Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Vystudoval jsem právo a bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově. Od roku 2013 pracuji jako právník Frank Bold. Od roku 2016 v týmu Rekonstrukce státu, aktuálně jako vedoucí analytického týmu.

Podílel jsem se na snaze prosadit (a uchránit od vykostění) zákony proti korupci. Šlo například o novelu zákona o registru smluv nebo posílení práva občanů na informace z veřejné správy - zákon 106.

V současnosti se zaměřuji hlavně na zvyšování odolnosti Česka a EU vůči vlivu nedemokratických režimů - tyto snahy ztělesňuje projekt Odolnější Česko a Odolnější Evropa.