Hlavní obsah
Názory a úvahy

Co pro vás znamená láska?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jiří Vítek / Seznam.cz
19. 12. 2022 9:12

Rozhodla jsem se zavzpomínat. Láska nás provází celým životem. Láska tady byla, je a bude. Láska je věčná. Touha po lásce není slabost ženy, ani muže 21. století.

Článek

Občas mám pocit, že si ji někteří lidí zakazují a nedovolí příjímat. Především musíme mít rádi sami sebe a pak druhé. Přijmu-li se se všemi negacemi, budu i lépe přijímat druhé s jejich chybami.

Laskavost, pozornost, pokora jsou vlastnosti, které má mít každá lidská bytost. Občas se v náročné dnešní době vztekáme. Svůj hněv dříve či dnes proměním v odpuštění, žal není dětinskost.

Základní podstata života je láska, klid, rovnováha, harmonie. Máme my lidé vrozený soucit starostlivost, laskavost, kterou ztrácíme svou přirozeností a zanášíme ji zlostí, úzkostí, hněvem, závistí, nejistotou. Hledejme, jak být skutečně laskavým člověkem, objevme vnitřní klid a harmonii v nás. Doporučuji knihu: B.L.Weis: Poselství mistrů.

Každá zátěž mění činnost orgánů, snižuje imunitu. Když se zlobíme na nesplněná očekávání, hromadí se škodlivé látky v těle.

Odpustit neznamená zapomenout, ale porozumět. Chraňme se před zlostí, nenávistí, nalezněme lék proti hněvu, obranu proti strachu, ponížení, posměchu a prohry a životních ztrát.

W.A.Goethe kdysi napsal: Bereme – li lidi jací jsou, pak je děláme horšími. Jednáme-li s nimi, jako by byli tím, čím by měli být, pak je dovedeme tam, kde je možno je dostat.

A skončím slovy prvního listu ke Korinským,13,4-7.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Závěrem si připomeňme Dobré skutky, které nás nic nestojí od Maxe Hubera

 • Těšit se na zítřek
 • Přiznat si vlastní slabost
 • Nebrat své smutky vážně
 • Uznat dobré, co udělá druhý
 • Trpělivě mluvit s netrpělivými
 • Dát někomu dobrou radu
 • Přečíst si něco, co nutí k zamyšlení
 • Být solidární s tím, kdo byl pokořen
 • Mít účast s tím, kdo je smutný
 • O něco prostě poprosit
 • Vymyslet si pro někoho malý dárek
 • Čestně přiznat spáchané bezpráví
 • Nepovažovat křivé slovo za urážku
 • Leccos umět přehlédnout
 • Pro každého si udělat volný čas
 • Opatrně zavírat dveře
 • Radovat se z maličkostí
 • Nepřipomínat znovu věci, které jsou již odpuštěny
 • Neztěžovat si na nedopatření
 • Ve všem prokazovat lásku

Co je vlastně člověk?

Na zdvořilosti člověk reaguje jako vosk na teplo. Arthur Schopenhauer

Buď smělý a dostane se ti pomoci. Jsme to, co děláme. Pokud NAŠE ŽIVOTNÍ mapa nesouhlasí s terénem, PO KTERÉM JDEME, je chybná. Je těžké logickou cestou odstranit nelogickou myšlenku. Dvě nejdůležitější otázky v životě zní: Proč? Proč ne? Vtip je v tom, kterou z nich v pravou chvíli položit. Naše největší síla je také naše největší slabost.

Sami sobě si budujeme nejbezpečnější věznice. Neztratí se každý, kdo zabloudí. Jen zlé věci se odehrávají rychle. Jde o to objevit osobní disciplínu. Jediný kousek našeho vesmíru v nás je místo, kde můžeme pořád co zlepšovat.

Rozměr člověka: mám tělo, vlastním tělo, jsem tělo, ztotožňuji své tělo s jástvím. Skrze sebe poznávám svět. Duše volá po lásce.

Co pro vás znamená etika??

Etika je snaha jednotlivce o vytváření rovnováhy mezi jeho zájmy a zájmy celku.

Postoj dobré vůle bez nadřazenosti, abychom se navzájem nezničili

Zákon je etické minimum a morálka etické maximum

Vnitřní pravidla mezilidského jednání na pracovišti:

– Umět požádat o laskavost

– Umět klást správné otázky, abych pochopila, o čem to je.

– Utvářet si vlastní názor o situaci, aniž bych byla ovlivněna hodnocením druhé osoby.

– Přiznat vlastní chybu bez pocitu viny.

– Udělám chybu a jsem schopná se omluvit.

– Druzí chápou mé pochybení a omluvu přijímají bez hodnocení.

– Zákaz používání zákeřných zbraní. Ty za to můžeš, co se stalo.

– Zakázat hovořit o druhém v jeho nepřítomnosti.

– Nelhat a umět si přiznat selhání – je to lidská zkušenost, jak příště jinak.

– Poučit se z vlastních chyb – neúspěchů.

– Naučíme se sdělovat: Co pro tebe mohu udělat, aby ti bylo dobře?

– Jde pouze o reálné pracovní potřeby!

– Respektovat osobní soukromí druhých!

– Naučit se odmítat slyšet pomluvy o své kolegyni.

– Stop: Řekni jí to, co prožíváš!

– Přijímat informaci o své kolegyni v její přítomnosti.!

– Chápeme osobní svobodu jako projev zákona o Listině práv a svobod, který je platnou listinou našeho národa.

Každý z nás je součást celku. Bez něho kus chybí. Každý z nás má své jméno, které je pro něj nesmírně významné. Důležitý poznatek: Oslovujme se navzájem tak, jak si každý přeje být oslovován.

Stanislav Kelemann píše, že ztělesněná zkušenost je, že co dělám a jak to dělám, a jak to přestávám dělat. Jak držíme tělo vypovídá o našich charakterových vlastnostech.

Najít vnitřní jistotu je dáno pohledem na svět, propojením energetické a emoční síly v nás. Jaký signál tělo vysílá? Jaký prožitek zažívá? Zablokované emoce přinášejí motorické reflexní vyjádření. Naučené dětské pohybové vzorce, kdy jsme byli smutní, ustrašení se projevují v dospělosti na držení těla. Volíme si, zda se radovat nebo truchlit, vše máme ve svých rukách.

Známe a umíme objevit pulzující životní sílu,která nám pomáhá překonat úskalí všednosti?

Jako děti máme nevyčerpatelnou energii, jak s ní v dospělosti zacházíme ?

Životní energie se neztrácí, jen ji neumíme objevit Alexander Lowen, americký lékař napsal knihu Bioenergetika, kde se zabývá lidskou energií. Píše, že pokud máme obavu z vyjádření emocí, pak máme svalové bloky, Víme o tom? Potlačujete své emoce?

Naším úkolem je objevit vlastní energii. Máme vrozený smysl pro pohyb, Bez pohybu není života. Dokud dýchám, žiju. Každá dechová vlna má svůj pohybový vzorec.

Znáte své vnitřní zdroje, energii, která řídí fyziologické pochody a způsobuje koordinaci-rovnováhu?

Stres blokuje energii, Jak uvolňujete stažené svaly?

Aspoň10 minut denně běh, dýchání, relaxaci pro sebe. Tělo ukládá sílu ve šlachách, čchi životní síla z čínské medicíny, dítě se přizpůsobí, aby přežilo.

Přizpůsobujeme se v dospělosti situacím, které nás potkávají, nebo zůstáváme v křeči?

Cílem v dospělosti rozproudit svou energii ve vlastní režii. Chceme mít svůj život pod kontrolou, stabilní, organizovaný a hlavně spokojený. Mít v nitru jasno a venku pohyb. Jste ochotní učit se?

Šťastná čtyřka:

· Sexualita

· Peníze

· Vztahy

· Spiritualita

4 pilíře našeho života, poznáte osobní strukturu? Cestou odvahy k pravému zdraví. Bojujeme často sami se sebou. Měl jsem, měla bych cvičit, hubnout …….jaké další vzorce znáte? Firmy využívají naši vrozenou lenost a nabízejí preparáty, cvičení na přístroji zcela bez práce. A my na to skočíme a tedy potřebujeme více vydělávat a skončíme v disabilitě.

I dýchání je pohyb.

Naučíme se:

Léčivé TAO

Kniha od autora M.Chia, vydala Fontána 2003

Návod, jak zapojit a usměrňovat tři prapůvodní síly země, nebe a vyššího já pro dosažení osvícení a nesmrtelnosti.
• Kniha vysvětluje, jak uvést do oběhu životní sílu, čchi, vyvážením jangového (mužského) a jinového (ženského) proudu bioenergie
• Součástí je přehled uceleného taoistického systému těla/mysli/ducha spolu s nově vylepšenými metodami pro aktivaci životní síly
• Pokračování dnes již klasického díla Tao a léčivá energie V roce 1983 představil Mantak Chia Západu „mikrokosmický okruh“.
Do té doby byla většina východních energetických praktik předávaných na Západ neúplná a zabývala se pouze vzestupnou jangovou/maskulinní dráhou, která vystřeluje energii životní síly vzhůru páteří. Mikrokosmický okruh ukázal cvičícím, jak vybudovat sestupnou jinovou/femininní dráhu ve smyčce energie životní síly. V taoistických systémech byla kultivace ženské energie vždy klíčem k nastolení rovnováhy a celistvosti. Léčivé tao představuje pokročilejší metody pěstování čchi na mikro- kosmickém okruhu a umožňuje úplné pochopení taoistické duchovní teorie prostřednictvím tohoto obsáhlého přehledu kompletního taoistického systému těla/mysli/ducha. Kniha také zahrnuje pokročilejší meditační metody pro vstřebávání vyšších frekvencí zemské síly, kosmické síly a univerzální síly (nebeské čchi) do tohoto základního okruhu. Výsledkem je duchovní věda, která nejen vyzdvihuje praktické přínosy pro zdraví, sexuální vitalitu a emocionální rovnováhu, ale také ukazuje, jak mohou vést změny uskutečněné v energetickém těle k fyzickému omlazení, které taoisté nazývají nesmrtelností. (zdroj internet)

Každodenní hygiena –spánek, jídlo,……..

Duševní menu - jaké máte ??????

Životní moudro :

Když vám dá láska znamení, následujte ji, přestože její cesty jsou nesnadné a příkré. A když vás její křidla obestře, nebraňte se jim, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní. A když k vám promlouvá, důvěřujte jí, přestože její hlas možná roztříští vaše sny tak, jako severní vítr mění zahradu v pustinu. I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje. I když je vaším růstem, zároveň je i omezením. I když vás vynese do výšin a s něhou opatruje nejkřehčí výhonky chvějící se ve slunci, zároveň sestoupí k vašim kořenům a zacloumá jejich úponky zapuštěnými zemi. Sváže vás k sobě jako snopy obilí. Vymlátí vás až na holé zrno. Proseje vás, abyste se zbavili slupek. Semele vás do běla. Bude vás hníst, dokud nebudete poddajní, a pak vás předloží svému obětnímu ohni, aby se z vás stal posvátný chléb k posvátnému hodu Božímu. Láska nedává nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá. Lásce nic nepatří, ale ani ona nikomu nepatří. Lásce totiž zcela stačí samotná láska.

Chalíl Džibrán

Být svobodný pro vztahy, které chci žít., moje buňky se sebou správně mluví a jsem v rovnováze.

Čínské přísloví:

Kdo má jako nářadí jen kladivo, pro toho je každý hřebík problém

Udělat si kineziologický test.

Doporučuji studovat kineziologii a dozvědět se, jak jsou na tom vaše svaly, přetěžujete je???

Otázky pro vás ??

· Usmíváte se na sebe každý den ?

· Jaký vnitřní rozhovor vedete sami se sebou ?

· Dáváte tělu tu správnou výživu, kterou potřebuje?

· (autu taky nedáte benzín, když jezdí na naftu)

· Umíte říci ne, když vás druzí přetěžují?

· Co ve vás vyvolá slovo sebeláska?

· Odpustit sobě je těžší než odpustit jiným – sdělte sobě, odpouštím si, že si nedokážu odpustit

· Lásku, kterou sobě nedokážeme dát, hledáme venku, to má vliv na rytmus srdce a krevní oběh

· Máte se na co těšit?

Smysluplný pohyb posiluje + zdravá výživa + 5 smyslů + emoční prožívání –vzorec žití

Sokrates řekl nežijeme,abychom jedli, ale jíme, abychom žili

Člověk je bytost jednající, myslící, cítící?

Ovšem především bytost zodpovědná, která sice umí, může, ale smí?

Lidské být je především být odpovědný sám k sobě, k druhým lidem a k okolnímu světu.

V každodenním životě se však setkává člověk s řadou problémů a otázek.

Základem mravnosti je láska a cítění.

Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě.

V každé situaci si uvědom:

Mohu?

Umím?

Chci?

Co nás motivuje konat dobro ?

Lidská důstojnost, bezpečí, nedotknutelnost fyzická a  citová ?

Potřebujeme být přijímáni jako autonomní a odpovědná bytost, která má právo na informace,na kvalitní a odborně poskytovanou službu, na možnost spolurozhodovat o službě a také podat ztížnost .

Úcta k druhým předpokládá úctu k sobě

Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.", Marcus Tullius Cicero

Dokážete odmítnout nadvládu rozumu ? Rozum nás odděluje od citů. Rozeznáváme rozum kritický x zkoumající, hledající, posuzující.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz