Hlavní obsah
Aktuální dění

10 let metropolitní oblasti. Co přináší spolupráce Brna s okolními obcemi?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: BRNOmycity

Brněnská metropolitní oblast zahrnuje 183 obcí okolo Brna

11. 4. 14:48

V zásadě všichni si uvědomujeme svou příslušnost k obci, v níž žijeme. Stejně tak vnímáme existenci kraje. Nicméně úroveň, která stojí mezi obcí a krajem, už tak známá není. Přitom je velmi důležitá pro společný rozvoj regionu. I toho jihomoravského.

Článek

Seznamte se s Brněnskou metropolitní oblastí (BMO), funkčním celkem zahrnujícím více než jednu čtvrtinu obcí Jihomoravského kraje a přes šest a půl procenta obyvatel České republiky. Do BMO, která letos slaví 10 let své existence, patří zhruba 700 tisíc obyvatel ze 183 obcí okolo Brna – to samo představuje přirozené centrum oblasti, do něhož lidé z okolí denně dojíždí pracovat či studovat. Vymezení oblasti nepodléhá náhodnému výběru, nýbrž přesnému měření vzdálenosti, dojížďky a dalších faktorů stanovených metodikou ministerstva pro místní rozvoj.

BMO je jednou ze 13 metropolitních oblastí a aglomerací, které se v Česku vyskytují. Většina z nich se soustředí v blízkosti krajských měst, existuje ovšem také Mladoboleslavská aglomerace. Zatímco jinde v Evropě se zástupci z jednoho regionu běžně domlouvají mezi sebou, u nás je meziobecní spolupráce nadále v plenkách. Řada záležitostí, jimiž se starostové musí zabývat, přitom překračuje hranice jejich obce.

Metropolitní oblasti a aglomerace tak představují jakýsi mezičlánek mezi obecní a krajskou úrovní. Díky nim mohou obce společně řešit věci, na které samy nestačí a které zároveň nedosahují úplně celokrajského významu. V Brněnské metropolitní oblasti se tyto výzvy zpravidla týkají dopravy, vzdělávání, sociálních služeb nebo ochrany životního prostředí.

Foto: BRNOmycity

Díky BMO se mohl vybudovat nový dopravní terminál v Židlochovicích

Rozvoj díky prostředkům z Evropské komise

Aby byla BMO skutečně funkčním územím, je třeba, aby se v ní rozvíjela vzájemná spolupráce. Není dobré, aby se jednotlivá témata v oblasti řešila individuálně, zásadní je naopak propojení všech aktérů. Stejně tak je mnohem účinnější pokrýt více záležitostí jedním zastřešujícím projektem namísto dílčích kroků bez vzájemného provázání. Spolupráce a propojenost jsou zkrátka klíčem ke všemu.

Jako příklad projektu, kteří řeší více problémů najednou, lze uvést úspěšně dokončenou výstavbu dopravního terminálu v Židlochovicích a elektrifikaci železniční trati z města. Nyní se Židlochovičtí dostanou do Brna mnohem rychleji a na moderní stanici snadno přestoupí na vlak i autobus. Zatímco dříve tato cesta trvala autem ve špičce i hodinu, dnes stejnou vzdálenost zvládnou urazit za poloviční dobu. A jelikož řada z nich v cílové destinaci pracuje či chodí do školy, těží z celého projektu i samotné centrum regionu.

Právě tento integrovaný přístup usnadňuje získat peníze na plánované projekty, a to skrze tzv. Integrované územní investice (ITI), což je nástroj Evropské komise, přes který mohou obce žádat o finance. Díky němu do více než 120 projektů v BMO přiteklo z evropských prostředků již přes pět miliard korun.

Foto: BRNOmycity

Meziobecní spolupráce umožňuje také výstavbu cyklostezek v okolí Brna

Cyklostezky i brněnské centrum kyberbezpečnosti

Co všechno se v metropolitní oblasti díky získaným financím dosud povedlo? Například v Pohořelicích zrekonstruovali bývalý hotel, z něhož je v současnosti multigenerační komunitní centrum. V něm se pravidelně konají koncerty, divadla či besedy a svou klubovnu zde mají také pohořeličtí skauti. Řada dalších projektů se nadále rozvíjí nebo se v budoucnu uskuteční. Na Šlapanicku roste síť cyklostezek, v dohledné době se na kole pohodlně svezou též cyklisté z Ostopovic či Moravan. A v Rosicích by se rádi zaměřili na rekonstrukci zámku i s přilehlou zahradou, v níž se má šetrně hospodařit se srážkovou vodou.

Ze spolupráce s okolními obcemi těží i samotné Brno. Vznikla dlouho očekávaná tramvajová trať do univerzitního kampusu i na ulici Plotní vedle autobusového nádraží. Po rozšíření CERITu (Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích) a výstavbě technologického centra v Komíně se Brno pomalu stává centrem české kyberbezpečnosti. Otevření se brzy dočká Dům pro Julii, jeden z prvních dětských hospiců v Česku. A v dalších letech se pak skrze nástroj ITI postaví několik parkovišť P+R, prodlouží se tramvajová trať v Bystrci a revitalizují se Holásecká jezera.

Foto: BRNOmycity

BMO prospívá i samotnému Brnu. Od konce roku 2022 vede na univerzitní kampus tramvajová trať

Osvěta skrze výstavu

Jak vidno, meziobecní spolupráce nese své plody. A po deseti letech dosavadní existence se BMO dál hodlá rozvíjet. Zaměstnanci Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna proto pravidelně vyhodnocují data a zpracovávají studie o metropolitní oblasti. Pravidelně jednají se starosty obcí, zapojují se do mezinárodních projektů a dělají vše pro to, aby se povědomí o meziobecní spolupráci dál šířilo. Své výstupy pak publikují na webu metropolitni.brno.cz.

K osvětě BMO pomáhá též výstava, která právě probíhá v brněnském Urban centru na Staré radnici. Expozice s názvem „Dekáda metropolitní spolupráce“ představuje, co vše se na poli metropolitní oblasti v posledních deseti letech urodilo, a zároveň nastiňuje, co dalšího se chystá. Výstava, která je pro všechny návštěvníky zdarma, potrvá až do 12. května. Zájemci se mohou těšit i na hravé aktivity v podobě pexesa či luštění křížovky. Veškeré informace o expozici jsou dostupné na urbancentrum.brno.cz.

Metropolitní spolupráce už stihla na jižní Moravě zapustit pevné kořeny. A také v dalších letech hodlá pomáhat růstu Brna i okolních obcí.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz