Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

čas který je nám vymezen, je subjektivně měřen vždy počtem let, který je nám v daném okamžiku. Jinak se 2 měsíce prázdnin jeví 8letému (je to podstatná část jeho života) jinak 70 letému ( je to jen přelétavý okamžik) . Pocit štěstí, který zažíváme jako dítě v mnoha podobách se nikdy nepřiblíží pocitu štěstí dospělého jedince při daleko podstatnějších realitách. Jásavý pocit štěstí které zažijeme v 17 ti letech když dívka, po které toužíme nám bezprostředně dá najevo že je na tom stejně, nikdy nenahradí další skupinu získaných žen, z nichž si některé v pozdějším věku ani nepamatujeme. Mnohdy se nám stane, že okamžik, který nám život nabídne, mineme a jen zpětně si za určitý čas uvědomíme, jakou chybu jsme tehdy udělali.....nikdo z nás co chodíme po této zemi nemá vědomí skutečného rozměru toho, co nás obklopuje a souvztažnosti nám unikají stejně, jako písek v otevřené dlani, mezi prsty.

váš ivan STRÁNSKÝ, Linked In/ kamil JANSA: Já jsem tvůj Petr a ty moje Lucie

elza trioletová: hoře z rozumu.

Auguste Rodin, 180 let"Umělec musí vykřesat jiskru, dříve než rozpálí oheň a zrodí se umění, umělec musí být připraven, že bude pohlcen ohněm vlastniho výtvoru."