Hlavní obsah
Sport

Jak to bude s Olympiádou v Paříži?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

29. 8. 8:55

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (podle představitele Ruské federace prezidenta Putina - Speciální vojenská operace za účelem denacifikace a demilitarizace) vznikl problém, zda se agresorské státy budou moci Olympiády zúčastnit.

Článek

Válečný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou již trvá více než jeden a půl roku, bez jakéhokoli náznaku řešení. Oprávněné důvody k jejímu zahájení konání Ruskou federací, jak ji ohlásil sám prezident Putin, uznávají pouze některé státy (jako spoluúčastník válečného přepadení Bělorusko, dále pak státy, jako jsou Severní Korea a pod.) Ti považují provádění „speciální vojenskou operaci“, při níž již zahynulo více jak půl milionů vojáků, civilistů, žen, dětí, při níž se škody na majetku, hospodářství již počítají na biliony (korun? dolarů?.. - zatím). byli pozváni čelních představitelů, aby viděli, jak vypadá země, kterou se rozhodlo Rusko Ukrajinu ochraňovat před nacizmem. Představitelé několika zemí se v hrůze okamžitě rozhodlo vstoupit do NATO (Švédsko, Finsko). Několik států dělá „mrtvého brouka“, jsou jakoby neutrální. Ostatní státy tento konflikt považují za válku rozpoutanou jedním státem, jasně označující útočníky,- agresory. Panuje zde názor, že jde o nepřijatelné přepadení suverénního státu. Tady nebudeme řešit oprávněnost takového zásahu, na toto jsou mezinárodní smlouvy a zákony, - a experti , touto problematikou se zabývající.

V Olympii, ve starém Řecku byl jednoznačný zákon: - Sportovní klání bylo možno konat pouze v době míru! Během jakéhokoli válečného konfliktu se nekonalo. V této době byla tato otázka řešena pouze pro potřeby starého Řecka. Dnes tento princip nelze praktikovat. Olympiáda se koná po každé v jiné zemi, a po celém světě. A válečné konflikty se konají prakticky nepřetržitě. Současný stav, stejně jako války konané v době Olympiád, nebyl nijak řešen. Směrnice, jak řešit tento problém v novodobé historii Olympiád nebyl dosud sepsány a vyhlášeny. A tak se Olympiád mohl účastnit jakýkoli agresor, který válku rozpoutal.

V dnešní době se představitelé agresorských zemí dožadují možnosti účasti svých sportovců na Olympiádě, i jiných sportovních klání jakékoli úrovně, v jakýchkoli zemích světa. S odůvodněním, že každý sportovec má právo těchto klání se účastnit, pokud toto mu nebude dovoleno kvůli náboženské, státní, (či jiných důvodů, bude možné takové jednání jednoznačně označen za diskriminaci. Není žádná směrnice, která by toto řešila.

V každém státě existuje „Zákon o ochraně a obraně příslušného státu a jeho obyvatel“. Každý představitel takového státu ví, že tento zákon je zákon státní, a jakékoli směrnice Olympijských her jsou povinny se jim přizpůsobit! Nelze přeci státní zákony přizpůsobovat představám Olympijského výboru. A tak žádosti, aby se sportovci agresivního státu účastnili Olympijských her se stávají irelevantními. Státní orgány jsou povinni totožnost „sportovců“ náležitě vyšetřit, a vpustit do země konání Olympiády pouze takové občany cizího státu, kteří skýtají nějaké záruky, že nebudou provádět žádné nezákonné akce. Nakonec - Ruská federace prování „speciální vojenskou operaci za účelem denacifikace a demilitarizace“ na území Ukrajiny. SSSR provedlo bleskovou vojenskou operaci v naší zemi za účelem ochránit nás před „kontrarevolucí“, - a další „ochrany“ v Sýrii, Afganistánu… Ale nejedná se jenom o válečné přepady svobodných zemí. Do naší země byli vpuštěni dva občané Ruska s falešnými pasy. A sklad munice ve Vrběticích vyletěl do vzduchu… No a jsou známy případy úmrtí „novičokem“, „poloniem“, nepochopitelnými pády z oken, (u nás to byl Jan Masaryk) tu a tam pády letadel, kde zahynuli významní odpůrci vedení Ruska, a tak dále…

Tady se již nedá hovořit o nějaké diskriminaci příslušníka cizí země. Je zcela logické, že pořadatelská země je POVINNA zajišťovat bezpečnost země a jejich obyvatel. Olympijský výbor může komukoli povolit sportovat na Olympiádě. Ovšem pokud z bezpečnostních důvodů uvedenému sportovci bude odepřen vstup na území Francie, pak se může v čele s předsedou stavět třeba na uši, nebude na Olympiádě startovat.

Na příklad: U nás se bude mistrovství světa v hokeji hrát bez ruské účasti. Nikdo neví, jestli jejich sportovci, kromě sportovní činnosti nebudou pověřeni ještě nějakou další činností, která by byla u nás nezákonná. Nebyl by to první případ.

Jedna ruská poslankyně z ruské dumy vyjádřila svůj názor že „demokracie ve státech západní Evropy“, by nebyla vhodná pro ruské občany. Podle mého názoru má pravdu!! Skutečně i přes znalosti obrovských škod na majetku a nemovitosti dosahujících obrovských čísel, i přes znalosti již půl milionu obětí této „speciální vojenské operace“ (zatím), a další pokračování , - ruští občané i nadále podporují svého prezidenta při vyvražďování ukrajinského obyvatelstva. Ovšem, toto nelze klást za vinu ani Rusům, ani Putinovi. Rusové jsou tací jací jsou. A my na tom nic nezměníme. Jako nezměníme náturu lidožroutů na Nové Guineji. Je pouze na nás, abychom zajistili bezpečnost naší země a našich občanů. A k tomu je potřeba, aby Olympijský výbor přijal taková opatření, aby se vyloučil nesoulad mezi jejich předpisy a zákony hostitelské země.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz