Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Opravdu je vzdělávání pro Česko prioritou? Ve Finsku říkají „Education is our religion“

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Renáta Zajíčková

Návštěva školy v Estonsku.

12. 11. 8:42

Education is our religion. Během týdenní studijní cesty Partnerství pro vzdělávání 2030+ do Estonska a Finska jsme tuto větu zaslechli hned několikrát.

Článek

Považuji to za zřetelný odraz hlubokého společenského závazku vůči budoucím generacím, který jsme mohli vidět a cítit doslova na každém kroku naší cesty. Každý jeden den nám naskytl bezprostřední pohled na vzdělávací systémy zemí, které mají vzdělávání zakořeněno jako hlavní celospolečenskou hodnotu.

V obou zemích jsme pozorovali, jak je vzdělávací politika utvářena dlouhodobou vizí, nikoli krátkodobými demografickými nebo politickými tlaky.

I přes demografické výzvy, jako je pokles populace, místní obce nepřestávají investovat do vzdělání; nové školy stále vyrůstají a staré se modernizují, aby lépe vyhovovaly potřebám současných i budoucích generací. Architektonické kouzlo a funkční design školních budov nás ohromil stejně jako promyšlená variabilita tříd. Budovy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám mladých lidí, a prostory jsou variabilní, což dává dětem možnost učit se v pohodlném a přirozeném prostředí. Vzdělávací prostředí je zde chápáno jako jeden z klíčových faktorů, který může ovlivnit úspěšnost učení.

Foto: Renáta Zajíčková

Vzdělávací prostředí je jeden z klíčových faktorů, který může ovlivnit úspěšnost učení.

Klíčovým faktorem v obou zemích je i profesionalita a respekt učitelů vůči dětem.

Učitelé jsou považováni za partnery ve vzdělávacím procesu, a jejich interakce s dětmi je pozoruhodně pozitivní a podporující. Tato kultura respektu a profesionalismu je rozšířena do celého školního systému, od ředitelů až po zřizovatele, kteří poskytují nezbytnou podporu a umožňují hladký chod škol. Ředitelé mají jasně definovanou roli ve vedení vzdělávacího procesu, zatímco zřizovatelé zajišťují podpůrné služby. Toto rozdělení umožňuje efektivní provoz škol a zajišťuje, že zdroje jsou správně využívány. Navíc, centralizovanější přístup k vzdělávací politice umožňuje větší standardizaci a kvalitu vzdělávání ve všech školách. Na rozdíl od situace u nás, kde máme obrovské množství malých obcí a škol, ve Finsku a Estonsku je systém citelně jednodušší a sjednocenější. Všechny školy dosahují určitého standardu kvality, modernosti a přístupu, což eliminuje roztroušenost, kterou vidíme v našem systému s tisíci zřizovateli a školami.

Education is our religion

Jasný národní a lokální závazek ke vzdělávání se projevoval v každé třídě, kterou jsme navštívili, i v každém rozhovoru, který jsme vedli s místními pedagogy a úředníky. Tato zkušenost byla pro nás všechny, kdo se snažíme podpořit rozvoj vzdělávacího systému v České republice, nejen inspirativní, ale také ukázala, jak hluboké musí být kořeny, aby bylo vzdělávání skutečně považováno za společenskou prioritu.

Absence celospolečenské dohody o intenzivní podpoře vzdělávání nás skutečně brzdí celá desetiletí. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem ve spolupráci s řadou odborníků vypracovala návrh reformy regionálního školství, který jsem na jaře představila veřejnosti společně s ministrem Bekem.

Není pochyb o tom, že zásadní reformu potřebujeme.

Je skutečně nejvyšší čas se zastavit. Kromě dílčích změn se musíme komplexně a pečlivě zamyslet především nad samotnou architekturou našeho vzdělávacího systému. Abychom však reformu vzdělávání zvládli, musíme jako Česko konečně dospět k celospolečenské shodě na tom, že vzdělávání bude naším společným náboženstvím a že v zájmu společné budoucnosti budeme ochotni investovat čas, zdroje a energii do jeho rozvoje a zdokonalování.

Foto: Renáta Zajíčková

Účastníci studijní cesty Partnerství pro vzdělávání 2030+ do Estonska a Finska.

Na závěr bych chtěla vyjádřit upřímné poděkování týmu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Studijní cesta byla nejen skvěle zorganizovaná s prvotřídním servisem, ale také nesmírně obohacující díky hlubokým a přínosným diskusím, které jste uspořádali. Profesionalita, s jakou bylo vše řízeno, vytvořila ideální prostředí pro vzájemné učení a výměnu názorů.

Tématu reformy jsem se podrobně věnovala v článku „Bez skutečné reformy vzdělávacího systému se v éře inovací neobejdeme“ pro červnové číslo magazínu Řízení školy.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz