozkladu trusu můžeme považovat zástupce čeledi chrobákovitých (Geotrupidae) a podčeledi vrubounovitých (Scarabaeinae), u kterých se dokonce vytvořila i unikátní rodičovská péče. Na základě potravních strategií můžeme tyto brouky rozdělit do tří gild.

Gildy koprofágů

První gildu bychom mohli pojmenovat přiléhavým českým názvem „hovniválové“ nebo „váleči“ z anglického označení rollers. Taxonomicky se jedná o zástupce tribu vrubouni (Scarabaeini). Sem patří jedni z nejznámějších brouků – skarabeové, česky také vrubouni. Kdo by neznal pohled na slunce zapadající za písečnou dunu, když tu najednou do záběru vchází mohutný brouk valící si svoji kuličku. Ano, strategie těchto brouků spočívá v rychlém vytvoření kuličky z čerstvého trusu, kterou pak odkoulí do bezpečné vzdálenosti od původního zdroje a zahrabou ji do země. To umožňuje vrubounům nejen ukrýt svůj „poklad“ před nenechavými konkurenty, ale také vybrat místo s vhodným mikroklimatem.

Druhou gildu bychom mohli označit trochu nešikovně díky anglickému ekvivalentu burrowers jako „tuneláře“. Taxonomicky sem řadíme většinu zástupců výkalníků (triby Coprini a Oniticellini) a lejnožroutů (tribus Onthophagini), ale také chrobáků (čeleď Geotrupidae). Jejich strategie spočívá ve vyhloubení podzemní štoly přímo pod trusem nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Z hlavní štoly v různých schématech vybíhá několik postranních štol, do kterých brouci umístí část čerstvého trusu.

Poslední gildou jsou takzvaní dwellers. Říkejme jim třeba „lejnomilci“. Sem náleží někteří příslušníci hnojíků (tribus Aphodiini) a výkalníků (triby Eurysternini a Oniticellini). Tito brouci vytvoří hnízdo přímo v hromádce trusu.

Foto: Lucie Hrůzová

Výkalník pečlivý (Copris lunaris) je jedním z našich kriticky ohrožených koprofágních brouků. Má rád různé pastviny, ať už s ovcemi a krávami či divokou zvěří. Pod trusem vyhrabává i několik desítek centimetrů hluboké nory, kam poté zatahuje trus a samice zde klade vajíčka. Fotografie byla pořízena v oboře Bulhary.

Nesnáze u protinožců

Koprofágní brouci se podílejí na efektivním odstraňování trusu z přírody a prokazují nám tak významnou službu. Jak významná opravdu je si ukážeme na konkrétním příkladu, za kterým budeme muset cestovat až k protinožcům.

Austrálie byla ve své historii soustavněji osidlována od začátku 19. století. Kolonialisté dovezli kromě jiného také řadu hospodářských zvířat, která posléze způsobila v tamní přírodě nejednu obtíž. Kdo by neznal slavný příběh „australských“ králíků. Málokdo už však ví, že negativně působil na přírodu chov skotu. Totiž, jak v Austrálii přibývalo usedlíků, přibývalo i hovězího dobytka a přibývalo i něčeho, čeho by běžně přibývat nemělo – trusu. I když fauna Austrálie hostí přes 250 druhů koprofágních vrubounovitých brouků, prakticky žádný není schopen efektivního rozkladu trusu dobytka. Místní druhy jsou potravně uzpůsobené na příjem trusu vačnatců a ten je od toho kravského v mnoha ohledech výrazně odlišný. Nebylo tedy, kdo by nevábný odpad odklízel.

Hejna much

Fenoménu hromadění trusu na pastvinách zpočátku nikdo nevěnoval pozornost. Trus na pastvinách vyschnul a posléze mineralizoval, v důsledku čehož zabraňoval růstu trav a dalších rostlin vhodných ke spásání. Když už pastva nebyla možná, majitel zkrátka přehnal dobytek na jinou pastvinu. Postupně však vhodných lokalit ubývalo a co více, v deštivějších obdobích roku trus na pastvinách nevyschl, ale sloužil jako živná půda k vývinu larev mnoha druhů dvoukřídlého hmyzu, zejména mouchy Musca vetustissima a bodalky Haematobia irritans exigua. Jejich populační hustoty posléze dosahovaly statisíců až milionů jedinců. Dobytek, který byl tímto hmyzem bez ustání obtěžován, ztrácel váhu nebo nepřibíral a přestával dávat mléko. V extrémních případech vedlo soustavné obtěžování zvířata až k šílenství s následným úhynem. Nadšení však jistě nebyli ani lidé.

Úspěšná biologická kontrola

V polovině 20. století již byla situace neúnosná, a tak vznikl projekt „Australian Dung Beetle Project“, který vedl entomolog Georg Bornemissza. V zásadě spočíval ve vytipování konkrétních druhů evropských a jihoafrických koprofágních brouků, kteří by obohatili faunu Austrálie o rozkladače kravského trusu. Nakonec bylo vybráno 44 druhů z podčeledí chrobákovitých (Geotrupinae) a vrubounovitých (Scarabaeinae), z nichž bylo do přírody ve finální fázi projektu vypuštěno 26 druhů, přičemž introdukce byla úspěšná u 23 z nich. Dekompozice trusu na pastvinách se velmi rychle zvýšila a brzy dosáhla hodnot běžných pro naše podmínky a zároveň došlo k redukci populací obtížného dvoukřídlého hmyzu o více než 90 %. Dodnes je tento počin považován za jeden z nejúspěšnějších projektů biologické kontroly na světě.

Autor textu: David Sommer (katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK)

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz