Hlavní obsah
Věda

Proč je moře slané?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Shutterstock
26. 1. 9:07

Další ze zajímavých otázek a odpovědí z rubriky Zeptejte se přírodovědců.

Článek

Vysvětlit, proč je v moři slaná voda, se lidé pokoušeli odedávna, existuje o tom například celá řada pohádek. Vědecké vysvětlení je poměrně prosté, pracuje ovšem s velmi dlouhým časem.

Sůl v oceánech (tudíž i v mořích) pochází ze dvou základních zdrojů:

i) splach z pevniny - déšť dopadající na zemský povrch je slabě kyselé povahy (díky obsahu rozpuštěného CO2, který má původ v okolním vzduchu/atmosféře), tudíž eroduje horniny, ze kterých se do koloběhu dostávají různé ionty, které jsou dále vodou transportovány až do oceánu, kde se hromadí po dlouhý geologický čas. Spoustu iontů je selektivně využito a spotřebováno jinými ději včetně biologických.

ii) kontakt s geologickým prostředím na oceánském dně, tzv. hydrotermální cirkulace. Voda proniká do trhlin v mořském dně v tektonicky aktivních oblastech, kde přichází do kontaktu s magmatem a fluidy zemského pláště. Ty interagují s vodou a obohacují ji o další prvky a ionty. Dalším dějem na velmi podobném principu jsou podmořské vulkanické erupce.

Vývoj oceánů trvá na naší planetě okolo 4 miliard let, za tuto dobu oceány získaly chemismus tak, jak jej známe, právě prostřednictvím výše zmíněných dějů. V průběhu geologické historie však začaly do tohoto promlouvat i biologické děje, které dále selektivně ovlivňovaly a ovlivňují chemismus oceánů. Nicméně ionty Na+ a Cl- nepatří mezi ty, které by měly biologické děje zásadní vliv.

Na dotaz odpovídal RNDr. Filip Scheiner, Ph.D z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz