Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Jsme NEzávislé Sociálně-Ekologické HNUTÍ. Cílem našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Již od našeho vzniku v roce 1997 fungujeme na nehierarchických principech. Usilujeme o rovnost a spravedlnost ve společnosti, tyto principy se snažíme uplatňovat i při řízení naší organizace.