Hlavní obsah

Paranormální svět neexistuje říkají dogmatici.

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

30. 4. 6:00

Nejdříve jsem se na ně zlobil, pak už jen litoval.

Článek

Připusťme, že je to pravda. Opravdu to je jejich pravda, nemají šanci poznat, že jsou svědci paranormálního jevu, pokud to nevědí předem. Nemají potřebné vlastnosti zděděné ani trénované. Nemají šanci do paranormálního světa nahlédnout. Takových je díky pochybnému vývoji většina. Proto ani odborní lékaři nemusí mít šanci na tuto oblast pohlédnout. Dobře připravenou iluzi nemusí odhalit i člověk znalý.

Je mi 88 a od narození mohu vidět svět jinak. Samozřejmě něco jiného jen mít možnost pozorovat než rozumět. Skutečně pár tisíc pokusů bylo potřeba, abych mohl napsat tyto řádky. Také jsem nechápal, že někdo nemá chuť se s paranormálním světem seznámit. Vždyť je to stejné chtít na barvoslepém, aby opěvoval barvy.

Kdybych popisoval, jak jsem se s paranormálním světem seznamoval, bylo by to možná metodicky správné, ale pro většinu nepředstavitelné. Vůbec na začátku musíme svázat nepředstavitelnost s neuvěřitelností. Přesto žiji v prostoru těžko představitelným, ale pro mne nejen uvěřitelným, ale i do určité míry normálním. Protože časová osa má jiné vlastnosti v paranormálním prostoru, tak v některých směrech je jednoduší vnímání budoucnosti.

Začneme u pokusů badatelů s jejich výsledky. Vždyť ani pravděpodobnost 0,9 nezaručuje skoro nic u jednotlivého pokusu. V para prostoru pro většinu věcí pravděpodobnost neexistuje. Můj mozek před zahájením pokusu prověří, že je pokus možný, pak ho spustí. Když zjistí, že možný není, tak ho nespustí. Proto výslednost pokusů je prakticky 1 a není jen tehdy, když by nastal během pokusu mimořádný vliv. To je také základní axiom: Někdy někde něco nějak nejde. Pak se pokus nekoná. Jak začnu na pokusy používat pravděpodobnost, tak se vylučuji z možností poznat para normalitu. Také všichni, kteří prezentují pravděpodobnost poznat para normalitu tak snadno dokazují, že neexistuje.

Druhá vlastnost para normálnosti predikce určitých událostí obvykle nazývaná 6. smyslem a alespoň někdy uznávaná, je dalším okénkem do para normálna. Příklady, kdy 6. smysl zachraňuje životy a zdraví lidí se objevují, ale mnohem méně publikují. Ale tato vlastnost je obecná, a tak pro zasmání: V neděli po obědě říkám manželce: Asi za dvě hodiny přijede dcera, která se několik týdnů odmlčela, a řekne ve dveřích: Strašně spěchám, potřebuji se vyčůrat a musím jet dále. Teď si představte, že skutečně bez oznámení návštěvy se ozve za dvě hodiny domovní zvonek, manželka jde otevřít a dcera ve dveřích říká, promiň, strašně spěchám, ale potřebuji se vyčůrat, ozvu se večer telefonem. Vůbec si nevšimla, že nás nepřekvapila. Těžko najít komisaře, který rozhoduje o existenci para normality, když sám je paranormálně zcela slepý. Jevy, řadící se k 6. smyslu nelze vyvolávat na přání, ale projevují se.

Další paranormální vlastnost tvorby iluzí je snadno předváděna, protože záleží na přání operátora, který má i trénované podvědomí a iluze jsou pro účastníky pokusu zcela reálné jevy, která jsou ochotni účastníci pokusu včetně přítomných svědků pokusů odpřisáhnout. Takových popisuji desítky ne jen, že jednou někde v zahraničí, ale dvacetkrát se staly.

Pak jsou náročnější pokusy se sledováním na nedohlednou vzdálenost nebo pokusy telepatického přenosu informací. Pravidelně týdně alespoň jeden pokus jako kondiční tréning dodnes provozuji. Jedná se třeba o návštěvě manželky u lékaře nebo na nákupu. Abych nečerpal mnoho energie, tak ve stáří dělám jen krátkodobé vstupy během pokusu, Třeba po 5 či 15 minutích. Také jsou či budou publikovány.

Při telepatických pokusech bylo objeveno dokonce několik ještě neznámých věcí. Telepatické pokusy dokázují, že telepatický přenos je rychlejší než obyčejný fonický. To je právě ten případ, že u přijímající osoby vzniká dojem, že vlastně slyší o věci dříve, než se informace přes ucho dostane ke zpracování. Proto kvalifikovaní soudní znalci v Německu písemně potvrdili, že jsem rodilý Němec. Totiž tím výše hodnotí můj jazykový projev perfektní znalec jazyka než obyčejný člověk..

Druhá zvláštnost spočívá v tom, že paranormální přání v češtině vyplní cizinec, jako bych to řekl v jeho mateřštině. Tyto pokusy ve Švýcarsku ukazují, že je jedno, jestli je to Švýcar německý, francouzský či jiný. Totéž je v Londýně nebo Moskvě, kde nerodilých domorodců je nezanedbatelná procento.

Samostatně lze vykazovat vlastnosti vnímání energetických polí gravitačních nebo elektromagnetických. To je jediná oblast, kde citlivých jedinců je velký počet a vlastnost se dá probudit u všech zdravých jedinců. Naučil jsem každého, dokonce i nevěřící.

Oblast náročných energii může být pokrývána i dobrou iluzí, což běžný jedinec nerozpozná.

Čtenář po přečtení několika článků popisujících pokusy může připustit existenci jevů zasahujících do para normálního prostoru i když sám potřebné schopnosti nemá.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz