Hlavní obsah
Internet a technologie

Nakupujeme přes internet

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: A. Barešová
18. 9. 11:00

Nakupujete rádi na dálném východě, v sekáči nebo přes inzerát? Proč ne? Někdy se to dokonce vyplatí.

Článek

S rozvojem obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetu, se rozmohl i prodej zboží z dálných zemí i tzv. z druhé ruky, kdy za prodej neodpovídá žádný prodávající podle živnostenského zákona v ČR. To je dobré vědět a ohlídat si některé věci, jinak spotřebitel může dostat pěkně na frak vlastní vinou. Záludností je hned několik.

Pokud nakupujete věci určené k běžné spotřebě, nejspíš se nic nestane, po běžném ohledání se rozhodnete, zboží objednáte, zaplatíte a pravděpodobně bude sloužit svému účelu bez problémů. Pro všechny případy však doporučuji pořídit o prodeji nějaký doklad, aby se transakce dala prokázat. Při prodeji, a to i na sociálních sítích se totiž vyskytuje zboží, které může být problematické zejména v oblasti bezpečnosti výrobků.

Některé výrobky, často se to týká výrobků ze třetích zemí, nemusí splňovat podmínky uvedení na trh (jsou to zejména ty, které podléhají posouzení technických požadavků na výrobky nebo posouzení z hlediska bezpečnosti). Sama jsem kdysi narazila na nabídku dětských botiček za dobrou cenu a zeptala se obchodnice, zda mají nabízené botičky pro děti do tří let, které nabízela ve velkém, hygienický atest. Její odpověď byla sice logická, přesto mne šokovala: „Kdyby měly boty atest, tak by nemohly být tak levné.“ To mi bylo jasné ihned. Ale není mi známo, jestli se stejným vědomím kupují takové zboží i matky svým dětem. V období do tří let je zvláště nebezpečné kupovat dětem nestabilní boty, které mohou jejich nohu deformovat. Naštěstí to matky zřejmě pochopily a po informačních kampaních začaly kupovat ve větší míře boty testované, které nožičky jejich dětí neničí.

Dalšími problematickými výrobky mohou být kosmetické výrobky, přicházející do s lidskou kůží (ale i zvířecí kůží), nádobí, hračky – ve všech výrobcích se mohou vyskytovat látky, které vyvolávají alergii nebo v nich mohou být látky škodící jiným způsobem. Určitě se nevyplatí kupovat výrobek, o kterém není jasné, jakým způsobem ho používat, udržovat, jaká má rizika při použití a k jakému je účelu.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb., v pozdějším znění popisuje bezpečný výrobek takto:

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

· vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,

· vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,

· způsob předvádění výrobku,

· rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Při nakupování je vhodné z důvodu zajištění bezpečnosti zjistit o výrobku co možno dostatečné informace, a proto je žádoucí si před rozhodnutím o koupi ověřit, jaké má výrobek vlastnosti, jestli je použití bezpečné, jestli nepředstavuje pro spotřebitele nějaké riziko, jak výrobek udržovat atd.

Pokud nakupujete u prodejců ze třetích zemí, není radno se spoléhat na to, že zboží splňuje všechny předpisy podle pravidel EU. Předpisy rovněž ukládají povinnosti pro označování zboží, zejména textilní výrobky údaji o materiálovém složení a obuv označením použitého materiálu.

A nakonec pro příklad jedna poznámka: nyní jsou moderní různé náramky a fitness pomůcky na sledování těla, naší činnosti, našeho zdraví, apod. Při koupi takových výrobků ze zahraničních obchodů je na místě se zajímat o návod či informace o aplikacích, které jsou pro jejich použití při spojení s mobilním telefonem potřeba. Zaslání návodů nebývá automatické.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz