Hlavní obsah
Názory a úvahy

Za znásilnění ženy hrozí mladistvému pachateli až 5 let vězení. Není to málo?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
15. 8. 6:28

Kriminalisté obvinili ze znásilnění šestnáctiletého mladíka, který brutálně zaútočil na ženu v Hostivaři. Soud vyhověl žádosti o jeho vzetí do vazby. Podezřelému hrozí maximálně pětileté vězení, protože se jedná o mladistvého.

Článek

Předem chci sdělit, že nejsem vystudovaný právník a jedná se pouze o můj laický pohled nad účelností trestů pro mladistvé v souvislosti s uvedeným případem.

Abychom si předem vyjasnili, ze kterých jmenovaných skutkových podstat má být pachatel obviněn, je třeba se podívat do trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) na trestný čin znásilnění podle § 185. Zde máme 5 odstavců:

1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,

b) na dítěti, nebo

c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

Vzhledem k informacím, které poskytla k případu policie ČR, je zřejmé, že útočník z Hostivaře naplnil skutkovou podstatu uvedenou ve třetím odstavci, přičemž jednání uvedené v písm. a) můžeme rovnou vyloučit (podle informací byla poškozená zletilá). Také můžeme vyloučit jednání uvedené v písm. b) na základě zjištěného místa činu. Zbývá nám tedy písm. c), tudíž je velice pravděpodobné, že pachatel svým jednáním způsobil poškozené těžkou újmu na zdraví. Ostatně se i v médiích vyskytla informace, že poškozená byla se zraněním odvezena do nemocnice.

Pro každou oběť musí být takto brutální trestný čin noční můrou. Pachatel zdevastuje psychickou stránku oběti, která se bude léčit ze způsobených traumat dalších několik let. Proto je znepokojující, že pachateli hrozí pouze až 5 let odnětí svobody.

Podle současné legislativy se jedná totiž o zvláštní kategorii pachatele, který v době spáchání trestného činu dovršil 15. rok a nepřekročil 18. rok svého věku. Při ukládání trestů mladistvým se postupuje podle trestních sazeb, které stanoví zákon za jednotlivé trestné činy a tyto sazby se u mladistvých snižují na polovinu. Horní hranice trestní sazby však nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok.

Je potřeba dodat, že pokud mladistvý spáchal trestný čin, za který trestní zákon dovoluje ve zvláštní části uložení výjimečného trestu, může soud uložit trest odnětí svobody na pět až deset let.To však není výše uvedený případ.

Na otázku, proč jsou mladistvý pachatelé tzv. zvýhodněni by měl odpovídat zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, avšak troufám si tvrdit, že zde odpověď nenajdete. Účel zákona je vysvětlen v ustanovení § 1 odst. 2, kde se dozvíte, že „Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.“

Také vám to nedává smysl?

I přestože není mladistvá osoba podle zákona zletilá, je potřeba si uvědomit, že část mladistvých se nachází v podobné fyzické konstituci jako dospělí a svým jednáním můžou oběti způsobit stejnou škodu a stejné trauma. Každý průměrný adolescent přeci musí vědět, co je a není zavrženíhodné jednání, ke kterému by se nikdy neměl uchýlit. To je podle mého názoru tento případ. A pokud k obdobnému brutálnímu činu dojde, měl by následovat stejný trest jako pro dospělého, a to nejen proto, aby se zabránilo odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, ale aby také výchovně působil na ostatní členy společnosti.

Možná by bylo vhodné se zabývat otázkou, zda není potřeba hledět přísněji na některé konkrétní trestné činy spáchanými mladistvými. Také si myslíte, že je v tomto případě trestní sazba nepřiměřeně nízká?

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz